1 18 4 mo ta cong viec nhan vien san xuat mau

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN SẢN XUẤT MẪU Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng thiết kế Nhân viên sản xuất mẫu Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng thiết kế sản phẩm TK-SXM Nhiệm vụ, quyền hạn: - - SX mẫu cho sản phẩm nội địa Sản xuất theo kế hoạch phòng Nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng Kiểm tra chi tiết (nếu có) Kiểm tra nguyên liệu trước sản xuất Chọn phụ liệu cho phù hợp với mẫu Điều chỉnh máy móc theo chất liệu ngun liệu SX theo qui trình o Đạt thơng số kỹ thuật o Sản phẩm SX xong phải kiểu, giống hình vẽ, cân đối hài hồ Khi mẫu SX xong: o Mẫu phải đạt chất lượng: thông số, vệ sinh công nghiệp phải đạt yêu cầu Trong trình sản xuất mẫu gặp khó khăn báo Tổ trưởng giải Kết quả: Tạo mẫu phẩm hoàn chỉnh Trong trình Tổ thiết kế thay đổi: phải chỉnh theo yêu cầu Thiết kế Máy có cố báo cho tổ trưởng giải Thực nhiệm vụ khác Tổ trưởng TP phân công Yêu cầu: - Trình độ: Tốt nghiệp THPT Trung thực, phải có tinh thần trách nhiệm cao kiên nhẫn công việc Khả giao tiếp tốt CBNV nội Phòng đơn vị bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 18 4 mo ta cong viec nhan vien san xuat mau , 1 18 4 mo ta cong viec nhan vien san xuat mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay