1 18 3 mo ta cong viec nhan vien đinh muc san pham

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng thiết kế Nhân viên định mức Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng thiết kế sản phẩm TK-ĐM Nhiệm vụ, quyền hạn: - Tính hệ số SP chuẩn cho sản phẩm mẫu Tính định mức nguyên phụ liệu SP mẫu & mẫu kinh doanh Cung cấp hệ số SP chuẩn cho NV tính giá kinh doanh Tính định mức SP mẫu Tính định mức đơn hàng kinh doanh Tính lại định mức có u cầu thay đổi Theo dõi để chuyển định mức cho phận cân đối có đơn đặt hàng Giải cố phát sinh sản xuất (nếu có) Thực nhiệm vụ T.Phòng phân cơng u cầu: - Trình độ: Trung cấp cơng nghệ trở lên,hoặc có kinh nghiệm từ năm, nắm vững qui trình cơng nghệ,và kiến thức liên quan đến kỹ thuật Tin học: Vi tính văn phòng Kỹ năng: Khả làm việc tốt áp lực cao Tố chất: Trung thực, tỉ mỉ – xác Ham học hỏi, Năng động Có khả làm việc độc lập khả làm việc nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 18 3 mo ta cong viec nhan vien đinh muc san pham , 1 18 3 mo ta cong viec nhan vien đinh muc san pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay