1 18 2 mo ta cong viec nhan vien tinh gia

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng thiết kế Nhân viên tính giá Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng thiết kế sản phẩm TK-TG Nhiệm vụ, quyền hạn: - Tiếp nhận SP mẫu, định mức nguyên phụ liệu, bảng màu (từ Tổ Thiết Kế) Căn vào giá thành sản phẩm qui định chiết khấu, mức lãi tối thiểu, chi phí giá nền, chi phí khác, giá bán thị trường để định giá bán Tính đề xuất giá bán cho đơn vị kinh doanh (các đơn hàng khách) => Giá bán phê duyệt -> nhập giá vào chương trình giá bán sản phẩm Theo dõi đăng ký nhu cầu vật tư – VPP PTK Tổng hợp nhập giá vào bảng chào hàng mẫu thiết kế theo định kỳ hàng tuần Theo dõi ngày công, phép nhân làm việc PTK Trình ký, trình duyệt hồ sơ PTK Theo dõi thực công tác lưu trữ hồ sơ ISO hồ sơ SA cho PTK Yêu cầu: - Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp kế tốn Tin học: Vi tính văn phòng Tố chất: Trung thực, phải có tinh thần trách nhiệm cao kiên nhẫn công việc Phải biết xếp phân bổ kế hoạch làm việc thời gian cần thiết Khả giao tiếp tốt CBNV nội Phòng đơn vị bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 18 2 mo ta cong viec nhan vien tinh gia , 1 18 2 mo ta cong viec nhan vien tinh gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay