1 18 1 mo ta cong viec truong phong thiet ke san pham

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG THIẾT KẾ Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng thiết kế Trưởng phòng thiết kế Cán quản lý trực tiếp Giám đốc TK-TP Nhiệm vụ, quyền hạn: - - Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn hoạt động PTK theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định Tham mưu cho GĐ toàn vấn đề liên quan nghiệp vụ công tác thiết kế, hướng đến mục tiêu quay trở lại phát triển thành công thị trường nội địa Triển khai thực kế hoạch phê duyệt Thiết lập, triển khai áp dụng, trì hệ thống quản lý chất lượng phận Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác thiết kế mẫu cho sản xuất qua thời kỳ, giai đọan Từ nghiên cứu thị trường, yêu cầu đòi hỏi người tiêu dùng mẫu mã, chất lượng, giá sản phẩm Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thiết kế hàng tháng, qúy, năm Triển khai thực đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề Tổ chức xây dựng tiêu đánh giá lực nhân viên thuộc quyền, đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ cụ thể theo tháng, quí, năm cho nhân viên Tổ chức thực việc đánh giá kết công việc, lực CBNV phân cấp quản lý để góp phần nâng cao hiệu suất làm việc Cơng ty Tổ chức xây dựng kiểm tra thực cơng việc có liên quan đến cơng tác thiết kế (mẫu, mỹ thuật), tiêu chuẩn định mức liên quan đến công tác thiết kế Ký duyệt hồ sơ có liên quan đến họat động PTK hồ sơ văn Kiểm tra việc thực công việc thông qua báo cáo định kỳ theo qui định Phòng, Cơng ty để cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho lãnh đạo Tổ chức nghiên cứu, phân tích, tổ chức thực việc cải tiến thông số cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu khách hàng Tổ chức việc tính giá thành định giá bán cho sản phẩm nội địa Tổ chức họp trao đổi ý kiến học hỏi rút kinh nghiệm cac mẫu duyệt, triển khai thực mẫu Nghiên cứu, đề xuất lên GĐ cải tiến, biện pháp, giải pháp khả thi có liên quan đến họat động PTK Tổ chức, phân cơng, kiểm tra, đánh giá q trình kết làm việc nhân trực thuộc phòng, thực khen thưởng kỷ luật Đề xuất thực sách có tính động lực nhân viên Thường xuyên củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ; ln đặt lợi ích Cơng ty lên hàng đầu Phối hợp XN, Phòng liên quan triển khai thực công việc nhằm đạt mục tiêu chung Công ty đặt Thực thi quy chế, quy định chung Công ty chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTK Thừa ủy nhiệm GĐ giao dịch với đối tác quan, tổ chức khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTK LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Báo cáo văn kết cơng việc chương trình triển khai báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định Thực công việc khác theo đạo GĐ khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTK Chịu trách nhiệm trước GĐ toàn kết hoạt động PTK Yêu cầu: - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, thiết kế sản phẩm Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên Tin học: Vi tính văn phòng, thành thạo phần mềm xử lý đồ họa Thơng qua khóa huấn luyện quản lý cấp trung gian Thơng qua khóa huấn luyện kiến thức sản phẩm Năng lực quản lý, hoạch định công việc theo tổ chức tổ, nhóm Năng lực tổ chức hướng dẫn đào tạo cán kế thừa Nắm vững nguyên tắc màu sắc, hình thể, biết nguyên lý cơng nghệ, nhạy bén công tác thiết kế mẫu Khả cảm nhận thẩm mỹ cao, hiểu biết tâm lý thị hiếu vùng địa lý để thiết kế nhóm sản phẩm phù hợp Khả tư duy, sáng tạo, thiết kế chương trình thiết kế theo định hướng phân khúc theo mùa, địa phương Khả truy cập internet, xử lý thông tin Khả làm việc tốt áp lực cao Trung thực, làmviệc khơng theo cảm tính Kiên trì, ham học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận Nhạy bén, đoán, dám chịu trách nhiệm Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt Có khả làm việc độc lập khả làm việc nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 18 1 mo ta cong viec truong phong thiet ke san pham , 1 18 1 mo ta cong viec truong phong thiet ke san pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay