1 17 2 mo ta cong viec nhan vien cham soc cay canh

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN CHĂM SĨC CÂY XANH Bộ phận Chức danh Mã công việc Đời sống Nhân viên chăm sóc xanh Cán quản lý trực tiếp Tổ trưởng ĐS-CSC Nhiệm vụ, quyền hạn: - Thực chăm sóc cảnh, cắt tỉa, trồng cây, bón phân, tưới nước, nhổ cỏ dại loại trồng khu vực phân công Thường xuyên kiểm tra phương tiện trang bị, báo cáo sửa chữa, thay kịp thời Tham gia đầy đũ công tác liên quan đến hoạt động vệ sinh, mơi trường tồn hệ thống Cơng ty Phối hợp tham gia cơng tác : chuẩn bị hội trường, phòng họp, xếp bàn ghế, nước uống tổ chức buổi lễ hội, họp, hội nghị, tổng kết… Được phép đề xuất cung cấp phương tiện cần thiết tạo điều kiện thời gian làm việc hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ Được quyền yêu cầu đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đũ kịp thời thông tin liên quan đến việc thực nhiệm vụ Yêu cầu: - Bản chất thật thà, ưa thích cơng việc phụ trách Siêng năng, chịu khó, có ý thức trách nhiệm công việc Đã qua công tác làm vệ sinh,chăm sóc cảnh quan, xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 17 2 mo ta cong viec nhan vien cham soc cay canh , 1 17 2 mo ta cong viec nhan vien cham soc cay canh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay