1 16 5 mo ta cong viec nhan vien phu kho

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PHỤ KHO Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Bốc xếp Nhân viên phụ kho BX-NV Tổ trưởng Nhiệm vụ, quyền hạn: - Yêu cầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc - Được quyền yêu cầu bốc xếp, xe nâng, bảo vệ phối hợp thực chức để hoàn thành nhiệm vụ giao - Phản ánh với cấp trực tiếp tồn đọng, khó khăn công việc ngày để hổ trợ kịp thời - Được quyền tạm ngưng xuất nhập phát chứng từ không hợp lệ, không hợp lý phát chất lượng vật tư, hàng hố khơng chủng loại không đạt chất lượng ngoại quan - Tổ chức xếp hàng hoá kho ngăn nắp gọn gàng, khoa học, dễ tìm - Kiểm tra an tồn PCCC, kiểm tra chất lượng ngoại quan hàng hóa - Theo phân công Thủ Kho : Kiểm tra, tổ chức phân công chuẩn bị cho lượng hàng hóa xuất nhập ngày - Thực kiểm kê tháng đầu năm, kiểm kê cuối năm theo kế hoạch u cầu: - Trình độ chun mơn : tốt nghiệp PTTH - Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng - Kỹ năng: điều hành tốt cơng việc; giám sát chặt chẽ qui định, qui trình, thủ tục, liên quan đến xuất nhập kho - Tố chất: Có sức khoẻ tốt ,chăm chỉ, cần cù, chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 16 5 mo ta cong viec nhan vien phu kho , 1 16 5 mo ta cong viec nhan vien phu kho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay