1 16 4 mo ta cong viec nhan vien ve sinh cac kho

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VỆ SINH KHO Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Bốc xếp Nhân viên vệ sinh kho BX-VSK Tổ trưởng Nhiệm vụ, quyền hạn: - Yêu cầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc - Phản ánh với cấp trực tiếp khó khăn cơng việc ngày để hỗ trợ kịp thời - Dọn vệ sinh mặt ngồi kho - Chăm sóc cảnh - Châm nước thùng PCCC - Phát quang cỏ xung quanh kho - Vệ sinh bình nước uống, kiểm tra báo châm nước Yêu cầu: - Trình độ học vấn : 5/12 - Kiến thức: Am hiểu vệ sinh cơng nghiệp, chăm sóc kiểng - Tố chất: có sức khoẻ tốt, siêng năng, chịu khó, trung thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 16 4 mo ta cong viec nhan vien ve sinh cac kho , 1 16 4 mo ta cong viec nhan vien ve sinh cac kho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay