1 16 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke kho

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỐNG Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Bốc xếp Nhân viên thống BX-TK Tổ trưởng Nhiệm vụ, quyền hạn: - Được trang bị đủ công cụ theo yêu cầu để phục vụ cho công việc Được quyền yêu cầu thủ khonhân liên quan cung cấp chứng từ để cập nhật số liệu kịp thời Đề xuất kiểm đột xuất kho phát sai sót nghi ngờ sai sót kho Phản ánh với cấp trực tiếp tồn đọng, khó khăn công việc ngày để hổ trợ kịp thời Tổng hợp số liệu từ chứng từ báo cáo hàng ngày Thủ kho gửi Đối chiếu số liệu với Thủ kho có sai lệch Lập danh sách xuất hàng hoá Lập báo cáo ngày để gửi lên mạng Tập hợp chứng từ gửi cho Phong KTTC Chuyển chứng từ nhập xuất cho Phong KTTC kiểm tra Báo cáo nhập xuất tồn kho Báo cáo tồn kho xác định hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm … vượt định mức thời gian theo qui định Lập báo cáo kiểm theo mẫu qui định u cầu: Trình độ chun mơn : Trung cấp thống kế tốn tài Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Có khả phân tích, tổng hợp số liệu & phán đoán tốt Cẩn thận trung thực, có khả chịu áp lực
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 16 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke kho , 1 16 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke kho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay