1 16 2 mo ta cong viec nhan vien boc xep

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BỐC XẾP Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Bốc xếp Nhân viên bốc xếp BX-NV Tổ trưởng Nhiệm vụ, quyền hạn: - Yêu cầu cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc - Được quyền đề nghị xe nâng phối hợp thực cơng việc có nhu cầu - Phản ánh với cấp trực tiếp khó khăn công việc ngày để hỗ trợ kịp thời - Phục vụ cho việc thực công tác giao nhận hàng hóa thành phẩm cho khách hàng theo hương dẫn kho - Phục vụ cho việc thực công tác giao nhận nguyên liệu cho XN sản xuất theo hướng dẫn kho - Đảm bảo an toàn PCCC Đảm bảo an tồn lao động - u cầu: Trình độ chuyên môn: 12/12 Kiến thức: Am hiểu cách thức xếp hàng hoá vật tư Kỹ năng: cẩn thận, sẵn sàng tăng ca yêu cầu Tố chất: Có sức khoẻ tốt, siêng năng, cần cù, chịu khó, trung thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 16 2 mo ta cong viec nhan vien boc xep , 1 16 2 mo ta cong viec nhan vien boc xep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay