1 15 5 mo ta cong viec nhan vien thiet ke

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:13

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - - Phòng Nghiên cứu Phát triển Nhân viên thiết kế NCPT-NVTK Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Nhiệm vụ, quyền hạn: Phân tích mẫu từ nguyên liệu chuyển từ Bộ phận nhận mẩu -> tính giá sản xuất + đánh giá khả sản xuất  Trả lời kết phân tích mẫu chuyển qua đơn vị yêu cầu + phận giao mẫu Lập + trien khai thiết kế từ nguyên liệu mới, mẫu cải tiến, mẫu tiếp thị Phòng + tính giá thành sản xuất  Trình duyệt phương án thử nghiệm Theo dõi tiến độ – chất lượng mặt hàng triển khai thử nghiệm -> Lập báo cáo kết thử nghiệm, theo dõi kết chào mẫu Lập báo cáo tổng hợp hàng thử nghiệm , đánh giá kết thử nghiệm để làm sở nhận đơn hàng khảo sát thị trường + tiếp thị mẫu thử nghiệm + thu thập mẫu  Có ý tưởng sáng tạo, cải tiến đưa vào thiết kế Khai thác tài liệu kỹ thuật mẫu nguyên liệu từ nhà cung cấp ngun liệu ngồi nước Tìm kiếm thông tin mạng intenet -> xem xét lập đề xuất Yêu cầu: Đại học chuyên ngành thiết kế Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C Ít năm làm việc vị trí thiết kế SP Sáng tạo, chăm chỉ, nhanh nhẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 15 5 mo ta cong viec nhan vien thiet ke , 1 15 5 mo ta cong viec nhan vien thiet ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay