1 15 4 mo ta cong viec nhan vien phan tich mau

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH MẪU Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - Phòng Nghiên cứu Phát triển Nhân viên phân tích mẫu NCPT-PTM Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Nhiệm vụ, quyền hạn: Phân tích mẫu sản phẩm đơn vị kinh doanh thu thập từ khách hàng mẫu tự tiếp thị để nhân viên Thiết kế trả lời khả sản xuất đơn vị bán hàng tính giá sơ chào khách Phân tích mẫu khách đặt thử nghiệm thông số,…để nhân viên thiết kế lên bảng thiết kế Chuyển thiết đơn vị sản xuất để triển khai thí nghiệm Giao mẫu thí nghiệm để sản xuất thử Lưu mẫu thành phẩm vào sổ lưu thiết kế thông số Cung cấp số liệu cho phận tổng hợp báo cáo quý + tháng Cung cấp tiến độ trả lời mẫu phân tích để đơn vị KD trả lời khách Cung cấp bảng thiết kế ký duyệt để đơn vị triển khai thử nghiệm Yêu cầu: Chuyên ngành thiết kế, công nghệ Am hiểu thiế kế Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C Ít năm làm việc vị trí liên quan đến cơng nghệ Sáng tạo, nhanh nhẹn, cẩn thận
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 15 4 mo ta cong viec nhan vien phan tich mau , 1 15 4 mo ta cong viec nhan vien phan tich mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay