1 15 2 mo ta cong viec nhan vien cong nghe

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - - Phòng Nghiên cứu Phát triển Nhân viên cơng nghệ NCPT-NVCN Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển Nhiệm vụ, quyền hạn: Phân tích mẫu từ nguyên liệu chuyển từ Bộ phận nhận mẩu -> đánh giá qui trình cơng nghệ, thiết bị có sẳn đề xuất cải tiến Đề xuất phương án cải tiến quy trình sản xuất dựa thiết bị lực có cơng ty Theo dõi tiến độ – chất lượng phương án triển khai thử nghiệm -> Lập báo cáo kết thử nghiệm, theo dõi kết triển khai xưởng sản xuất Khai thác tài liệu kỹ thuật công nghệ thiết bị từ nhà cung cấp nguyên liệu nước, từ internet, tạp chí đề xuất ứng dụng vào mặt hàng dựa công nghệ Yêu cầu: Đại học Chun ngành khí Am hiểu cơng nghệ Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C Ít năm làm việc vị trí liên quan đến cơng nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 15 2 mo ta cong viec nhan vien cong nghe , 1 15 2 mo ta cong viec nhan vien cong nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay