1 15 1 mo ta cong viec truong phong

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - Phòng Nghiên cứu Phát triển Trưởng phòng NCPT-TP Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: Tìm kiếm, khai thác lực, cơng nghệ đề xuất thực quy trình cơng nghệ mặt hàng Quản lý theo dõi triển khai trực tiếp quy trinh công nghệ nguyên liệu - cải tiến quy trình cơng nghệ có ngun liệu thơng thường Tập trung nghiên cứu cơng nghệ qui trình, dây chuyền đại sản phẩm Thực báo cáo theo yêu cầu Giám đốc Báo cáo vấn đề liên quan đến công tác công nghệ + nguyên liệu (định kỳ + đột xuất) Phân tích nguyên liệu trả lời kết khả sản xuất, từ nguyên liệu mới, công nghệ mới, kiểm tra đề xuất điều chỉnh thông số kỹ thuật công đoạn, tổng hợp báo cáo đánh giá kết thử nghiệm trình Giám đốc duyệt -> làm sở nhận Hợp đồng sản xuất Trực tiếp giải vấn đề triển khai Quy trình cơng nghệ thử nghiệm xí nghiệp Tổ chức triển khai theo dõi đánh giá đề xuất việc triển khai thí nghiệm cơng nghệ mới, phát triển mặt hàng Trao đổi thông tin tiến độ + vấn đề liên quan đến quy trình cơng nghệ sản xuất đơn hàng thử nghiệm Cung cấp giá thành sản phẩm - phục vụ cơng tác tính giá thành sản phẩm thử nghiệm Trao đổi thông tin giải chất lượng + tiến độ hàng thử nghiệm Trao đổi thơng tin liên quan đặc tính kỹ thuật + cải tiến quy trình cơng nghệ mẫu hàng sử dụng nguyên liệu Trao đổi thông tin tình hình cung ứng tiến độ nguyên liệu, máy móc, thiết bị, cơng nghệ… phục vụ công tác thử nghiệm Phân công công việc, giám sát đánh giá hiệu công việc nhân viên phòng u cầu: Trình độ: Tốt nghiệp Đại học – kỹ Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C Am hiểu q trình CN SX Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm lĩnh vực công nghệ, am hiểu vật liệu, cơng nghệ 03 năm vị trí Phó giám đốc xí nghiệp Cẩn trọng, bao qt cơng việc có khả lãnh đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 15 1 mo ta cong viec truong phong , 1 15 1 mo ta cong viec truong phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay