1 14 9 mo ta cong viec pho phong

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC PHĨ PHỊNG KINH TẾ KẾ HOẠCH Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Phó phòng KTKH-PP Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động phận quản lý nguyên liệu Lập biên đơn vị vi phạm quy định Phòng KH ban hành Yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin, chứng từ, tài liệu hồ sơ, văn cần thiết để làm sở cho trình kiểm tra, báo cáo phân tích giúp việc cho trưởng phòng Làm việc trực tiếp đơn vị để giải vấn đề phát sinh liên quan Tiếp nhận mail đạo GĐ & Trưởng Phòng Kế hoạch để triển khai thực Tiếp nhận mail thông tin cho đơn vị Công ty liên quan đến nguyên liệu để tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp Trình duyệt đề xuất mua nguyên liệu cho đơn vị sản xuất Phối hợp đơn vị giải khó khăn việc cung ứng cân đối nguyên liệu cho SX Kiểm tra báo cáo tình hình thực nhân viên Phòng KH theo đạo trưởng phòng phân cơng Kiểm tra thực tế lĩnh vực nguyên liệu duyệt cấp phát nguyên liệu cho XN Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cấp nhằm nâng cao lực làm việc Tổng hợp tình hình thưc kiểm tra giám sát theo kế hoạch Phòng Báo cáo & đề xuất giải nguyên liệu tồn kho vượt định mức thời gian Kiểm tra & khắc phục tình hình lưu trữ hồ sơ, tài liệu Phòng đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 kỳ đánh giá Phòng KTCL thực Đề xuất giài nguyên liệu hoàn kho đơn vị SX Xây dựng kế hoạch cho năm Đánh giá tình hình hoạt động Phòng năm u cầu: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kiến thức: Am hiểu quy trình sản xuất, tính ngun liệu, Năng lực quàn lý , Khà làm việc tốt với áp lực cao Kỹ năng: Kiểm tra – kiểm sốt, phân tích tổng hợp & báo cáo đề xuất, vi tính văn phòng, khả tiếp nhận xử lý thông tin Tố chất: Trung thực, nhanh nhẹn, có khả truyền đạt, hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 9 mo ta cong viec pho phong , 1 14 9 mo ta cong viec pho phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay