1 14 7 mo ta cong viec nhan vien quyet toan đon hang

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN QUYẾT TỐN Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên tốn KTKH-QT Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Kiểm tra số liệu bảng báo cáo toán đơn hàng XN Kiểm tra số lượng bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho đơn hàng XN mạng chương trình kho Theo dõi số lượng tồn kho thành phẩm đơn hàng để thực toán Kiểm tra đột xuất định kỳ phận liên quan việc thực quy định liên quan đến công tác tốn đơn hàng Phân tích, đánh giá hiệu sản xuất đơn hàng xuyên suốt công đoạn sản xuất Báo cáo toán kinh doanh theo đơn hàng Tổng hợp, so sánh hiệu đơn hàng Trao đổi thông tin ,số liệu kiểm tra vấn đề liên quan đến cơng tác tốn đơn hàng Kiểm tra chứng từ nhập-xuất Kiểm tra chứng từ nhập-xuất kho thành phẩm Trao đổi thơng tin có liên quan đến đơn hàng : tiến độ khách nhận hàng, khiếu nại chất lượng, giảm giá bán Yêu cầu: - Cử nhân kinh tế ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kế Hoạch , Thống Kê Am hiểu quy trình sản xuất từ cơng đoạn Tin học: Vi tính văn phòng 01 năm kinh nghiệm cơng tác kế hoạch, kiến thức hiểu biết công nghệ Thống kê, phân tích, tổng hợp Trung thực, nhanh nhẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 7 mo ta cong viec nhan vien quyet toan đon hang , 1 14 7 mo ta cong viec nhan vien quyet toan đon hang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay