1 14 6 mo ta cong viec nhan vien ke hoach

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên kế hoạch KTKH-KH Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Yêu cầu đơn vị liên quan cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến công tác kế hoạch Làm việc trực tiếp với trưởng đơn vị liên quan để hoàn thành công việc Giám sát, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực kế hoạch đào tạo GD phê duyệt Đề xuất xử lý đơn vị không thực qui chế, quy định Đề xuất phương án giải tồn kho vượt định mức Tiếp nhận mail từ trưởng đơn vị đơn vị liên quan để thực Tổng hợp tình hình thực Tổng hợp tình hình tồn kho – Lập KH giải tồn kho Rà xét mức độ phù hợp qui định – Soát xét xây dựng lại phù hợp với tình hình Đánh giá tình hình thực qúi lĩnh vực KH Lập kế hoạch kiểm tra giám sát cho qúi sau Đánh giá tình hình thực năm Lập KH, tiêu thực cho năm sau Tổng hợp báo cáo đề xuất cơng việc thực Tổng hợp tình hình kiểm tra giám sát Yêu cầu: - Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến thức: Am hiểu trình sản xuất sản phẩm Có khả đánh giá phân tích đề xuất tốt Sử dụng thành thạo vi tính Kỹ năng: Quản lý, tổ chức, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn tham mưu công tác kế hoạch sản xuất  Tổng hợp phân tích, đánh giá báo cáo Tố chất: Trung thực, Cẩn thận, Siêng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 6 mo ta cong viec nhan vien ke hoach , 1 14 6 mo ta cong viec nhan vien ke hoach

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay