1 14 5 mo ta cong viec nhan vien ke hoach tong hop

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ HOẠC TỔNG HỢP Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên kế hoạch tổng hợp KTKH-TH Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Thông tin yêu cầu đơn vị cung cấp số liệu liên quan phạm vi, chức đơn vị phục vụ cho báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) công tác kế hoạch Công ty & Cơ quan cấp Có quyền kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất ) tình hình xậy dựng tổng hợp số liệu công tác kế hoạch đơn vị SXKD theo Qui định kiểm tra giám sát theo lĩnh vực Công ty Tham gia đề xuất khen thưởng trường hợp thực tốt công tác kế hoạch đơn vị SXKD Công ty Tham gia đề xuất xử lý đơn vị cá nhân liên quan vi phạm quy định Công ty công tác tổng hợp số liệu báo cáo kế hoạch Đôn đốc tiếp nhận loại báo cáo thông tin kinh tế sản lượng & doanh số đơn vị SXKD báo cáo cho GĐ qua hệ thống mạng Vi tính Cơng ty (hoặc Mail); Kiểm tra xử lý số liệu thực sản lượng & doanh số đơn vị, tổng hợp vào Biểu thông tin kinh tế Công ty Tiếp nhận xử lý mail đạo PKH công tác báo cáo số liệu, thống kế hoạch & lĩnh vực quản lý khác Công ty Tiếp nhận báo cáo tháng đơn vị SXKD sản lượng doanh số kinh doanh Tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực kế hoạch tồn Cơng ty sản xuất kinh doanh hàng tháng (có so sánh với thực kỳ năm trước ) Tổng hợp số liệu xây dựng kế hoạch đơn vị SXKD tham mưu TPKH đề xuất xây dựng kế hoạch Công ty (bao gồm KH ngắn hạn & KH dài hạn) Lập định giao kế hoạch Sản lượng & Doanh số cho đơn vị sản xuất kinh doanh Lập biểu tổng hợp số liệu so sánh kế hoạt thực tế làm sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Yêu cầu: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trường Đại học Kế hoạch - Kinh tế tài Kiến thức : chun mơn nghiệp vụ cơng tác kế hoạch – Tài kế tốn Kỹ năng: Tổ chức, Giao tiếp, Tổng hợp, Kiểm tra – kiểm sốt, sử dụng phần mềm văn phòng Tố chất: Trung thực, tiếp thu nhanh, cẩn thận Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm công tác kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 5 mo ta cong viec nhan vien ke hoach tong hop , 1 14 5 mo ta cong viec nhan vien ke hoach tong hop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay