1 14 4 mo ta cong viec nhan vien cap phat nguyen lieu

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên cấp phát nguyên liệu KTKH-NL Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Theo dõi cập nhật thường xuyên phương án lĩnh nguyên liệu, nhu cầu nguyên liệu phương án Kiểm tra cách tính nhu cầu nguyên liệu phương án theo đơn hàng Trình duyệt PA lĩnh nguyên liệu Đối chiếu kiểm tra Quyết toán đơn hàng số lượng nguyên liệu cấp phát so với nhu cầu Theo định kỳ kiểm tra XN, kho lưu trữ hồ sơ PA, số liệu cập nhật cấp phát nguyên liệu, tình hình lĩnh NL tháng Theo dõi tình hình cấp phát nguyên liệu cho XN Yêu cầu: - Tốt nghiệp trung cấp trở lên Sử dụng tin học văn phòng Chính xác, cẩn thận
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 4 mo ta cong viec nhan vien cap phat nguyen lieu , 1 14 4 mo ta cong viec nhan vien cap phat nguyen lieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay