1 14 3 mo ta cong viec nhan vien can đoi phu lieu

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN CÂN ĐỐI PHỤ LIỆU Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kinh tế kế hoạch Nhân viên cân đối phụ liệu KTKH-PL Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Nhiệm vụ, quyền hạn: - Lập tiến độ phụ liệu Nhập, Khách gửi, đơn hàng duyệt sản xuất cung cấp tiến độ cho phận SX lập tiến độ chung cho đơn vị liên quan Thực báo cáo tiến độ phụ liệu nhập – phụ liệu nhập đơn hàng khác vào thứ 2, 4, hàng tuần, cung cấp thông tin cho XN sản xuất phối hợp theo dõi Thực kiểm tra XN theo định kỳ Kiểm tra số liệu bảng báo cáo toán đơn hàng XN Kiểm tra số lượng thành phẩm nhập kho đơn hàng XN mạng chương trình kho thành phẩm Kiểm tra thực tế chi tiết chứng từ xuất & nhập đơn hàng XN Dự báo trường hợp trễ để đơn vị liên quan có ý kiến thực tiễn sản xuất cần Yêu cầu: - Tốt nghiệp: Cao đẳng kế tốn doanh nghiệp Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A Tin học: Vi tính văn phòng Có kiến thức phụ liệu Kinh nghiệm thực tế tháng việc lập, đặt, kiểm soát phụ liệu theo tiến độ Thống kê, phân tích, tổng hợp Trung thực, nhanh nhẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 3 mo ta cong viec nhan vien can đoi phu lieu , 1 14 3 mo ta cong viec nhan vien can đoi phu lieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay