1 14 1 mo ta cong viec truong phong

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG KTKH Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Nhiệm vụ, quyền hạn: - Phòng Kinh tế kế hoạch Trưởng phòng KTKH-TP Giám đốc Được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động PKH Được quyền đề xuất tuyển dụng phù hợp với nhu cầu hoạt động phòng Từ chối tiếp nhận, trả công ty nhân viên không đạt yêu cầu công việc Đề xuất kỷ luật, khen thưởng với nhân viên thuộc quyền quản ký Tiếp nhận mail đạo GĐ, mail thông tin đơn vị công ty tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp Kiểm tra, hiệu chỉnh văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, v.v CBNV phong trước trình duyệt phát hành Phân cơng, giao việc, hướng dẫn cho CBNV phong thực công việc phát sinh Kiểm tra thực tế lĩnh vực kế họach Kiểm tra công tác phân cơng cho nhân viên Chủ trì phối hợp với đơn vị giải khó khăn vướng mắc don hang XK Báo cáo đề xuất giải nguyên liệu tồn vượt định mức tồn kho đề xuất giá bán nguyên liệu hoàn kho Báo cáo tổng hợp thực tiêu kế họach cơng ty tháng Kiểm tra tình hình thực kiểm tra – giám sát theo kế hoach Quý Báo cáo tình hình thực ĐH theo Quyết định Tổng hợp tình hình tồn pham DVKD 32 ngày 91 ngày Báo tổng hợp tình hình thử nghiệm lô nguyên liệu Tổng hợp nguyên liệu dư sau đơn hàng XN Tình hình cân đối nguyen lieu SX dự trữ vào đơn hàng XN Yêu cầu: Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C Tin học: Vi tính văn phòng Đã tham gia khóa huấn luyện quản lý KH SX , kinh doanh, marketing Đã tham gia khóa huấn luyện hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Năng lực quản trị xử lý công việc Năng lực tổ chức huấn luyện đào tạo cán kế thừa Năng lực thống kê, phân tích, tổng hợp Khả xử lý thông tin Khả làm việc tốt áp lực cao LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page Document name: - Trung thực, công Ham học hỏi, khơng ngại khó Nhạy bén, đốn, dám chịu trách nhiệm Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt Có khả làm việc độc lập khả quản trị nhóm : : 5.0 : : Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 14 1 mo ta cong viec truong phong , 1 14 1 mo ta cong viec truong phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay