1 13 4 mo ta cong viec nhan vien quan tri mang

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN IT Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - Phòng cơng nghệ thơng tin Chuyên viên IT CNTT-IT Trưởng phòng CNTT Nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, phát triển, quản trị hệ thống mạng tồn Cơng ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đơn vị Công ty Kiểm tra, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng Công ty đảm bảo hệ thống mạng liệu hoạt động ổn định, khơng gây khó khăn cho đơn vị công ty việc khai thác thông tin Hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống mạng để đơn vị nắm bắt khai thác hiệu hệ thống Thu thập thông tin, hương dẫn sử dụng khai thác tài nguyên mạng Tìm hiểu, học hỏi giải pháp mạng ứng dụng phục vụ cơng ty u cầu: Trình độ chun mơn: Cử Nhân Cơng Nghệ Thông Tin Kỹ sử dụng thành thạo hệ điều hành mạng Windows 2000 Server, Novell Netware, Linux Ít 01 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm Ít năm làm việc vị trí quản trị mạng cho Cty có hệ thống mạng tương đối lớn (trên 100 máy kết nối)
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 13 4 mo ta cong viec nhan vien quan tri mang , 1 13 4 mo ta cong viec nhan vien quan tri mang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay