1 13 3 mo ta cong viec nhan vien phan cung

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - - Phòng cơng nghệ thơng tin Chun viên phần cứng CNTT-PC Trưởng phòng CNTT Nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, phát triển hệ thống mạng tồn Cơng ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đơn vị Cơng ty Kiểm tra, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng cáp quang Công ty Kiểm tra, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng thuộc phân công Phong CNTT Đảm bảo hệ thống mạng phân công hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho đơn vị cơng ty việc khai thác thông tin Thu thập thông tin xác để đưa hướng giải nhanh giảm chi phí thấp có nhu cầu di dời, lắp đặt hệ thống mạng điện thoại Khảo sát giá hỏi thông số kỹ thuật để đề phương án di dời, xây dựng phát triển hệ thống mạng, đện thoại với chi phí thấp đạt hiệu qủa Yêu cầu: Trình độ chun mơn: Tốt nghiệp đại học chun ngành công nghệ thông tin Am hiểu thiết bị mạng vi tính/điện thoại, thiết bị văn phòng điện Ít năm làm việc vị trí IT cho Cty có hệ thống mạng tương đối lớn (trên 100 máy)
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 13 3 mo ta cong viec nhan vien phan cung , 1 13 3 mo ta cong viec nhan vien phan cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay