1 13 1 mo ta cong viec truong phong IT

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG CNTT Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp - - Phòng cơng nghệ thơng tin Trưởng phòng CNTT CNTT-TP Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu cho ban lãnh đạo phương án triển khai cơng tác phòng ngừa cố hệ thống kế hoạc triển khai thực Thực công việc PCNTT trực tiếp thực hiện, phối hợp với đơn vị bạn thực Kiểm tra thực tế lĩnh vực CNTT, phương án phòng ngừa khắc phục cố hệ thống Điều phối hoạt động hàng ngày nhân viên PCNTT: Tiếp nhận mail đạo CQTGĐ, mail thông tin đơn vị công ty tổ chức triển khai thực , phối hợp Kiểm tra, hiệu chỉnh văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án v.v CBNV Phong trước trình duyệt phát hành Kiểm tra công tác phân công cho nhân viên Cập nhật tiến công tác CNTT Triển khai công tác tuần đến phận PCNTT Kiểm tra việc thực công tác tuần PCNTT Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ PCNTT tháng/quý/năm Xây dựng tổ chức thực kế hoạch cơng tác PCNTT Báo cáo chương trình công tác Phong đề xuất cải tiến theo yêu cầu Tổ chức đánh giá báo cáo kết thực chương trình cơng tác q Xây dựng Chương trình cơng tác q Đề xuất khen thưởng & xử phạt công tác vượt thấp so với kế hoạch Lập kế hoạch mục tiêu xây dựng chương trình hoạt động cho năm Xây dựng dự toán kinh phí CNTT cho năm Lập báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động PCNTT Đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc Có quyền đề xuất trang bị phương tiện làm việc cho nhân viên theo yêu cầu Có quyền làm việc trực tiếp yêu cầu cung cấp thông tin đơn vị thuộc Công ty, Phong, XN sản xuất Được quyền đề xuất thay đổi cấu tổ chưc, tuyển dụng, quy hoạch cán đơn vị phát không phù hợp với yêu cầu trách nhiệm, quyền hạn đơn vị Được quyền trả nhân không đáp ứng yêu cầu công việc (năng lực kém, thường xun vi phạm, khơng hồn thành nhiệm vụ…) Phòng NS để bố trí việc khác cho nghỉ việc Được quyền đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, biểu dương, khen thưởng CBNV đơn vị theo qui định cơng ty u cầu: Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành CNTT đào tạo thêm Quản trị kinh doanh LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Kiến thức: Có kiến thức giải pháp ERP, nhà cung cấp giải pháp, nguyên tắc quản lý kinh doanh, phân phối tài nguyên, phương pháp phối hợp hoạt động, lạnh đạo Kỹ năng: Hoạch định, Phân tích định, Tổ chức, Giao tiếp, Đàm phán, Phân công, Kiểm tra – Giám sát, Đánh giá, Thuyết trình Tố chất: Năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, giải vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 13 1 mo ta cong viec truong phong IT , 1 13 1 mo ta cong viec truong phong IT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay