1 12 7 mo ta cong viec nhan vien truong phong giao nhan

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG GIAO NHẬN Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng giao nhận Trưởng phòng GN-TP Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: - Triển khai, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực kế hoạch công tác đạo đảm bảo thực tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đơn vị Giải phản ánh, khiếu nại KH hay đơn vị bạn theo chức chuyên môn đơn vị Thực báo cáo phát sinh ngày Tổ chức quản lý phương tiện vận chuyển, nhà xưởng, lao động Phong Nhận, gửi thông tin (qua mail nội bộ) liên quan đến đơn vị Ký chứng từ xuất, nhập hàng hóa, hóa đơn bán hàng, chứng từ thu chi tiền mặt, hồ sơ chứng từ giao nhận XNK, nội địa, lệnh tăng ca… Kiểm điểm công việc triển khai ngày tuần trước, đạo giải tồn tại, đề xuất biện pháp cải tiến công tác tuần sau triển khai, thực theo kế hoạch đề đảm bảo tiến độ, chất lượng Thực báo cáo tuần theo quy định Tổng hợp, phân tích, đánh gía kiểm điểm mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý chi tiêu, sử dụng vật tư, khoản định mức khoán, tinh thần thái độ phục vụ làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng Triển khai, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực kế hoạch duyệt đảm bảo thực tiến độ, chất lượng Thực báo cáo tháng theo quy định Ký phê duyệt khoản chi tiêu liên quan đến hoạt động đơn vị theo phân cấp ủy quyền Phê duyệt phương án tiếp nhận hàng hóa, kế hoạch giao nhận hàng hóa mà đơn vị yêu cầu Tìm kiếm, trao đổi, học tập nghiệp vụ chun mơn đơn vị ngồi Cty để không ngừng nâng cao chất lượng công tác phục vụ Tổ chức cơng tác đánh gía điều chỉnh lại khoản định mức khoán liên quan đến mặt hoạt động PGN, nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu qủa khoản kinh phí Triển khai biện pháp tổ chức thi đua PGN Tổ chức thực chương trình, chuyên đề, đề tài, … đổi công tác, đổi tư duy, phong cách phục vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác phục vụ thoả mãn khách hàng Tổ chức tốt hệ thống nghiệp vụ PGN hoạt động có hiệu quả, phù hợp theo sách, mục tiêu chất lượng PGN, Cơng ty phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Thực báo cáo Quý theo quy định Tổ chức quy hoạch, bồi dưỡng CB đương nhiệm, CB kế cận theo định hướng chung Công ty Phê duyệt phương án, kế hoạch giao nhận hàng hóa thuộc chức hoạt động PGN u cầu: - Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế hay ngoại thương Am hiểu lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, quản lý kho tàng, quản lý phương tiện vận chuyển; Chính sách pháp luật hải quan, thuế, giao thông công chánh Am hiểu kiến thức liên quan đến công tác Quản trị kho tàng, Quản lý kế hoạch, Quản lý lao động, Quản lý phương tiện thiết bị vận chuyển Am hiểu Luật lao động Am hiểu Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Năng lực quản trị xử lý công việc Năng lực hoạch định chiến lược Khả hoạch định công việc Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác Năng lực tổ chức huấn luyện – đào tạo Khả thống kê, phân tích, tổng hợp Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính: Word, Excel, Internet… Biết ngoại ngữ: Anh văn (trình độ B trở lên) Sức khoẻ tốt, chịu khó di chuyển Tính trung trực cao Ham học hỏi Nhạy bén, đoán hành xử công việc Dám làm dám chịu trách nhiệm Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt Có khả làm việc độc lập, áp lực cao, khả điều hành làm việc theo nhóm ... ty Phê duyệt phương án, kế hoạch giao nhận hàng hóa thuộc chức hoạt động PGN Yêu cầu: - Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế hay ngoại thương Am hiểu lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, quản... thương, quản lý kho tàng, quản lý phương tiện vận chuyển; Chính sách pháp luật hải quan, thuế, giao thông công chánh Am hiểu kiến thức liên quan đến công tác Quản trị kho tàng, Quản lý kế hoạch,... trị xử lý công việc Năng lực hoạch định chiến lược Khả hoạch định công việc Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác Năng lực tổ chức huấn luyện – đào tạo Khả thống kê, phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 7 mo ta cong viec nhan vien truong phong giao nhan , 1 12 7 mo ta cong viec nhan vien truong phong giao nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay