1 12 6 mo ta cong viec nhan vien tong hop

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:12

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng giao nhận Nhân viên tổng hợp GN-TH Trưởng phòng giao nhận Nhiệm vụ, quyền hạn: - Cập nhật hàng hố XNK cơng ty Kiểm tra hồ sơ chứng từ hàng hóa XNK lập chứng từ HS khai báo TKHQ Lưu trữ TKHQ, chứng từ liên quan đến hàng hoá XNK Cho đơn vị giao dịch XNK đơn vị liên quan mượn TKHQ Lập phiếu nhập kho hàng hoá cho đơn vị dịch vụ giao nhận hàng nhập Thực báo cáo phát sinh ngày Cập nhật, theo dõi chi phí giao nhận PGN Tiếp nhận kiểm tra chứng từ toán dịch vụ giao nhận (nếu có) Thực công việc phát sinh báo cáo theo đạo TP Tiếp nhận kiểm tra chứng từ toán vận chuyển Theo dõi tổng hợp đăng ký nhu cầu vật tư VPP phận Lập phiếu xuất kho nhận Vật tư VPP cho phận PGN Tổng hợp báo cáo toán sử dụng kinh phí vật tư Tổng hợp báo cáo tốn tình hình sử dụng kinh phí giao nhận XNK, kinh phí vật tư năm Thực đạo TP u cầu: - Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế ngành khác đào tạo giao nhận XNK Am hiểu lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, Chính sách pháp luật hải quan, thuế Am hiểu Tiêu chuẩn ISO 9001:2000, SA 8000 Năng lực quản trị xử lý công việc Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác Khả thống kê, phân tích, tổng hợp Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính: Word, Excel, Internet… Biết ngoại ngữ: Anh văn (trình độ B trở lên) Tố chất : động, thẳng thắn, cẩn thận, siêng năng, chịu áp lực dễ hoà nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 6 mo ta cong viec nhan vien tong hop , 1 12 6 mo ta cong viec nhan vien tong hop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay