1 12 5 mo ta cong viec nhan vien thu quy

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng giao nhận Nhân viên thủ quỹ Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận GN-TQ Nhiệm vụ, quyền hạn: - Thu tiền bán hàng Kiểm tra ký các phiếu thu “bản sao” cho khách Ký phiếu thu “bản chính” báo cáo tổng hợp trình TP PGN ký Kiểm tra tồn quỹ, tổng hợp số liệu thu, chi hàng ngày/tháng/quý/năm Đi nộp tiền ngân hàng ngày Đóng tập lưu hồ sơ phiếu thu, chi Yêu cầu: - Trình độ chun mơn: Trung cấp Tài trở lên Kiến thức: Am hiểu tài chánh nghiệp vụ kế toán Kỹ năng: Am hiểu phân biệt tiền giả, sử dụng thành thạo phần mềm liên quan Tố chất: Trung thực, cẩn thận, siêng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 5 mo ta cong viec nhan vien thu quy , 1 12 5 mo ta cong viec nhan vien thu quy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay