1 12 4 mo ta cong viec nhan vien lap hoa đon

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN LẬP HĨA ĐƠN Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng giao nhận Nhân viên lập hóa đơn Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận GN-KT Nhiệm vụ, quyền hạn: - Lập hóa đơn SP nội địa- xuất Cập nhật theo dõi giá sản phẩm Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ xuất kho giá bán Làm việc với tổ trưởng nghiệp vụ để giải vấn đề phát sinh vướng thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn công ty vào cuối năm Yêu cầu: - Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ kế toán Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành Tố chất: Nhanh nhẹn, cẩn thận, siêng
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 4 mo ta cong viec nhan vien lap hoa đon , 1 12 4 mo ta cong viec nhan vien lap hoa đon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay