1 12 3 mo ta cong viec nhan vien thanh khoan

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THANH KHOẢN Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng giao nhận Nhân viên khoản GN-TK Trưởng phòng giao nhận Nhiệm vụ, quyền hạn: - Cập nhật, lập hồ sơ khoản, hoàn thuế công ty Báo cáo số liệu kho khăn có hồ sơ Trình giám đốc xem xét ký hồ sơ khoản hoàn thuế Đang ký hồ sơ khoản hoàn thuế Hải quan Cùng kiểm tra đối chiếu hồ sơ với cán hải quan Theo dõi, đơn đốc trình tư hồ sơ qua cán hải quan, giải đáp thắt mắt họ hỏi, hoạc yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ Cập nhật văn thơng tư nhà nước có liên quan đến công việc hoạt động công ty Ký nhận lại hồ sơ hoàn to lưu để Hải quan lưu trữ Lưu trữ TKHQ, chứng từ liên quan sau khoản hoàn thuế xong Thực đạo TP Thực báo cáo tuần quy định Tiếp nhận kiểm tra chứng từ khoản hoàn thuế Tổng hợp báo cáo chi phí khoản hồn thuế Tổng hợp báo cáo tình hình khoản theo qui định Thực báo cáo tháng theo quy định Tổng hợp báo cáo tốn tình hình khoản hồn thuế hàng q Tổng hợp báo khó khăn, qui định nhà nước, tham mưu cho TP biện pháp khác phục Tổng hợp báo cáo tốn tình hình khoản hồn thuế hàng năm Thực đạo TP u cầu: - Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế ngành khác đào tạo giao nhận XNK Am hiểu lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, Chính sách pháp luật hải quan, thuế Am hiểu Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Năng lực quản trị xử lý công việc Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác Khả thống kê, phân tích, tổng hợp Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính: Word, Excel, Internet… Biết ngoại ngữ: Anh văn (trình độ B trở lên) LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Tố chất: động, thẳng thắn, cẩn thận, siêng năng, chịu áp lực dễ hoà nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 3 mo ta cong viec nhan vien thanh khoan , 1 12 3 mo ta cong viec nhan vien thanh khoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay