1 12 2 mo ta cong viec nhan vien giao nhan xuat nhap khau

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN XNK Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng giao nhận Nhân viên giao nhận XNK Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận GN-XNK Nhiệm vụ, quyền hạn: - Tiếp nhận chứng từ đơn vị kinh doanh-xuất nhập => Kiểm tra => Lập tờ khai hải quan => Đóng dấu xếp chứng từ => Nhận lệnh giao hàng (D/O) => Khai báo hải quan => Kiểm hố cửa => Thơng quan hàng hóa Tiếp nhận mail từ đơn vị thông qua trưởng đơn vị chứng từ nhập như, lịch xuất hàng cho ngày hôm sau Lưu trữ tờ khai xuất nhập Lập phiếu nhập kho cho đơn vị nhận hàng Lập chứng từ toán Chuyển thông báo thuế theo dõi hạn nộp thuế Phong Kế Tốn Tài Chánh Thực cơng tác S Tổng kết hồ sơ lưu trư Nghiên cứu, cập nhật văn pháp quy Cơ quan Hải Quan Thuế để phục vụ tốt công tác Họp hàng tháng để đánh giá công tác thực hiện, phát huy ưu điểm hạn chế, khắc phục tối đa nhược điểm Yêu cầu: - Trình độ chun mơn: Nghiệp vụ ngoại thương XNK Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ giao nhận XNK Kỹ năng: Hoạt động độc lập,ứng xử nhanh xảy tình huống, nhạy bén công việc, làm việc môi trường áp lực cao Tố chất: Nhẫn nại, có phẩm chất tốt có tính trung thực ln tiếp cận với hàng - tiền ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 2 mo ta cong viec nhan vien giao nhan xuat nhap khau , 1 12 2 mo ta cong viec nhan vien giao nhan xuat nhap khau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay