1 12 1 mo ta cong viec nhan vien giao nhan noi đia

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN NỘI ĐỊA Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Phòng giao nhận Nhân viên giao nhận nội địa Cán quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận GN-NĐ Nhiệm vụ, quyền hạn: - - Kiểm tra sổ đăng ký nhu cầu đơn vị kinh doanh Nhận lệnh điều xe từ Tổ trưởng vận tải, TP PGN Liên hệ đơn vị phục vụ phối hợp tốt thời gian phục vụ Phối hợp P.Nghiệp vụ, Kho chuẩn bị hàng hóa theo list đăng ký Thực nhiệm vụ giao nhận hàng theo chức Cập nhật sổ sách theo dõi công tác hàng ngày Được cung cấp phương tiện làm việc Yêu cầu đáp ứng thông tin liên quan đến nhu cầu kế họach giao nhận hàng hóa đơn vị Cty Được yêu cầu giải thích chế độ tăng ca, lương, thưởng … Quyền báo cáo TP PGN trường hợp đăng ký kế hoạch giao nhận chưa hợp lý hợp lệ Báo cáo tình hình thực công tác tháng, đề xuất Báo cáo tình hình thực cơng tác năm, đề xuất u cầu: - Trình độ chun mơn: PTTH Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ giao nhận hàng Kỹ năng: Kỹ xử lý tình Tố chất: Cần cù chịu khó, có trách nhiệm cơng việc, giao tiếp tốt, sẵn sàng tăng ca có yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 12 1 mo ta cong viec nhan vien giao nhan noi đia , 1 12 1 mo ta cong viec nhan vien giao nhan noi đia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay