1 11 2 mo ta cong viec nhan vien phap che

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: BẢNG TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Văn phòng cơng ty Chun viên pháp chế VPCT-PC Chánh văn phòng Quyền hạn: a) Quyền hạn trực tiếp: - Cung cấp giấy tờ pháp lý, cho mượn sách từ Thư viện pháp luật theo yêu cầu đơn vị - Trả lời ý kiến tư vấn mặt pháp luật yêu cầu đơn vị - Ký giấy vào cổng cho CBNV đơn vị trường hợp CVP vắng mặt công ty; - Đề xuất CVP khen thưởng NV theo Qui chế khen thưởng VPCty; - Đề xuất CVP việc bố trí nhân sự, bố trí cơng việc Ban phát có điểm chưa phù hợp; - Yêu cầu thực công tác đột xuất NV VPCty CVP vắng mặt cơng ty; b) Quyền hạn gián tiếp: - Có ý kiến việc tiếp nhận sinh viên thực tập đơn vị thuộc phạm vi công tác; - Đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ qui định, thủ tục Công ty phát không phù hợp Nhiệm vụ: a) Nhiệm vụ hàng ngày: - Tiếp nhận thông tin thực công việc theo đạo CVP - Triển khai công việc theo kế hoạch công tác tuần duyệt b) Nhiệm vụ hàng tuần: - Lập kế hoạch công tác tuần cá nhân c) Nhiệm vụ hàng tháng: - Theo dõi, xếp, lưu trữ giấy tờ pháp lý, văn qui phạm pháp luật - Cập nhật thông tin VBPL d) Nhiệm vụ hàng quý: - Báo cáo kết cơng tác q trước phạm vi lĩnh vực phụ trách - Lập kế hoạc công tác quí sau - Xem xét bổ sung đầu sách cho Thư viện pháp luật - Theo dõi, đề xuất nội dung ủy quyền TGĐ e) Nhiệm vụ hàng năm - Theo dõi, đề xuất nội dung ủy quyền TGĐ - Xem xét, đề xuất tài liệu đơn vị dự thảo f) Nhiệm vụ khơng có tính định kỳ - Xem xét có ý kiến tư vấn mặt pháp luật phát sinh công việc đơn vị; Có ý kiến khía cạnh pháp lý hợp đồng đơn vị theo yêu cầu - Cung cấp văn pháp luật cho đơn vị theo yêu cầu - Dự thảo qui định, văn theo đạo; LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Thực báo cáo tổng hợp, báo cáo đột xuất theo đạo; Thực thủ tục pháp lý, giấy tờ giao dịch với quan hành bên ngồi; Hỗ trợ cơng tác phận khác theo yêu cầu; Thực công tác vụ phát sinh theo đạo Yêu cầu: - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật Quản trị kinh doanh - Kiến thức: Am hiểu tổng quát tổ chức, hoạt động Cơng ty, có kiến thức pháp luật, xã hội - Kỹ năng: Kỹ soạn thảo văn bản; Kỹ phân tích, đánh giá, tổng hợp; Tin học văn phòng; Tiếng Anh B - Tố chất: Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó, động, chịu áp lực
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 11 2 mo ta cong viec nhan vien phap che , 1 11 2 mo ta cong viec nhan vien phap che

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay