1 10 3 mo ta cong viec nhan vien tho đien

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:11

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỢ ĐIỆN Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng bảo trì Nhân viên thợ điện BT-NVTĐ Trưởng phòng bảo trì Nhiệm vụ, quyền hạn: - Sữa chữa điện theo đạo tổ trưởng cấp Định kỳ kiểm tra hệ thống điện công ty Vận hành máy phát điện theo đạo Quản lý, sửa chữa đường dây điện thoại, Fax Tiêu chuẩn: - Kiến thức: có trung cấp điện tương đương Kỹ năng: có kinh nghiệm làm việc năm ngành điện, vận hành máy phát điện, sửa chữa điện thành thạo Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với thành viên công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 10 3 mo ta cong viec nhan vien tho đien , 1 10 3 mo ta cong viec nhan vien tho đien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay