Dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em thuý kiều đi chơi trong buổi chiều ngày thanh minh trong khi kể chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân

1 110 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2018, 10:14

Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thuý Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh minh. Trong khi kể, chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuânNgười đăng: Bảo Chi Ngày: 02082017Câu 2 (Trang 92 SGK) Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thuý Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh minh. Trong khi kể, chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân.Bài làm:Bài làm tham khảo:Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân về mà thoáng chốc sắp qua. Trong ngày tết Thanh minh, hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân đã cùng nhau đi tảo mộ, hai chị em sửa soạn đi dự lễ trong dòng người và xe ngựa nhộn nhịp, nô nức. Đến khi bóng chiều đã ngả về tây, hai chị em cùng nhau ra về. Họ thong dong đi dọc theo con suối nhỏ, dòng nước lững lờ trôi, phía trên có cây cầu bắc ngang. Phong cảnh trong buổi chiều mùa xuân thật thanh tĩnh và lòng người thoáng chút ưu tư. Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân viết đoạn văn kể việc chị em Thuý Kiều chơi buổi chiều ngày Thanh minh Trong kể ý vận dụng yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 02/08/2017 Câu (Trang 92 SGK) Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, viết đoạn văn kể việc chị em Thuý Kiều chơi buổi chiều ngày Thanh minh Trong kể, ý vận dụng yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân Bài làm: Bài làm tham khảo: Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân mà thoáng chốc qua Trong ngày tết Thanh minh, hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân tảo mộ, hai chị em sửa soạn dự lễ dòng người xe ngựa nhộn nhịp, nơ nức Đến bóng chiều ngả tây, hai chị em Họ thong dong dọc theo suối nhỏ, dòng nước lững lờ trơi, phía có cầu bắc ngang Phong cảnh buổi chiều mùa xuân thật tĩnh lòng người thống chút ưu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em thuý kiều đi chơi trong buổi chiều ngày thanh minh trong khi kể chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân, Dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em thuý kiều đi chơi trong buổi chiều ngày thanh minh trong khi kể chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh mùa xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn