Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

126 47 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2018, 16:24

... HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN, YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số : 60.62.01... Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên 54 3.3 Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa 55 3.3.1 Tỷ suất sản. .. tái sản xuất, tích lũy làm giàu cho nơng dân huyện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoay tây và cà chua hàng hóa ở huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn