PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến lợi NHUẬN CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản

90 43 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2018, 13:11

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀILợi nhuận có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Bởi trong điều kiện hoạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, lợi nhuận là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Lợi nhuận tác động đến mọi mặt của doanh nghiệp như đảm bảo tình hình tài chính vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, tăng tích lũy đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tính và khả năng cạnh tranh trên thị trường. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chuyên đề PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG Giảng viên hướng dẫn PGS.,TS BÙI VĂN TRỊNH Sinh viên thực Nhóm 4, QTKD Vĩnh Long, Tháng năm 2018 ST T MSSV Họ tên 1611045003 Nguyễn Thị Thu Trân 1611043003 Lê Thị Hồng Nhung 1611045005 Lê Nhựt Huy 1611045006 Phan Phạm Tuyết Nhi 1611045029 Nguyễn Bích Thẩm 1611045030 Nguyễn Minh Nhân 1611045034 Phạm Thành Sáng 1611045045 Thái Ngọc Thảo 1611045047 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10 1611045051 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11 1611045058 Nguyễn Cát Tường 12 1611045064 Ngô Thị Kiều Hạnh DANH SÁCH NHĨM Ngành, đv QTKD, K16 Chức v Nhóm trư QTKD, K16 QTKD, K16 QTKD, K16 QTKD, K16 QTKD, K16 QTKD, K16 Lớp trưở QTKD, K16 QTKD, K16 QTKD, K16 Lớp: Bí Nhóm p QTKD, K16 QTKD, K16 Nhóm: Th MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1 Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản An Giang 28 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn CTCP XNK Thủy sản An Giang .41 Bảng 4.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty An giang fish năm 2016 năm 2017 42 Bảng 4.3 Tình hình lợi nhuận công ty AGF (2016 -2017) 45 Bảng 4.4 Chỉ tiêu kết kinh doanh kế hoạch thực công ty AGF năm 2017 46 Bảng 4.5 Tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu (2016 – 2017) .47 Bảng 4.6 Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản (2016 – 2017) 49 Bảng 4.7 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (2016 – 2017) 50 Bảng 4.8 Tỷ số sức sinh lợi (2016 – 2017) 51 Bảng 4.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận CTCP XNK THỦY SẢN AN GIANG giá cá nguyên liệu 53 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP : Công ty Cổ phần HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh CPSX : Chi phí sản xuất BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm tai nạn KPCĐ : Kinh phí cơng đồn ROE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA : Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận doanh thu KH : Kế hoạch TH : Thực TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VCSH : Vốn chủ sở hữu Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh Chương GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lợi nhuận có vai trò quan trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nâng cao lợi nhuận mục tiêu kinh tế hàng đầu doanh nghiệp kinh tế thị trường Bởi điều kiện hoạch toán kinh doanh theo chế thị trường, lợi nhuận yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Lợi nhuận tác động đến mặt doanh nghiệp đảm bảo tình hình tài vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán công nhân viên, tăng tích lũy đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tính khả cạnh tranh thị trường Ngồi vai trò doanh nghiệp lợi nhuận nguồn tích lũy bản, nguồn để mở rộng tái sản xuất xã hội Sau chu kì sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải hoạch tốn lợi nhuận (hoặc lỗ) từ nộp khoản tiền vào ngân sách nhà nước Sự tham gia đóng góp doanh nghiệp phản ánh số thuế thu nhập mà doanh nghiệp nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp điều tiết nhà nước lợi nhuận thu đơn vị sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển động viên phần lợi nhuận sở kinh doanh cho ngân sách nhà nước, đảm bảo đóng góp cơng bằng, hợp lý thành phần kinh tế, kết hợp hài hòa lợi ích nhà nước lợi người lao động Phân tích lợi nhuận giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm toàn thực trạng sản xuất kinh doanh, mặt tồn ngun nhân nó, từ tìm hướng giải khắc phục cho doanh nghiệp đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Chính vậy, SVTH: Nhóm Trang Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến hiệu kinh doanh nói chung phân tích tình hình lợi nhuận nói riêng Đó nhu cầu thực tế cấp thiết doanh nghiệp thời kỳ Phân tích lợi nhuận giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nắm toàn thực trạng sản xuất kinh doanh, mặt tồn nguyên nhân nó, từ tìm hướng giải khắc phục cho doanh nghiệp đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Chính vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến hiệu kinh doanh nói chung phân tích tình hình lợi nhuận nói riêng Đó nhu cầu thực tế cấp thiết doanh nghiệp thời kỳ Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang –viết tắt AGIFISH có q trình hình thành phát triển 30 năm, chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng thủy sản đông lạnh Việt Nam, với mặt hàng gồm cá basa, cá fillet Hiện thị trường thủy sản có nhiều biến độngcũng phần làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cơng ty Nhằm tìm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ đề xuất giải pháp thích hợp góp phần gia tăng lợi nhuận cho Cơng ty, nhóm chọn đề tài “Phân tích tình hình Lợi nhuận Cơng ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang” làm chuyên đề mơn Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình lợi nhuận Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang giai đoạn 2016 – 2017 nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận từ đề xuất giải pháp góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho Cơng ty SVTH: Nhóm Trang Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích tình hình lợi nhuận Cổng phần xuất nhập thủy sản An Giang năm 2016 - 2017 Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận Cơng ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nâng cao lợi nhuận cho Công ty tương lai 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên qua năm 2016 2017 Ngồi ra, có báo Website thức Cơng ty http://agifish.com.vn 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp so sánh: so sánh lợi nhuận năm 2016 2017 để thấy xu hướng phát triển doanh nghiệp nhằm có biện pháp hỗ trợ kịp thời Ngồi ra, nhóm so sánh lợi nhuận kế hoạch thực tế đạt năm 2017 Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang để xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch, đạt được, thiếu sót để Cơng ty có kế hoạch phù hợp đề chiến lược thực giai đoạn tới So sánh phương pháp sử dụng phổ biến phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu phân tích Vì vậy, để tiến hành so sánh, phải giải vấn đề xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh xác định mục tiêu so sánh SVTH: Nhóm Trang Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh a) Xác định số gốc để so sánh phụ thuộc mục đích cụ thể phân tích Chỉ tiêu số gốc để so sánh bao gồm: số kế hoạch, định mức, dự toán kỳ trước Tùy theo mục đích (tiêu chuẩn) so sánh mà lựa chọn số gốc so sánh: + Nếu số gốc số kỳ trước: tiêu chuẩn so sánh có tác dụng đánh giá mức biến động, khuynh hướng hoạt động tiêu phân tích qua hai hay nhiều kỳ + Nếu số gốc số kế hoạch: Tiêu chuẩn so sánh có tác dụng đánh giá tình hình thực mục tiêu đặt + Số gốc số trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh thường sử dụng đánh giá kết doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến doanh nghiệp có quy mô ngành b) Xác định điều kiện so sánh: Các tiêu kinh tế phải đáp ứng yêu cầu sau: + Phải phản ánh nội dung kinh tế + Phải có phương pháp tính tốn + Phải có đơn vị tính c) Xác định kỷ thuật so sánh: + So sánh số tuyệt đối: Là hiệu số trị số kỳ phân tích trị số kỳ gốc tiêu kinh tế Việc so sánh cho thấy biến động khối lượng, quy mô tiêu phân tích + So sánh số tương đối: Là thương số trị số kỳ phân tích trị số kỳ gốc tiêu kinh tế Việc so sánh biểu kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển… tiêu phân tích + So sánh số bình quân: Số bình quân biểu thị dạng số tuyệt đối(năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân….) SVTH: Nhóm Trang 10 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh Mẫu mã, bao bì: quan trọng sản phẩm có khả tác động mạnh đến lựa chọn người tiêu dùng Công ty cần cải tiến mẫu mã để: + Đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, thích hợp với người có điều kiện (có tủ lạnh bảo quản sản phẩm), lẫn người muốn mua sản phẩm để ăn Để làm điều này, công ty nên có nhiều kích cỡ bao bì để khách hàng dễ lựa chọn, kích cỡ lớn giá đơn vị rẻ nhằm kích thích người tiêu dùng tiêu thụ + nhiều Cho phép người tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, + giúp họ an tâm dùng sản phẩm Cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho khách hàng như: thành phẩm, lượng lượng, số cách sử dụng bản, (các sản phẩm chế biến có hướng dẫn cách + nấu ăn thật chi tiết, đơn giản, dễ hiểu) Người dân châu Âu, nước Pháp, Đức, Tây Bang Nha tơn trọng ngơn ngữ họ Vì thế, nội dung giới thiệu sản phẩm Công ty ghi tiếng nước nhập người tiêu dùng thích Khi lựa chọn nhà cung cấp bao bì, ngồi yếu tố chất lượng cần quan tâm thêm thời gian cung cấp để giảm việc đóng gói thay đổi bao bì tạm, giảm chi phí Về giá Chiến lược định giá: mục tiêu Agifish xây dựng định  - vị “chất lượng cao, thương hiệu tiếng”, khơng SVTH: Nhóm Trang 76 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh nên định giá thấp (dù công ty có ưu chi phí sản xuất) Tuy nhiên mức giá không nên cao so với mức trung bình thị trường Cơng ty cần tăng trưởng xây dựng thương hiệu tuyên truyền chuyền tải thông tin định vị đến khách hàng, làm cho khách hàng có suy nghĩ: họ khơng mua thân sản phẩm, mà mua ngon miệng an tồn Khi đó, tâm trí khách hàng, mức giá sản phẩm công ty “cao - mà không cao” Đối với thị trường xuất khẩu, cần có chiến lược linh hoạt cho thị trường, giai đoạn Tuy nhiên, nên tránh - cạnh tranh giá đến mức Ở thị trường nội địa, công ty cần quy định giá bán lẻ thống tồn hệ thống phân phối (có thể niêm yết mức giá bán lẻ sản phẩm), tạo tin cậy cho khách hàng cung cấp cách làm ăn cơng ty, từ - đóng góp nâng cao đến hình ảnh cơng ty Để cạnh tranh giá sản phẩm giá thị trường nội địa, công ty nên dùng thương hiệu khác để không phá hỏng vị thị trường, cơng ty dùng cá tra, cá basa không đạt trọng lượng để xuất để chế biến thành sản phẩm tiêu thụ nội địa Sản phẩm thực công nghệ chế biến xuất hạn chế đầu tư vào bao bì giảo giá thành Cơng ty có lãi mà giải thêm lượng nguyên liệu cá lớn giữ thị phần Mức giá bán ngang với sản SVTH: Nhóm Trang 77 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh phẩm giá thấp, không nên rẻ đối thủ cơng ty bị thiệt hạI  Về phân phối • Thị trường nội địa: Lựa chọn kênh phân phối: nội địa, thực phẩm chế biến thường phân phối theo kênh: + Kênh đại: siêu thị, trung tâm thương mại Ưu điểm: hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, tốn chi phí quản lý Nhược điểm: tiếp cận số khách hàng, cần tốn chi phí quảng cáo để thu hút khách hàng, khách hàng tự chọn hàng hóa nên khơng thể tác động đến lựa chọn họ lúc mua hàng, chi phí cho quầy hàng cao + Kênh truyền thống: quầy, cửa hàng bán sỉ, lẻ chợ lớn nhỏ, khu dân cư, đường phố Ưu điểm: tận dụng kho chứa hàng, tài chính, nhân lực quan trọng hệ thống bán hàng, kinh nghiệm thị trường quan hệ khách hàng địa phương địa lý, hàng hóa qua nhiều lần tiếp xúc nên tăng giá trị quảng cáo vô hình, có khả phát triển kênh phân phối rộng, mật độ dày, tiếp xúc nhiều đối tượng khách hàng, giúp cao chất lượng bán hình ảnh Agifish Nhược điểm: nhiều thời gian để đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, phải tính tốn kỹ khâu bảo quản SVTH: Nhóm Trang 78 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh + Kênh khác: nhà hàng, khách sạn, bếp ăn, suất ăn công nghiệp, tin Ưu điểm: bán tiêu thụ được, tiêu thụ thường xuyên lâu dài Nhược điểm: giá bán thấp, người tiêu dùng khơng có hội nhìn thấy nhãn hiệu sản phẩm nên dùng sản phẩm Agifish, khơng có hội quảng bá thương hiêu, khó bán hàng, tốn nhiều thời gian Qua phân tích, ta thấy kênh phân phối truyền thống chiếm ưu Vì vậy, cơng ty dành ưu tiên đặc biệt cho kênh Cách tổ chức kênh vài nhà phân phối trung tâm vùng, nhà phân phối tự mở hệ thống đại lý cấp 2, vùng (công ty hỗ trợ thêm) Cụ thể như: - Chọn nhà phân phối cho khu vực chưa có nhà phân phối: Đồng Bằng Sơng Cửu Long, Tây Nguyên Miền - Trung Mở rộng mạng lưới phân phối khắp tỉnh thành, giao tổng đại lý mở hệ thống đại lý cấp đến tận vùng ngoại thành thành phố lớn trung tâm huyện người tiêu dùng dễ dàng tìm mua sản phẩm công ty - giá hợp lý, tránh hàng giả, hàng nhá Có sách hỗ trợ tích cực cho tổng đại lý việc: mở chăm sóc hệ thống đại lý cấp, xây dựng tổng đại lý kho lạnh 10-20 để sản phẩm đến tay người tiêu dùng với chất lượng đảm bảo đa dạng hơn, cung cấp SVTH: Nhóm Trang 79 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh bảng hiệu, hộp đèn, tờ rơi,… cho đại lý, tổ chức chương trình thi đua nhà phân phối với phần thưởng có giá trị Các biện pháp đồng thời ràng - buộc tổng đại lý Góp vốn liên doanh mua cổ phiếu để kiểm soát - tổng đại lý Ký hợp đồng thời gian dài với siêu thị lớn Việt - Nam Về lâu dài, nên thành lập hệ thống phân phối trực thuộc công ty, trước mắt TP.HCM Hà Nội, biến thành - ưu điểm vượt trội Cơng ty • Thị trường xuất khẩu: Tổ chức kênh phân phối thị trường nội địa, ban đầu - thong qua nhà phân phối sau tự mở kênh Cần lựa chọn đặt quan hệ làm ăn lâu dài với nhà phân phối lớn, có uy tín, đáng tin cậy để bảo vệ thương hiệu cho công ty Giảm ngưng làm ăn với khách hàng có số nợ q lớn, thời gian tốn chậm, có thói - quen chèn ép giá Để giảm sức ép giá nhà phân phối, công ty cần: mở công ty thị trường trọng điểm, có chiến lược xây dựng thương hiệu, tăng cường quảng cáo, tham gia hội - trợ, cung cấp thông tin,… thị trường trọng điểm Agifish cần mở công ty EU (đặt Đức Tây Bang Nha), Trung Quốc Nhật Bản Công ty kết hợp với nhà phân phối mở rộng hệ thống phân phối để phủ kín thị trường lớn khai thác mảng trống thị trường SVTH: Nhóm Trang 80 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh - Khi chưa đủ điều kiện mở cơng ty mở văn phòng đại diện thị trường lớn để nắm bắt, cập nhật thơng - tin thị trường cách sách Đây mạnh bán hàng qua mạng Đây kênh phổ biến - hiệu để tiếp cận người tiêu dùng tương lai  Giải pháp chiêu thị Cùng VASEP Bộ Thủy Sản tham gia hội trợ thủy sản chuyên ngành tiếng giới: Bruxelles, Vigo, Los Angeles, Thượng Hải, Tokyo,… Công ty tranh thủ hỗ trợ kinh phí chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia đến hoạt động chợ công ty phong phú - hiệu Tăng cường mở rộng thị trường nội địa thông qua loạt hội chợ: Thủy sản Hà Nội, Thực phẩm Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao,… hội trợ giúp giới thiệu rộng rãi sản phẩm công ty, mở hội mới, góp phần - tăng nhanh thị phần nước Khi tham gia cần quan tâm: thiết kế gian hàng chuyên nghiệp, phong cách riêng, tạo ấn tượng người tham gia dễ ghi nhớ; có kế hoạch tham gia, tránh bị động khâu tổ chức; quảng cáo chuyên nghiệp, tập trung vào mặt hàng chủ lực; phân phối làm hoạt động linh hoạt hơn, tổ chức buổi Demo cooking mời khách ăn thử để giới thiệu sản phẩm; tổ chức gặp gỡ phối hợp hoạt động với đối tác; nghiên cứu sâu chiến lược thâm nhập thị trường trọng điểm: Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Singapore, Hongkong, Đức,…  Quảng cáo SVTH: Nhóm Trang 81 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh Trong thời gian đầu, để xây dựng thương hiệu hỗ trợ kênh phân phối, Agifish cần tập trung quảng cáo mạnh nhiều thị trường truyền thông: - Báo chí: Tạp trí Truyền hình VTV, Thương mại Thủy sản, Cẩm nang du lịch An Giang, Tư Vấn Tiêu Dùng, Sài Gòn - Tiếp Thị Truyền hình: quảng cáo qua đài An Giang, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ,… nơi có tổng đại lý - Agifish Quảng bá rộng rãi thể giới hình ảnh công ty thông qua ẩn phẩm: Seafood Business, Washington Times (Mỹ), Seafood International (EU), Infofish (châu Á), … Khuyến mại Khuyến mại tất hội trợ Agifish tham gia với quà  - tặng có giá trị; Khuyến mại trung tâm phân phối siêu thị lớn nước ngày lễ lớn Quốc - Khánh, Tết dương lịch, đặc biệt tết Nguyên Đán Nâng cao chất lượng tặng khuyến mại Agifish chúng thể mặt phần “hình ảnh chất lượng” cơng ty  Tài trợ - Tài trợ kết hợp với ngành du lịch tổ chức kiện: lễ hội ẩm thực, lễ hội du lịch, lễ hội cúng Bà (Châu Đốc),… - Tài trợ cho sinh viên ngành thủy sản, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, marketing,… có thành tích học tập triển vọng nghề nghiệp tốt để trao học SVTH: Nhóm Trang 82 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh bổng, tạo hội thực tập, nhằm hu hút nhân tài làm việc cho công ty - Tiếp tục tài trợ cho Đội đua xe đạp nữ giải đua xe đạp hoạt động thu hút quan tâm công chúng, mang lại hiệu cao  Chăm sóc khách hàng Lập đường dây tư vấn chăm sóc khách hàng miễn phí Khách hàng gọi điện giải vấn đề liên quan đến Agifish sản phẩm công ty: hướng dẫn cách chế biến sản phẩm cách ngon, giải đáp thắc mắc sản phẩm, giải khiếu nại Xây dựng thương hiệu Các công ty văn phong đại diện Agifish cần  - đóng vai trò: thu thập, cung cấp thơng tin, tìm kiếm khách hàng bảo hộ nhãn hàng hóa thị - trường Gia nhập SIPA (Tổ chức sản xuất nhập thủy sản Châu Âu), tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm - thương hiệu Tham khảo ý kiến chuyên ngành, doanh nghiệp tư vấn,vè thị trường, xây dựng thương hiệu,… qua rút phương pháp thâm nhập thị trường, xây dựng - thương hiệu phù hợp Xây dựng thương hiệu rõ ràng, chi tiết, triển khai đến phận có liên quan đến tất hiệu thực tốt Các biện pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu trình bày nội dung có liên quan (quản trị, sản phẩm, phân SVTH: Nhóm Trang 83 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh phối, giá, nhân sự, tuyên truyền, chăm sóc khách hàng, - …) Đăng kí thương hiệu thị trường có giao dịch - tiềm Chọn câu slogan phù hợp hơn, slogan “Hương vị quê nhà” không phù hợp để xây dựng thương hiệu tầm quốc tế Câu slogan phải thể định vị ưu vượt trội Agifish Sau xây dựng slogan xong, cần áp dụng vào tất tài liệu, văn giao dịch, - website công ty, Cần thành lập Ban thương hiệu để điều hành việc xây dựng thương hiêu công ty thường xuyên họp để nổ lực xây dựng thương hiệu không chệch hướng  Giải pháp nghiên cứu phát triển - Công ty nên đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu khách hàng - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm Ngồi ra, phận giúp Cơng ty nghiên cứu dự án kinh doanh nhằm mang lợi nhuận cho Công ty - Nghiên cứu quy trình ni cá chăm sóc cá nhằm giảm thời gian nuôi suất đạt theo yêu cầu Đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguồn nguyên liệu cho trình chế biến xuất - Nghiên cứu tạo sản phẩm nhằm tạo khác biệt cho sản phẩm thu hút khách hang, góp phần SVTH: Nhóm Trang 84 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh làm đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững vị Công ty thị trường nước - Với nhiệm vụ yêu cầu nhân viên phận cần có sáng tạo, am hiểu thị trường có trình độ nghiệp vụ cao  Giải pháp phát triển lực lõi - Công ty tiếp tục phát huy lợi Công ty đầu ngành xuất nhập thủy sản trì thị phần có thị trường - Năng lực cốt lõi gốc tạo lợi cạnh tranh tảng phát triển bền vững công ty Công ty coi phát triển bền vững tạo dựng trì lợi cạnh tranh, gia tăng thị phần giữ lợi nhuận dài hạn Agifish tạo lực cốt lõi cho cơng ty quy trình khép kín tạo nguồn ngun liệu cho trình chế biến xuất Do vậy, cơng ty cần trì phát huy lực cốt lõi để tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ ngành - Hiện nay, cơng ty có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết giàu kinh nghiệm, nhiên để phát triển lợi này, công ty cần tập huấn cho nhữn nhân viên trẻ, có lực, động để đội ngũ kế thừa tương lai giỏi Bên cạnh đó, cơng ty cần tạo văn hóa cho nhân viên mới, phát triển cơng ty SVTH: Nhóm Trang 85 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh Tổng kết chương 5: Qua phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty AGF cho thấy có nhân tố làm giảm lợi nhuận Công ty là: nhân tố giá bán, giá vốn đơn vị sản phẩm, chi phí bán hàng, thuế suất, khối lượng hàng hóa Bên cạnh có nhân tố làm tăng lợi nhuận là: chi phí quản lý doanh nghiệp giá bán đơn vị sản phẩm Đối với nhân tố làm tăng lợi nhuận Cơng ty cần có sách để tiếp tục phát huy Đối với nhân tố làm giảm lợi nhuận, Công ty cần đặc biệt quan tâm đưa giải pháp thích hợp nhằm nâng cao lợi nhuận Cơng ty SVTH: Nhóm Trang 86 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình lợi nhuận Công ty hai năm: 2016 2017 ta thấy tài sản nguồn vốn Công ty giảm đáng kể từ 2,454,311 triệu đồng năm 2016 xuống 2,072,112 triệu đồng năm 2017 (giảm 382,199 triệu đồng) Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 205,492 triệu đồng tương đương 53,77% Tài sản dài hạn giảm xuống theo với số tiền 176,707 triệu đồng tương đường với 46,23%, tài sản giảm xuống giảm sút tiền khoản tương đương tiền giảm 14,703 triệu đồng Về nguồn vốn năm 2017, tiêu VCSH giảm 187,329 triệu đồng tương đương với 49% Bên cạnh Nợ phải trả giảm 194,870 triệu đồng tương đương với tỷ trọng 51% so với năm 2016 Doanh thu từ hoạt động bán hàng năm 2017 giảm 1,023,454 triệu đồng (≈31 %) so với năm 2016, khoản giảm trừ năm 2017 giảm đáng kể 5,963 triệu đồng (≈51%) dẫn đến doanh thu 2017 giảm 19,482,508 triệu đồng tức giảm 31% Lợi nhuận kế tốn trước thuế Cơng ty từ 2016 đến 2017 giảm xuống Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017 186,167 triệu đồng, giảm 190,532 triệu đồng so với năm 2016 (4365%), làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 189,914 triệu đồng (tức giảm 7346,77%) Nguyên nhân lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2017 giảm SVTH: Nhóm Trang 87 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh 190,997 triệu đồng làm cho lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 60,22% so với năm 2016 Từ ta thấy doanh thu Cơng ty có xu hướng xuống kéo theo lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm xuống Nhìn chung hoạt dộng kinh doanh Công ty năm 2016-2017 hoạt động khơng hiệu Cơng ty cần phải có giải pháp đẩy mạnh doanh thu hạn chế khoản đầu tư khơng có lợi nhuận nhầm giảm tối đa tổn thất cho công ty giai đoạn 6.2 KIẾN NGHỊ • Đối với cấp lãnh đạo cơng ty: Mở rộng mạng lưới đào tạo nhân viên để nâng cao lực Tung sản phẩm mới, thâm nhập vào ngành hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày thay đổi Đưa nhiều chiến lược kinh doanh có hiệu đem lại tăng trưởng cho công ty năm • Đối với nhà nước quan chức Nhà nước cần có sách giảm lãi suất cho vay mặt hàng xuất để Cơng ty có nguồn vốn mở rộng đầu tư phát triển sản phẩm mới; Nhà nước cần quan tâm đến giá mặt hàng, tránh lạm phát hạn chế lạm phát tăng cao dẫn đến giá tăng nhanh Tạo thuận lợi thủ tục hành để doanh nghiệp tiếp cận nhanh đến nguồn vốn hỗ trợ, quỹ tín dụng để tăng quy mơ khả hoạt động Công ty; Nhà nước nên thường xuyên tổ chức hội chợ triển lãm ngành thực phẩm nước để doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tiếp cận thị trường nội địa đặc biệt thị trường xuất dễ dàng SVTH: Nhóm Trang 88 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh SVTH: Nhóm Trang 89 Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS Bùi Văn Trịnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tom Gorman (Trần Thị Thái Hà dịch), 2009 MBA Nhà xuất Lao động – Xã hội Lê Thị Phương Hiệp 2006 Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lê Ngọc Đoan Trang, 2015 Quản Trị Chiến Lược, Giáo trình ĐHCL Nguyễn Minh Lầu, 2015 Quản Trị Tài Chính, Giáo trình ĐHCL Nguyễn Quốc Hiệp, 2011 Phân tích báo cáo tài AGFish giai đoạn 2009 – 2011, Khoa KTTM Trường ĐH Hoa Sen Phạm Thị Minh Trang, 2011, Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh, Trường Đại Học Đông Á, Khoa Kế Tốn – Tài Chính Website: Trang chủ Cơng ty CP XNK Thủy sản An Giang agifish.com.vn/ Cổng thông tin trực tuyến tài chứng khốn vietstock.vn/ SVTH: Nhóm Trang 90 ... hình lợi nhuận, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang năm 2016 - 2017 Tổng kết chương 1: Nhóm chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. .. tượng phân tích 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi khơng gian Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Cơng ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang thực CTCP xuất nhập Thủy sản. .. định xác mức độ ảnh hưởng nhân tố làm ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Công ty Cổ phần xuất nhập thủy sản An Giang, đồng thời đề xuất biện pháp cụ thể giúp Công ty nâng cao lợi nhuận Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến lợi NHUẬN CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản, PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến lợi NHUẬN CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY sản, Bảng 4.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của CTCP XNK Thủy sản, 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG, 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM, Theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm, chi phí sản xuất (CPSX) được chia thành 2 loại:, GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG, CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN, 1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 - 2017, 2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN, Sau đây là bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu năm 2016 và năm 2017 của CTCP XNK thủy sản An Giang:, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay