Các quy định chung về Hợp đồng

56 12 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2018, 12:21

HỌC ViỆN NGOẠI GIAO ViỆT NAM KHOA LUẬT QUỐC TẾ HỌC PHẦN LUẬT HỢP ĐỒNG VẤN ĐỀ 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG - Ý chí chung Đạt thơng qua thoả thuận Hướng tới mục đích pháp lý Xác lập hậu pháp lý (làm phát sinh hay chấm dứt quyền nghĩa vụ) - Động (nguyên nhân nội thúc đẩy bên tiến tới giao kết hợp đồng) KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG * Câu hỏi thảo luận: Phân tích điểm khác biệt hợp đồng với giao dịch đơn phương Phân tích điểm khác biệt Hợp đồng song phương Hợp đồng đa phương Trong hợp đồng mua bán mục đích PL gì? (Quyền u cầu bàn giao hay Quyền sở hữu TS) Nguyên tắc việc giao kết hợp đồng •Tự giao kết hợp ng, nhng khụng trỏi phỏp lut, đạo đức xã hội; •Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tắc, trung thực thẳng NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Phân biệt tự với tự nguyện? NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG a) Nguyên tắc Tự + Tự tham gia giao kết + Tự lựa chọn loại hợp đồng + Tự lựa chọn đối tác: phải xếp hàng + Tự thỏa thuận nội dung: mặc + Tự lựa chọn hình thức: hthuc HĐ vb tự ghi cơng chứng giá, cơng chứng viên k cc xâm phạm quyền mh phải theo giá nnc quy định + Tự lựa chọn pháp luật: pháp lí + Tự lựa chọn phương thức giải tranh chấp + thời điểm giao kết, thỏa thuận,… NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG * Ngoại lệ ngun tắc tự do: + Vì lợi ích nhà nước, lợi ích cơng cộng (Giải phóng mặt bằng, …) + Chống độc quyền (Ly-xăng không tự nguyện, …) + Vì lợi ích người bị bắt buộc (bảo hiểm bắt buộc, …) + Vì quyền lợi người tiêu dùng (việc áp giá nhà nước, …) BÀI TẬP • Sưu tầm trường hợp ngoại lệ ngun tắc tự • Tìm quy định pháp luật có liên quan đến ngoại lệ • Đánh giá tính hợp lý ngoại lệ NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG Tự nguyện: Các trường hợp vi phạm ý chí tự nguyện + Nhầm lẫn: bên k biết, có lỗi lỗi vơ ý + Lừa dối: tđ bên bị lừa dối k biết, lỗi cố ý + Đe dọa: tđ bên biết nhg phải xác lập gd + Xác lập thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi: say rượu, + Giả tạo: HĐ mua giá 10k ẩn chứa HĐ mua bán giá 50k Cả biết cố ý che giấu Điều 126 Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn Trường hợp giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn làm cho bên bên khơng đạt mục đích việc xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu, trừ trường hợp quy định khoản Điều Giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn không vô hiệu trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân bên đạt bên khắc phục nhầm lẫn làm cho mục đích việc xác lập giao dịch dân đạt Điều 128 Giao dịch dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi Người có lực hành vi dân xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG * Dựa vào số lượng bên hợp đồng: + Hợp đồng song phương + Hợp đồng đa phương PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG * Hợp đồng lợi ích người thứ ba - Khái niệm - Ví dụ • Hợp đồng có điều kiện - HĐ có điều kiện điều kiện có hiệu lực HĐ - HĐ có điều kiện giao dịch có ĐK - HĐ có điều kiện HĐ tặng cho có điều kiện CÂU HỎI THẢO LUẬN - Nếu hợp đồng dịch vụ, gia công, vận chuyển có thỏa thuận khơng đền bù sao? - Xây dựng lại khái niệm “Hợp đồng lợi ích người thứ ba” - Có hay khơng khác biệt hợp đồng có điều kiện giao dịch có điều kiện? GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG Điều 404 BLDS 2015 Giải thích hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng việc giải thích điều khoản khơng dựa vào ngơn từ hợp đồng mà phải vào ý chí bên thể tồn q trình trước, thời điểm xác lập, thực hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ hiểu theo nhiều nghĩa khác phải giải thích theo nghĩa phù hợp với mục đích, tính chất hợp đồng Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ khó hiểu phải giải thích theo tập quán địa điểm giao kết hợp đồng GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG Các điều khoản hợp đồng phải giải thích mối liên hệ với nhau, cho ý nghĩa điều khoản phù hợp với tồn nội dung hợp đồng Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngơn từ sử dụng hợp đồng ý chí chung bên dùng để giải thích hợp đồng Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên CÂU HỎI THẢO LUẬN • Liệu ngun tắc giải thích hợp đồng bổ sung? • Lý giải khác giải thích hợp đồng giải thích di chúc? • Khi hợp đồng khơng giải thích sao? THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG - Thực + Đối tượng + Thời gian + Địa điểm + Phương thức + … (???) CÂU HỎI THẢO LUẬN • Các nguyên tắc xử lý bên khơng có thỏa thuận thời hạn thực hợp đồng? TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM NGHĨA VỤ • Các trường hợp vi phạm làm phát sinh trách nhiệm + Không thực nghĩa vụ + Chậm thực nghĩa vụ + Chậm tiếp nhận việc thực nghĩa vụ • Các loại trách nhiệm: + Bồi thường thiệt hại, + Phạt vi phạm • Các miễn trừ trách nhiệm: + Tình cấp thiết, + Bất khả kháng, + Lỗi cố ý bên có quyền HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG - điều kiện có hiệu lực - Điều kiện đối tượng hợp đồng (Điều 408 BLDS2015) - Thời hiệu khởi kiện hợp đồng CÂU HỎI THẢO LUẬN - Ý nghĩa việc đăng ký hiệu lực hợp đồng? 10 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - Các trường hợp: + Khi HĐ hoàn thành + Theo thỏa thuận bên + Một bên HĐ chết mà HĐ chủ thể thực + Hủy bỏ, đơn phương chấm dứt + Khơng thể thực đối tượng khơng 10 CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - Hủy bỏ đơn phương chấm dứt: + Phân biệt hủy bỏ đơn phương chấm dứt (trường hợp, hậu quả, …) + Nguyên tắc việc đơn phương chấm dứt: Vi phạm nội dung bản, làm xâm hại nghiêm trọng quyền lợi bên kia, … BÀI TẬP + + 4.Liệt kê trường hợp hủy bỏ hợp đồng Đánh giá quy định BLDS trường hợp Liệt kê trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng vi phạm bên đối tác Đánh giá quy định BLDS trường hợp Liệt kê trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không vi phạm bên đối tác Đánh giá quy định BLDS trường hợp DANH MỤC BÀI TẬP NHÓM Sưu tầm trường hợp ngoại lệ nguyên tắc tự Tìm quy định pháp luật có liên quan đến ngoại lệ đánh giá tính hợp lý ngoại lệ Sưu tầm phân tích vụ việc thực tiễn liên quan đến giao dịch vô hiệu nhần lẫn, lừa dối, đe dọa, giả tạo xác lập thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi Liệt kê hợp đồng phải giao kết văn bản, hợp đồng phải công chứng, hợp đồng phải đăng ký Đánh giá tính hợp lý 4.Liệt kê trường hợp hủy bỏ hợp đồng Đánh giá quy định BLDS trường hợp Liệt kê trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng vi phạm bên đối tác Đánh giá quy định BLDS trường hợp Liệt kê trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không vi phạm bên đối tác Đánh giá quy định BLDS trường hợp ... CỦA HỢP ĐỒNG * Cơ chế xác định điều khoản cho loại hợp đồng: phương án PA1: Quy định danh mục nội dung cho loại hợp đồng: hay PA2: Khi quy định đến nội dung hợp đồng rõ nội dung NỘI DUNG CỦA HỢP... kết hợp đồng) KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG * Câu hỏi thảo luận: Phân tích điểm khác biệt hợp đồng với giao dịch đơn phương Phân tích điểm khác biệt Hợp đồng song phương Hợp đồng đa phương Trong hợp đồng. .. CỦA HỢP ĐỒNG - Khái niệm nôi dung hợp đồng : Các điều khoản mà bên thỏa thuận - Phân biệt nội dung hợp đồng với quy định pháp luật hợp đồng NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG • Phân loại nội dung: - Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quy định chung về Hợp đồng, Các quy định chung về Hợp đồng, KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG, NGUYÊN TẮC CỦA GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, MUA 7 TRIỆU THÙNG DẦU KHI SAY RƯỢU, Hình thức của hợp đồng, NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG, QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG, PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG, GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay