nhận định tố tụng

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2018, 10:32

Bài Tập Nhận Định TTDS 1.Các bên tranh chấp có quyền tự thỏa thuận nội dung tranh chấp yêu cầu tòa án cho cơng nhận kết thỏa thuận theo thủ tục giải vụ việc dân hay sai? => sai =>Trong số trường hợp bên không tự thỏa thuận gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, vi phạm điều cấm luật trái đạo đức xã hội => điều 206 blttds 2015 Trước xét sử sơ thẩm bên đương có quyền chủ động yêu cầu tòa án khơng hòa giải tòa án có quyền bỏ qua thủ tục hòa giải => => theo luật dân 2015 quy định bên có quyền đề nghị khơng tiến hành hòa giải => khoản điều 207 blttds 2015 Tòa án định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau thụ lý án => : sai => số trường hợp khẩn cấp cần bảo vệ chứng có quyền u cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho tòa án => k2,đ 111 blttds 2015 Chỉ có tòa án có quyền ủy thác thu thập chứng =>Nhận định =>Ngồi tòa án khơng có quan có quyền ủy thác thu thập chứng => điểm e, k2,Đ97 với đ105 blttds 2015 Đương vụ án dân bắt buộc phải có lực hành vi dân đầy đủ =>sai =>vì đương vụ án dân ko bắt buộc phải có lực hành vi dân đầy đủ, (người có lực hành vi dân đầy đủ: người thành niên đủ 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần),nhưng đương lại có độ tuổi 18 =>Đ 69, blttds 2015 Địa vị tố tụng đương bị thay đổi phiên tòa sơ thẩm =>đúng =>Đ 245 blttds 2015 Thủ tục phúc thẩm định sơ thẩm phải tuân thủ nguyên tắc xét sử công khai =>Sai =>trong số trường hợp, xét xử cần giữ bí mật Như bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, cần phải xử kín =>k2,đ15 blttds 2015 Bài Tập Tình Huống TTDS Chi nhánh ngân hàng Công thương Việt Nam quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng cho doanh nghiệp tư nhân A, chủ doanh nghiệp ông B có trụ sở Quận thành phố Hồ Chí Minh vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh Để bảo đảm cho khoản vốn vay vợ chồng ông B C cư trú quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhà thuộc quyền sở hữu chung hợp họ quận thành phố Hồ Chí Minh cho ngân hàng Do đến hạn bên vay không trả khoản tiền vay nên bên cho vay khởi kiện để yêu cầu tòa án giải 1/ Tòa án có thẩm quyền giải chấp không ? Nếu pháp lý  Tòa án có thẩm quyền giải chấp  K1, đ30, blttds 2015 Nếu thời gian thụ lý giải vụ án Bà C du lịch Singapore thẩm quyền giải tòa án có thay đổi khơng? Vì sao?  Bà C du lịch không ảnh hưởng tới thẩm quyền tòa án Vì di du lịch có thời gian quay trở ko có định cư nước ngồi cần gấp tòa gửi giấy triệu tập cho người thân báo cho bà C biết để quay trở tham gia tố tụng 2/ xác định tư cách tham gia chủ thể pháp lý Những người tiến hành tố tụng  Theo khoản điều 46 blttds 2015 gồm có chánh án, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, thư ký tòa án, viên trưởng vks, kiểm sát viên, kiểm tra viên Những người tham gia tố tụng  Nguyên đơn chi nhánh ngân hàng công thương VN theo k2 đ68, blttds 2015  Bị đơn ông B, chủ DNTN A theo k3, đ68, blttds 2015  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà C theo k4, đ68, blttds 2015 Đ (k7 điều 27 ) Đ K4 đ207 ) 3S ( k2 đ 111 ) Đ (k2 điem e đ97 v 105 ) có to= >n S ( đ69 nghiên cứu khoDn thêm ) Đ ( đ 245 ) S ( k2 đ 15 ) ... ko có định cư nước ngồi cần gấp tòa gửi giấy triệu tập cho người thân báo cho bà C biết để quay trở tham gia tố tụng 2/ xác định tư cách tham gia chủ thể pháp lý Những người tiến hành tố tụng. .. đương lại có độ tuổi 18 =>Đ 69, blttds 2015 Địa vị tố tụng đương bị thay đổi phiên tòa sơ thẩm =>đúng =>Đ 245 blttds 2015 Thủ tục phúc thẩm định sơ thẩm phải tuân thủ nguyên tắc xét sử công khai... thẩm tra viên, thư ký tòa án, viên trưởng vks, kiểm sát viên, kiểm tra viên Những người tham gia tố tụng  Nguyên đơn chi nhánh ngân hàng công thương VN theo k2 đ68, blttds 2015  Bị đơn ông B,
- Xem thêm -

Xem thêm: nhận định tố tụng, nhận định tố tụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay