Phân biệt hiếp dâm- CUONG DAM

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2018, 10:26

Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô giao cấu? Gần đây, tệ nạn hiếp dâm, cưỡng dâm,…ở nước ta ngày gia tăng, nhiều nguyên lý giải cho gia tăng xã hội phát triển, du nhập văn hóa phương Tây, với tốc độ phát triển Internet không ngừng, trẻ vị thành niên tiếp xúc phim ảnh, báo chí, Internet nhiều trước Tuy nhiên, việc tiếp xúc chưa giám sát chặt chẽ có chọn lọc từ vị phụ huynh, khiến cho trẻ vị thành niên chưa ý thức hành động khơng Theo Bộ luật hình 1999, tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô giao cấu có mức xử phạt khác Vậy để phân biệt hành vi thực tế, ranh giới hành vi mơ hồ Hiếp dâm Cưỡng dâm Dâm ô Giao cấu Khái Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực lợi Dùng Dùng Một người niêm dụng tình trạng khơng thể tự vệ thủ đoạn thủ chủ động nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với khiến người đoạn có dùng nạn nhân trái với ý muốn họ, diễn lệ thuộc tính phận sinh người khác giới chất dục người ởloạn tiếp tình dâm xúc với trạng quẫn dục phận bách phải nhằm khác miễn cưỡng thỏa thể đối giao cấu, mãn phương, bất diễn dục kể đồng người vọng giới hay khác giới khác giới khơng có ý định giao cấu với nạn nhân Quan Giữa người khác giới (nam với hệ nữ, nữ với nam) chủ thể Hành vi đối tượng vi phạm Giữa người đồng giới, khác giới - Dùng vũ lực, đe - Dùng thủ đoạn ép - Dùng - Dùng phận sinh dục dọa dùng vũ lực buộc nạn nhân miễn thủ đoạn để tiếp xúc với phận nạn nhân khơng thể cưỡng giao cấu có tính khác thể nạn chống cự (không phải vũ chất nhân (thông thường (dùng chân, tay hoặclực, ví dụ lợi loạn phận sinh dục đối dụng cụ khác để dụng hoàn cảnh dâm phương) khống chế nạn nợ tiền nạn nhân, dục nhân) ép buộc nạn nhân - Giao cấu trái với ý giao cấu để trừ nợ) muốn nạn nhân - Khơng có ý định giao cấu (Ví dụ lợi dụng việc nhờ đưa đón bé gái, anh T có hành vi ơm hơn, sờ chỗ kín bé gái đó) Mức - Phạt tù từ 02 năm - Phạt tù từ 06 tháng - Phạm xử đến chung thân, tử đến 18 năm tùy theo tội với phạt hình, tùy theo mức mức độ vi phạm trẻ em bị độ vi phạm - Phạm tội với người phạt tù - Phạm tội với người chưa thành niên từ từ 06 chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến tháng – đủ 16 đến 18 18 tuổi bị phạt tù từ 12 năm tuổi bị phạt tù từ – 02 – 07 năm tùy theo 10 năm - Phạm tội với trẻ em mức độ - Phạm tội với trẻ từ đủ 13 tuổi đến vi phạm em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi bị phạt 16 tuổi bị phạt tù từ 05 năm đến tù từ năm đến chung thân tùy mức chung thân, hay tử độ vi phạm hình tùy theo mức độ vi phạm - Pham tội với trẻ em chưa đủ 13 tuổi bị phạt tù từ 12 năm đến chung thân, tử hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt hiếp dâm- CUONG DAM, Phân biệt hiếp dâm- CUONG DAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay