xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA)

49 19 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2018, 13:11

Hiện nay, nhu cầu về năng lượng là rất cần thiết, một trong những loại năng lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới là khí đốt. Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên khí đốt đang được tìm kiếm và khai thác, không những từ các nguồn khí ngoài khơi mà còn khai thác các nguồn khí từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có Biogas. Biogas có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, dễ sản xuất đồng thời nhiệt trị cao đang giúp cho Biogas dần dần được thay thế các dạng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt.Thành phần của Biogas phần lớn là khí metan, ngoài ra còn có một lượng đáng kể tạp chất như khí CO2, H2S, H2O,… Do đó khi đốt trực tiếp Biogas, lượng tạp chất như H2S gây ô nhiễm môi trường, ăn mòn thiết bị, đặc biệt là khí CO2 làm giảm phần lớn nhiệt trị của Biogas, làm giảm hiệu quả sử dụng. Xử lý CO2, H2S có nhiều phương pháp khác nhau. Và việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả và tính kinh tế của phương pháp đó. Trong đồ án này sẽ khảo sát phương án: xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA) (sau khi Biogas đã loại H2S bằng hấp phụ trên sắt oxit) nhằm tìm hiểu xem quá trình xử lý này có đạt hiệu quả và kinh tế không, để có thể đưa vào hệ thống xử lý Biogas trước khi sử dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô thuộc Bộ môn Quá trình và thiết bị đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành đồ án môn học này. Trong quá trình làm đồ án sẽ không tránh khỏi những sai sót, tôi kính mong nhận được sự góp ý, chỉnh sửa của quý thầy cô để bổ sung, hoàn thiện hơn quyển đồ án này. Hiện nay, nhu cầu về năng lượng là rất cần thiết, một trong những loại năng lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới là khí đốt. Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên khí đốt đang được tìm kiếm và khai thác, không những từ các nguồn khí ngoài khơi mà còn khai thác các nguồn khí từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có Biogas. Biogas có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, dễ sản xuất đồng thời nhiệt trị cao đang giúp cho Biogas dần dần được thay thế các dạng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt.Thành phần của Biogas phần lớn là khí metan, ngoài ra còn có một lượng đáng kể tạp chất như khí CO2, H2S, H2O,… Do đó khi đốt trực tiếp Biogas, lượng tạp chất như H2S gây ô nhiễm môi trường, ăn mòn thiết bị, đặc biệt là khí CO2 làm giảm phần lớn nhiệt trị của Biogas, làm giảm hiệu quả sử dụng. Xử lý CO2, H2S có nhiều phương pháp khác nhau. Và việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả và tính kinh tế của phương pháp đó. Trong đồ án này sẽ khảo sát phương án: xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA) (sau khi Biogas đã loại H2S bằng hấp phụ trên sắt oxit) nhằm tìm hiểu xem quá trình xử lý này có đạt hiệu quả và kinh tế không, để có thể đưa vào hệ thống xử lý Biogas trước khi sử dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô thuộc Bộ môn Quá trình và thiết bị đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành đồ án môn học này. Trong quá trình làm đồ án sẽ không tránh khỏi những sai sót, tôi kính mong nhận được sự góp ý, chỉnh sửa của quý thầy cô để bổ sung, hoàn thiện hơn quyển đồ án này. Hiện nay, nhu cầu về năng lượng là rất cần thiết, một trong những loại năng lượng đang nhận được nhiều sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới là khí đốt. Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên khí đốt đang được tìm kiếm và khai thác, không những từ các nguồn khí ngoài khơi mà còn khai thác các nguồn khí từ sản xuất nông nghiệp, trong đó có Biogas. Biogas có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, dễ sản xuất đồng thời nhiệt trị cao đang giúp cho Biogas dần dần được thay thế các dạng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt.Thành phần của Biogas phần lớn là khí metan, ngoài ra còn có một lượng đáng kể tạp chất như khí CO2, H2S, H2O,… Do đó khi đốt trực tiếp Biogas, lượng tạp chất như H2S gây ô nhiễm môi trường, ăn mòn thiết bị, đặc biệt là khí CO2 làm giảm phần lớn nhiệt trị của Biogas, làm giảm hiệu quả sử dụng. Xử lý CO2, H2S có nhiều phương pháp khác nhau. Và việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả và tính kinh tế của phương pháp đó. Trong đồ án này sẽ khảo sát phương án: xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA) (sau khi Biogas đã loại H2S bằng hấp phụ trên sắt oxit) nhằm tìm hiểu xem quá trình xử lý này có đạt hiệu quả và kinh tế không, để có thể đưa vào hệ thống xử lý Biogas trước khi sử dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô thuộc Bộ môn Quá trình và thiết bị đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành đồ án môn học này. Trong quá trình làm đồ án sẽ không tránh khỏi những sai sót, tôi kính mong nhận được sự góp ý, chỉnh sửa của quý thầy cô để bổ sung, hoàn thiện hơn quyển đồ án này.  LỜI MỞ ĐẦU Việc giáo dục Nhà trường với mục đích đem lại kiến thức cho sinh viên Từ kiến thức ấy, hành trang, cầu nối để sinh viên áp dụng vào công việc thưc tế sau Đồ án Quá trình thiết bị cầu nối giúp cho sinh viên hiểu rõ quy trình cơng nghệ thực tế, nâng cao khả vận dụng kiến thức, đặc biệt rèn luyện khả tư duy, ý tưởng để thiết kế thiết bị áp dụng vào cơng đoạn quy trình cơng nghệ Hiện nay, nhu cầu lượng cần thiết, loại lượng nhận nhiều quan tâm quốc gia giới khí đốt Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên khí đốt tìm kiếm khai thác, khơng từ nguồn khí ngồi khơi mà khai thác nguồn khí từ sản xuất nơng nghiệp, có Biogas Biogas có nguồn gốc hồn tồn từ tự nhiên, dễ sản xuất đồng thời nhiệt trị cao giúp cho Biogas thay dạng nhiên liệu hóa thạch ngày cạn kiệt Thành phần Biogas phần lớn khí metan, ngồi có lượng đáng kể tạp chất khí CO2, H2S, H2O,… Do đốt trực tiếp Biogas, lượng tạp chất H 2S gây nhiễm mơi trường, ăn mòn thiết bị, đặc biệt khí CO làm giảm phần lớn nhiệt trị Biogas, làm giảm hiệu sử dụng Xử CO 2, H2S có nhiều phương pháp khác Và việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc chủ yếu vào hiệu tính kinh tế phương pháp Trong đồ án khảo sát phương án: xử CO phương pháp hấp thụ dung môi monoetanolamin (MEA) (sau Biogas loại H 2S hấp phụ sắt oxit) nhằm tìm hiểu xem trình xử có đạt hiệu kinh tế khơng, để đưa vào hệ thống xử Biogas trước sử dụng, nâng cao hiệu kinh tế Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô thuộc Bộ mơn Q trình thiết bị tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành đồ án mơn học Trong q trình làm đồ án khơng tránh khỏi sai sót, tơi kính mong nhận góp ý, chỉnh sửa q thầy để bổ sung, hồn thiện đồ án Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BIOGAS: Biogas hay khí sinh học sản phẩm khí q trình lên men kị khí phân giải hợp chất hữu phúc tạp thành hợp chất hữu đơn giản sản phẩm mà cần khí Methane( CH4), khí sử dụng loại nhiên liệu dùng để sinh nhiệt Khí Biogas tạo phương pháp: phương pháp lên men hầm biogas lên men thiết bị Về thực chất phương pháp sản xuất Biogas cách phân hủy hợp chất hữu nhờ vi sinh vật yếm khí, xúc tác nhiệt độ từ 20oC đến 40oC  Ưu điểm việc sử dụng khí Biogas: - Về mặt mơi trường: Giảm lượng khí phát thải C02, giảm lượng khí thải ngun nhân gây hiệu ứng nhà kính, tránh thảm họa mơi trường; Khơng có chưa hợp chất lưu huỳnh( 96% hàm lượng CH4  Sở đồ quy trình cơng nghệ: Khí Biogas Tháp hấp phụ H2 S Tháp hấp phụ C02( Dung mơi tháp đệm) MEA Tháp hồn ngun MEA Trang 10 Vận tốc dòng khí ống dẫn quạt: Chọn vận tốc khí: Thay số vào, ta được: Chọn đường kính ống dẫn khí vào tháp có đường kính dGv= 250 mm Tính lại vận tốc dòng khí chuyển động ống: 5.3.2 Ống dẫn khí tháp: Đường kính ống dẫn khí khỏi tháp xác định theo công thức: Sau hấp thụ giả sử vận tốc dòng khí giảm 10 m/s Ta được: Chọn đường kính ống dẫ n khí tháp: dGv= 250 mm Tính lại vận tốc dòng khí chuyển động ống: 5.3.3 Ống dẫn lỏng vào tháp: Đường kính ống dẫn lỏng vào tháp xác định theo cơng thức: Trong đó: υ - vận tốc dòng lỏng ống dẫn, m/s Vận tốc dòng lỏng ống đẩy bơm: Chọn vận tốc lỏng: Thay số vào, ta được: Chọn đường kính ống dẫn khí tháp: d Gv = 50 mm Tính lại vận tốc dòng lỏng chảy ống: 5.3.4 Ống dẫn lỏng tháp: Chọn đường kính ống dẫn khí tháp: d Gv = 50 mm Tính lại vận tốc dòng lỏng chảy ống: Trang 35 5.4 BÍCH GHÉP THÂN, ĐÁY, NẮP: Mặt bích phận quan trọng dùng để nối phận thiết bị với nối phận khác với thiết bị Chọn loại bích liền khơng cổ để nối thân tháp, đáy tháp, nắp tháp Bảng XIII.27 [5] Vật liệu chế tạo bích: thép X18H10T Bảng thơng số bích ghép thân, đáy, nắp Dt Dn Db D1 h 850 22 Bu lông db Z 24 mm 800 930 880 20 5.5 BÍCH NỐI ỐNG DẪN LỎNG, ỐNG DẪN KHÍ VỚI THÂN: [5] Chọn bích liền, khơng cổ thép CT3 để nối ống dẫn lỏng, ống dẫn khí với thân Bảng XIII.26 [5] 5.5.1 Bích nối đường ống dẫn lỏng với thân: Đường kính ống dẫn lỏng vào Dt = 50 mm Chọn bích có thơng số sau: Bảng Bảng thơng số bích nối ống dẫn lỏng Dy Dn D Dt D1 h 90 12 Bu lông db Z mm 50 57 140 110 12 5.5.2 Bích nối đường ống dẫn khí vào tháp với thân: Đường kính ống dẫn dẫn khí vào tháp D t = 250 mm Chọn bích có thơng số sau: Bảng Bảng thơng số bích nối đường ống dẫn khí vào tháp Dy Dn D Dt D1 h 312 22 Bu lông db mm 250 273 370 335 18 Z 12 5.5.3 Bích nối đường ống dẫn khí tháp với thân: Đường kính ống dẫn dẫn khí tháp D t = 250 mm Chọn bích có thơng số sau: Trang 36 Bảng Bảng thơng số bích nối đường ống dẫn khí tháp Dy Dn D Dt D1 h 312 22 Bu lông db Mm 250 273 370 335 18 Z 12 5.6 LƯỚI ĐỠ ĐỆM VÀ ĐĨA PHÂN PHỐI LỎNG: [5] 5.6.1 Lưới đỡ đệm: Ta chia lớp đệm tháp thành đoạn đệm đoạn m Chọn vật liệu làm lưới đỡ đệm thép hợp kim X18H10T Các đỡ đệm có tiết diện chữ nhật, cạnh có bề rộng b = mm Ứng suất cho phép thép X18H10T 40oC: Đường kính tháp: Dt = 800 mm Đường kính lưới đỡ đệm : Chiều rộng bước lưới Số đỡ đệm n: 780=(25+4)n+25  N= 26 Diện tích lưới đỡ đệm: Tổng khối lượng mà lưới phải chịu: m  m1  m2 (5.21) Trong đó: m1: khối lượng vật chêm khơ đĩa, kg (5.22) Với: , khối lượng riêng xốp đệm V�: thể tích đệm (5.23) m2: khối lượng dung dịch, kg (5.24) Vậy, tổng khối lượng mà lưới phải chịu: Trang 37 Tải trọng mà lưới đệm chịu theo đơn vị diện tích: (5.25) Tải trọng mà phải chịu tính theo đơn vị chiều dài : (5.26) Ở ta chọn dài để tính bền theo ngun tắc ngắn bền dài bền Để đơn giản ta xét dài đĩa, chịu lực phân phối gối đỡ đầu Mặt cắt nguy hiểm B (mặt cắt thanh) (5.27) Kiểm tra bền nhân tố trạng thái ứng suất đơn: (5.28) Với (5.29) Thay vào ta được: Theo điều kiện bền: Vậy chọn chiều dày 26 mm 5.6.2 Đĩa phân phối lỏng: Dựa vào [10, 230] bảng 7.34, 7.35 [4, 202-204]: - Chọn đĩa phân phối lỏng vào – đĩa phân phối loại 2:       Đường kính tháp: Dt = 800 mm Đĩa phân phối loại 2: Dd = 500 mm Ống dẫn chất lỏng: d × S = 42,5 × 2,5 Chọn thép hợp kim X18H10T, chiều dày đĩa loại 2: S1 = mm Số lượng ống dẫn chất lỏng: 30 Bước ống: 70 mm - Chọn đĩa phân phối lại lỏng – đĩa phân phối loại 1:       Đường kính tháp: Dt = 800 mm Đĩa phân phối loại 1: Dd = 500 mm Ống dẫn chất lỏng: d × S = 42,5 × 2,5 Chọn thép hợp kim X18H10T Số lượng ống dẫn chất lỏng: 37 Bước ống: 70 mm Trang 38 5.7 CHÂN ĐỠ: [5] 5.7.1 Khối lượng đáy tháp & nắp tháp: Dựa vào bảng XIII.11 [10, 386]: Đáy nắp có Dt = 800 mm, bề dày mm, chiều cao gờ h = 25 mm 5.7.2 Khối lượng thân tháp: Khối lượng thân tháp tính theo cơng thức: Trong đó: – khối lượng riêng thép X18H10T dùng làm đáy nắp S – bề dày nắp tháp S = mm = 0,004 m Ft – Diện tích thân tháp Thay số vào: 5.7.3 Khối lượng đệm khô: Tổng khối lượng vật chêm khô xác định theo công thức: Với: m1 - khối lượng vật chêm khô đoạn đệm m Vậy, tổng khối lượng vật chêm khô: 5.7.4 Khối lượng dung dịch: Tổng khối lượng dung dịch xác định theo công thức: Với: m2 - khối lượng dung dịch đoạn đệm m Vậy, tổng khối lượng dung dịch: 5.7.5 Khối lượng bích nối thân đáy thân nắp: Khối lượng bích nối thân đáy thân nắp tính theo cơng thức: (5.34) Trang 39 Trong đó: Dn – đường kính ngồi bích, m Dn = 1,030 m Dt – đường kính tháp, m Dn = 0,90 m S – bề dày thân, m S = 0,004 m h – bề dày mặt bích, m h = 0,022 m – khối lượng riêng thép X18H10T dùng làm bích Bảng XII.7 [5] Thay số vào: 5.7.6 Khối lượng bích nối ống dẫn khí với thân & bích tháo nạp đệm: (5.35) Trong đó: D – đường kính ngồi bích, m D = 0,370 m Dn – đường kính ngồi ống dẫn khí, m Dn = 0,273 m h – bề dày mặt bích, m h = 0,022 m – khối lượng riêng thép CT3 dùng làm bích   7850 kg/m3 Thay số vào: 5.7.7 Khối lượng bích nối ống dẫn lỏng với thân: (5.36) Trong đó: D – đường kính ngồi bích, m D = 0,140 m Dn – đường kính ngồi ống dẫn lỏng, m Dn = 0,057 m h – bề dày mặt bích, m h = 0,012 m Trang 40 – khối lượng riêng thép CT3 dùng làm bích Thay số vào: 5.7.8 Khối lượng lưới đỡ đệm: (5.37) Trong đó: Sl – diện tích bề mặt lưới đỡ đệm, m Sl = 0,58088 m2 h - bề dày đỡ đệm, m h = 0,03 m – khối lượng riêng thép X18H10T Vậy, 5.7.9 Tổng khối lượng toàn tháp hấp thụ: (5.39) 5.7.10 Chân đỡ: Tải trọng toàn tháp: (5.40) Tháp đỡ chân đỡ Tải trọng tính chân đỡ: (5.41) Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, ta chọn Bảng XIII.35 [5] Chân đỡ chọn có kích thước sau: Bảng 5.1 Bảng thông số chân đỡ L 230 B 165 B1 198 B2 268 H 325 Trang 41 h 188 s 16 l 95 d 25 CHƯƠNG VI: THIẾT BỊ PHỤ 6.1 CÔNG SUẤT BƠM: [6] 6.1.1 Tổn thất dọc đường ống: (6.1) Trong đó: (6.2) (6.3) λ – hệ số tổn thất ma sát λ = 0,03 L – tổng chiều dài ống hút ống đẩy, m L = 15 m d – đường kính ống dẫn lỏng, m d = 0,05 m v – vận tốc dòng lỏng ống, m/s v = 1,65 m/s Ta được: 6.1.2 Tổn thất cục bộ: Chọn hệ thống ống có: - khuỷu cong (uốn góc 90o), hệ số tổn thất cục bộ: - van, hệ số tổn thất cục bộ: - Đầu vào ống, hệ số tổn thất cục bộ: - Đầu (cửa vào tháp), hệ số tổn thất cục bộ: v  0,15 Các hệ số tổn thất cục tra theo phụ lục 3-4 [6] - Tổn thất áp suất qua Lưu lượng kế: ∆P = 8500 Pa (tra theo catalog cho lưu lượng kế có lưu lượng từ 50 000 m3/h đến 100 000 m3/h) Ta có: (6.4) Trang 42 6.1.3 Cột áp bơm: (6.5) Trong đó:  v1 = v2 (giả sử vận tốc lỏng trước sau bơm nhau)  α1 = α2 = (chảy rối)  P1 = P2 = atm Phương trình trở thành: (6.6) Thay số vào (6.6) ta được: 6.1.4 Công suất bơm: Công suất thuyết bơm xác định theo cơng thức: [12] (6.7) Trong đó: Q – lưu lượng bơm, m3/s Q = 11,64 m3/h Hb – cột áp bơm, m Hb = 11,19 m ρ – khối lượng riêng dung dịch MEA 30%, kg/m3 ρ = 963,2 kg/m3 η – hiệu suất bơm (6.8) Trong : o – hiệu suất thể tích tl – hiệu suất thủy lực ck – hiệu suất khí Chọn loại bơm ly tâm Theo bảng II.32 [4], ta chọn: o = 0,96 tl = 0,85 ck = 0,96 Vậy  = 0,96 × 0,85 × 0,96 = 0,783 Thay số vào ta được: Trang 43 Công suất thực bơm xác định theo công thức: Nthực=β.Nlt [4] (6.9) Với: β – hệ số an tồn cơng suất [4] Ta chọn β = 1,8 Vậy công suất thực bơm: Nthực=1,8x0,44=0,79 kW Chọn Nthực = kW 6.2 CƠNG SUẤT QUẠT: [6] Cơng suất trục động cơ: Dựa vào công thức II.239b [9, 464] (6.10) Trong đó:  Q: suất m3/s, Q = 2000/3600= 0,556 m3/s  H: áp suất toàn phần tính tốn dựa vào cơng thức II.238a [9, 463]: (6.11) Với:  Hp: trở lực tính tốn tháp (bỏ qua trở lực đường ống dẫn khí, xét đến trở lực tháp): (6.12)  B: áp suất chỗ đặt quạt (6.13)  k: khối lượng riêng hỗn hợp khí điều kiện làm việc, kg/m  : khối lượng riêng hỗn hợp khí điều kiện tiêu chuẩn, kg/m (6.14) Thay vào công thức (6.11) ta được: Hiệu suất truyền động lắp trực tiếp với động cơ: Hiệu suất quạt lấy theo đặc tuyến quạt: Thay vào (6.10) ta được: Trang 44 Công suất động cơ: (6.15) k: hệ số dự trữ, k = 1,2 Chọn quạt có cơng suất 1,6 kW TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ugochukwu E Aronu, 2011 Solubility of CO2 in 15, 30, 45 and 60 mass% MEA from 40 to 120oC and model representation using the extended UNIQUAC framework Department of Chemical Engineering, Norwegian University of Science and Technology [2] Võ Văn Bang, Vũ Bá Minh, 1997 Q trình thiết bị cơng nghệ hóa học & thực phẩm Tập Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp HCM, Tp HCM [3] Nguyễn Bin, 2008 Các q trình, thiết bị cơng nghệ hố chất thực phẩm Tập Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 396 trang Trang 45 [4] Tập thể tác giả, 2006 Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hóa chất Tập Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 633 trang [5] Tập thể tác giả, 2006 Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hóa chất Tập Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 448 trang [6] Tập thể giảng viên môn lưu chất Giáo trình lưu chất Nhà xuất Đại học Bách Khoa Tp HCM, Tp HCM 240 trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN .2 1.1 TỔNG QUAN VỀ BIOGAS 1.1.2 Tính chất biogas 1.1.3 Các phương án hấp thụ xử CO2 1.2 THUYẾT HẤP THỤ .4 1.2.1 Hấp thụ 1.2.2 Thiết bị hấp thụ Trang 46 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ .7 2.1 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ .7 2.2 THUYẾT MINH QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ 2.2.1 Tổng qt quy trình cơng nghệ .7 2.2.2 Chi tiết quy trình cơng nghệ 2.3 CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CHO THÁP HẤP THỤ 2.4 THƠNG SỐ Q TRÌNH HẤP THỤ CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG .11 3.1 CÁC KÝ HIỆU 11 3.1.1 Dòng khí .11 3.1.2 Dòng lỏng 11 3.2 CÂN BẰNG VẬT CHẤT 11 3.2.1 Dòng khí .11 3.2.2 Dòng lỏng .13 3.3 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG .14 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THÁP HẤP THỤ 17 4.1 CÁC THÔNG SỐ 17 4.1.1 Các thông số pha khí .17 4.1.2 Các thông số pha lỏng 18 4.1.3 Thông số vật đệm 20 4.2 ĐƯỜNG KÍNH THÁP HẤP THỤ .20 4.3 CHIỀU CAO CỘT ĐỆM .21 4.3.1 Hệ số thấm ướt đệm 21 4.3.2 Hệ số khuếch tán 22 4.3.3 Các chuẩn số đồng dạng Re , ReG , PrL , PrG 23 4.4.1 Trở lực cột đệm khô 29 CHƯƠNG : TÍNH CƠ KHÍ 31 Trang 47 5.5 BÍCH NỐI ỐNG DẪN LỎNG, ỐNG DẪN KHÍ VỚI THÂN 35 5.5.1 Bích nối đường ống dẫn lỏng với thân 35 5.5.2 Bích nối đường ống dẫn khí vào tháp với thân 35 5.5.3 Bích nối đường ống dẫn khí tháp với thân .35 5.6 LƯỚI ĐỠ ĐỆM VÀ ĐĨA PHÂN PHỐI LỎNG 36 5.6.1 Lưới đỡ đệm 36 5.6.2 Đĩa phân phối lỏng .38 5.7 CHÂN ĐỠ 38 5.7.1 Khối lượng đáy tháp & nắp tháp 38 5.7.2 Khối lượng thân tháp 38 5.7.3 Khối lượng đệm khô 39 5.7.4 Khối lượng dung dịch 39 5.7.5 Khối lượng bích nối thân đáy thân nắp 39 5.7.6 Khối lượng bích nối ống dẫn khí với thân & bích tháo nạp đệm 40 5.7.7 Khối lượng bích nối ống dẫn lỏng với thân 41 5.7.8 Khối lượng lưới đỡ đệm .41 5.7.9 Tổng khối lượng toàn tháp hấp thụ 41 5.7.10 Chân đỡ 42 CHƯƠNG VI: THIẾT BỊ PHỤ .42 6.1 CÔNG SUẤT BƠM 42 6.1.1 Tổn thất dọc đường ống .42 6.1.2 Tổn thất cục 43 6.1.3 Cột áp bơm 43 6.1.4 Công suất bơm 44 6.2 CÔNG SUẤT QUẠT 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Trang 48 Trang 49 ... chất bị hấp thụ chất hấp thụ - Hấp thụ hóa học: có phản ứng chất bị hấp thụ chất hấp thụ Lựa chọn dung môi hấp thụ tốt dựa vào tính chất sau: - Độ hòa tan chọn lọc - Độ bay tương đối: Dung môi nên... 1: Xử lý H2S Để loại H2S (< 0.15%) ta sử dụng phương pháp hấp phụ rắn kẽm oxit ( ZnO)  Giai đoạn 2: Xử lý CO2 thu khí Biogas Để loại khí CO2 khỏi biogas ta sử dụng phương pháp hấp thụ CO2 dung. .. • 1.1.3.2 Sử dụng dung dịch NH3: 2NH3 + CO2 = NH2COONH4 2NH3 + CO2 = NH4HCO3 2NH3 + CO2 = (NH4)2CO3 Phương pháp dùng xử lý khí thải chứa khoảng 30% CO2 Trong thực tế phương pháp dùng giảm nồng
- Xem thêm -

Xem thêm: xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA), xử lý CO2 bằng phương pháp hấp thụ trong dung môi là monoetanolamin (MEA), Chương 3: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ, Khối lượng riêng trung bình của pha lỏng:, e. Chiều cao của một đơn vị truyền khối:, Chọn chiều cao H = 4,00 m, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay