giáo án cả năm môn thể dục lớp 2

179 21 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2018, 19:20

Trường Tiểu học Nha Trang TUẦN Ngày soạn: /09/2018 Ngày giảng: Thứ 6: 6/09/2018 (Sáng:T1: 2A, T2:2C, T3:2D, T4: 2E) Chiều: T3: 2A) TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRỊ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CĨ HẠI” I MỤC TIÊU Kiến thức: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp - Một số quy định nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Ơn ĐHĐN, Trò chơi “diệt vật có hại” Kỹ năng: - HS biết số nội dung chương trình thể dục Biết cách tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số số - tham gia vào trò chơi Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư tác phong, nhanh nhẹn khéo léo II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng I PHẦN MỞ ĐẦU: 6- P Cán tập hợp báo cáo sĩ số Nhận lớp: Phổ biến nội dung chúc GV “ Khoẻ”  yêu cầu học - Giới thiệu chương trình thể  dục lớp  - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện ( Gv) - Ơn số nội dung ĐHĐN - Chơi trò chơi :Diệt vật có hại * KIểm tra trang phục, hỏi HS khởi động theo nhịp hô GV thăm sức khỏe hs      Khởi động: - xoay cac khớp: cổ, hông, vai, gối, tay, chân       * Kiểm tra cũ: (không)      ( Gv) II PHẦN CƠ BẢN: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2: 18-22p 4- 6p - GV HS nhắc lại nội dung học lớp 1 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang - Gồm 70 tiết, tiết 35 phút - Gồm nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, giầy dép quai - Khi sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu GV cán lớp - Khi vào lớp phải đồng ý GV * Biên chế tổ tập luyện - GV giới thiệu chương trình thể dục lớp - HS đứng trật tự ý lắng nghe    2-3 P 2-3 P * Ôn ĐHĐN: + Ôn cách chào báo sáo GV nhận lớp kết thúc học 4-5 P Trò chơi : “Diệt vật có hại” 6-7 P III PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng 4-6 P Củng cố, nhận xét học - GV HS hệ thống học - Nhận xét học giao nhà (GV) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV lớp lựa chọn cán mơn lớp bình chọn, theo u cầu GV - GV chia tổ tập luyện Và cho tổ bầu cán tổ - GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện, sau hướng dẫn HS tập luyện cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học -GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau cho HS chơi thức GV quan sát nhận xét      ( Gv) Trong trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dương GV HS hệ thống nhận xét học     ( Gv) -HS ý lắng nghe Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang Xuống lớp: lớp giải tán -Hs hô “khỏe” TUẦN TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRỊ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI” Ngày soạn: 09 /09/2018 Ngày giảng: Thứ 3: 11/09/2018 (Sáng:T2: 2A) (Đã soạn ngày 04/9/2018 Tuần 1) ****************************************** Ngày soạn: 08 /09/2018 Ngày giảng: Thứ 2: 10/09/2018 (Sáng:T1: 2G) Ngày giảng: Thứ 3: 11/09/2018 (Sáng:T2: 2D, T3 2C, T4 2B.) ( Chiều: T2 2E,T3 2G) TIẾT 2:TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Học cách chào báo cáo GV nhận lớp Kỹ năng: - Thực động tác theo nhịp hô, biết cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư tác phong, rèn luyện phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng I PHẦN MỞ ĐẦU 6- 8p Cán tập hợp báo cáo sĩ số Nhận lớp: Phổ biến nội chúc GV “ Khoẻ”  dung yêu cầu học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng  hàng, điểm số  - Học cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc  ( Gv) học * Kiểm tra trang phục, hỏi HS khởi động theo nhịp hô GV thăm sức khỏe hs      Khởi động: - xoay khớp cổ tay cổ chân,      vai, hông, gối - Đứng vỗ tay hát      * Kiểm tra cũ: (không) Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang II PHẦN CƠ BẢN Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Học cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học * Chia tổ tập luyện (Gv) 18-22p -GV hướng dẫn cán tập hợp, sau 5-6 p cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn       5-6 p     (GV) -GV nêu tên động tác, hướng dẫn nhóm HS sau cho HS thực GV quan sát uốn nắn 5-6 p -Cán tổ điều khiển GV đến tổ quan sát giúp đỡ T1    T2    T3   Trò chơi: “ Diệt vật có hại” 6-8 p III PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng: Đi theo vòng tròn vỗ tay hát Cúi người thả lỏng Củng cố, Nhận xét học GV HS hệ thống học 5p (GV -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau cho HS chơi thử chơi thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn       (GV) HS theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống học           Xuống lớp: lớp giải tán Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang (GV) HS” Khỏe” Ngày soạn: 10 /09/2018 Ngày giảng: Thứ 4: 12/09/2018 (Sáng:T1: 2A,T2.2B, T3.2C, T4.2G) Ngày giảng: Thứ 5: 13/09/2018 (Sáng:T3: 2D, T4 2E.) TIẾT : DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “QUA ĐƯỜNG LỘI” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ,dồn hàng - Ôn cách chào báo cáo GV nhận lớp - Chơi trò chơi “ Qua đường lội” Kỹ năng: - Biết cách tập hợp hàng dọc, đứng dumgs vị trị,biết cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học, tham gia chủ động vào trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư tác phong, rèn luyện phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng I PHẦN MỞ ĐẦU: 4- p Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2p cầu học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng - Ôn cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học - Chơi trò chơi“ Qua đường lội” * kiểm tra trang phục, sức khỏe hs 1p Khởi động: : - xoay khớp: cổ, hông, vai, gối, tay, chân Đứng vỗ tay hát Phương pháp tổ chức Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc GV “ Khoẻ”     ( Gv) Hs tự chỉnh đón trang phục 3p - Học sinh khởi động theo điều khiển cán lớp                 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang * kiểm tra cũ: Tập hợp hang dọc, dóng hàng 1p  ( Gv) 5hs lên thực hiện, Gv quan sát nhận xét II PHẦN CƠ BẢN 18-22 p Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 5- p -GV hướng dẫn cán tập hợp, sau điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, cho CS điều khiển GV quan sát giậm chân chỗ- đứng lại uốn nắn    - Ôn cách chào báo cáo GV 2- 3p nhận lớp kết thúc học        (GV) - Ôn dàn hàng ngang ,dồn hàng 4- 5p -GV nêu tên động tác, hướng dẫn nhóm HS sau cho HS thực GV quan sát uốn nắn                 * Chia tổ tập luyện  ( Gv) 4- p -Cán tổ điều khiển GV đến tổ quan sát giúp đỡ Tổ   Tổ ( GV) Tổ   2.Trò chơi“ Qua đường lội” Tổ 6- p - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau cho HS chơi thử chơi thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn        Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang III PHẦN KẾT THÚC: Thả lỏng Đi theo vòng tròn vỗ tay hát Cúi người thả lỏng 3- p              (GV)  HS theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống học           - HS ý lắng nghe Củng cố, nhận xét học - GV HS hệ thống học Xuống lớp: Lớp giải tán - Học sinh hô “khỏe” *********************************************** Ngày soạn: 11 /09/2018 Ngày giảng: Thứ 5: 13/09/2018 (Sáng:T1: 2B,T2.2C Chiều: T3.2A) Ngày giảng: Thứ 6: 14/09/2018 (Sáng:T1: 2E, T2 2G, T3.2D.) TIẾT 4: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI“ NHANH LÊN BẠN ƠI ” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ,dồn hàng - Ôn cách chào báo cáo GV nhận lớp - Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” Kỹ năng: - Thực động tác theo nhịp hô, biết cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học, tham gia chủ đọng váo trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư tác phong, rèn luyện phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng PHẦN MỞ ĐẦU: 4- p Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc Nhận lớp: Phổ biến nội dung GV “ Khoẻ” Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang yêu cầu học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - Ơn cách chào báo cáo GV nhận lớp kết thúc học - Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” * Kiểm tra trang phục sức khỏe hs Khởi động: - xoay cac khớp: cổ, hông, vai, gối, tay, chân - Chơi trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh”     ( Gv) Hs tự chỉnh đón trang phục - Học sinh khởi động theo điều khiển cán lớp                  ( Gv) 3hs lên thực hiện, Gv quan sát nhận xét * kiểm tra cũ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng II PHẦN CƠ BẢN: 18-22p Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 5- p - GV hướng dẫn cán tập hợp, sau hàng, điểm số cho CS điều khiển GV quan sát - Ôn cách chào báo cáo GV 2- 3p uốn nắn nhận lớp kết thúc học - GV nêu tên động tác, hướng dẫn nhóm HS sau cho HS thực 3- p GV quan sát uốn nắn  - Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng     ( Gv * Chia tổ tập luyện 6- 8p Cán tổ điều khiển GV đến tổ quan sát giúp đỡ Tổ1  Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang Tổ  (GV) Tổ Trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi” 6- p  - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau cho HS chơi thử chơi thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn             (GV) III PHẦN KẾT THÚC Thả lỏng - Thả lỏng khớp cổ tay, chân Cúi người thả lỏng 3- 5P -GV HS hệ thống học     ( Gv củng cố - GV HS hệ thống học * Nhận xét học - Học sinh ý lắng nghe - Học sinh hô “khỏe” Xuống lớp: Lớp giải tán RUT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang TUẦN Ngày soạn: 15/09/2018 Ngày giảng: Thứ 2: 17/09/2018( Sáng T1: 2A) Ngày giảng: Thứ 3: 18/09/2018( Sáng T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B) (Chiều T2: 2E) TIẾT 5: QUAY PHẢI - QUAY TRÁI TRÒ CHƠI“ NHANH LÊN BẠN ƠI” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ,dồn hàng - Học quay phải, quay trái - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” Kỹ năng: - Quay phải, quay trái nhận biết hướng quay hướng, tham gia chủ động vào trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư tác phong, rèn luyện phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng I PHẦN MỞ ĐẦU: 4- p - Cán tập hợp báo cáo sĩ số Ổn định tổ chức: chúc GV “ Khoẻ”  - Phổ biến nội dung yêu cầu học  - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng  hàng, điểm số  ( Gv) - Học quay phải, quay trái - Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn - HS tự chỉnh đốn trang phục ơi” * Kiểm tra trang phục, hỏi - Học sinh khởi động theo điều thăm sức khỏe HS khiển cán lớp Khởi động:       - xoay khớp: cổ, hông, vai,       gối, tay, chân       - Đứng vỗ tay hát 10 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang chân, đầu gối, hông, vai - Tập thể dục phát triển chung - Trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh ” * Kiểm tra cũ - Thực tâng cầu II PHẦN CƠ BẢN: Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người 2–4p                   1P 18-22P - 10 P - Chia tổ tập luyện - Gọi hai học sinh lên tâng cầu cá nhân nam 20 , nữ 10 Giáo viên nhận xét tuyên dương - GV phân tích làm mẫu động tác cách cầm cầu cầm bảng để tâng cầu, chuyền cầu - GV cho tổ 1+2 quay mặt vào tổ 3+4 quay mặt vào để tâng cầu - Giáo viên tổ quan sát dẫn uốn nắn em học sinh yếu - GV cho tổ thi xem tổ tâng cầu nhiều - Thi nhóm Chơi trò chơi “ Ném bóng trúng đích ” 8- 10 P - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi Sau cho HS tập trước động tác ngắm đích, phối hợp với tay thân người, sau tập ném nhẹ nhàng khơng bóng Sau cho HS chơi thử chơi thức          (GV) III PHẦN KẾT THÚC Củng cố - GV HS hệ thống học Hồi tĩnh : 3-5P - GV HS hệ thống học  165 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang - Cúi người thả lỏng Nhận xét học - Gv nhận xét học, giao tập nhà BTVN: Ôn chuyền cầu vợt gỗ    - HS ý nắng nghe - HS “ Khỏe) Ngày soạn: 02/5/2017 Ngày giảng: Thứ 5: 04/5/2017 (Sáng T1.2A, T2.2E, T3.2D) Ngày giảng: Thứ 6: 05/5/2017( Sáng T1.2C, T5.2B) TIẾT 66: CHUYỀN CẦU TRÒ CHƠI “ CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI ” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ông trời ” Kỹ năng: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, dụng cụ cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung dạy Định lượng I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8P Ổn định tổ chức: Phổ biến nội - P dung yêu cầu học - Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc GV “ Khoẻ”     ( Gv) * Kiểm tra trang phục sức P 166 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang khoẻ học sinh - HS tự chấn chỉnh trang phục Khởi động 2–4p - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hơng, vai - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” - Đội hình khởi động        *.Kiểm tra cũ - Thực tâng cầu 1P II PHẦN CƠ BẢN: 18-22P Ơn chuyền cầu theo nhóm hai - 10 P người * Chia tổ tập luyện             ( Gv) - Gọi hai học sinh lên tâng cầu cá nhân nam 20 , nữ 10 Giáo viên nhận xét tuyên dương - GV phân tích làm mẫu động tác cách cầm cầu cầm bảng để tâng cầu, chuyền cầu - GV cho tổ 1+2 quay mặt vào tổ 3+4 quay mặt vào để tâng cầu - Giáo viên tổ quan sát dẫn uốn nắn em học sinh yếu                         (GV) * Thi nhóm Chơi trò chơi “ Con cóc cậu - 10 P ơng trời” - Mục đích : Nhằm rèn luyện sức nhanh kỹ bật nhảy - Cách chơi : HS đồng đọc 167 - GV cho tổ thi xem tổ tâng cầu nhiều - GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách chơi, luật chơi sau cho HS chơi thử Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang vần điệu: “Con cóc cậu ơng trời, Bảo vệ cóc người nhớ ghi” - Sau tiếng ghi HS ngồi xổm bật nhảy phía trước lần đứng lên tập hợp cuối hàng, hết GV nhận xét thêm GV ý nhắc nhở HS thực theo lệnh còi sau cho HS chơi thức GV quan sát nhận xét    (GV) III PHẦN KẾT THÚC 3-5P Củng cố - GV HS hệ thống học Hồi tĩnh : - Cúi người thả lỏng Nhận xét học - Gv nhận xét học, giao tập nhà BTVN: Ôn chuyền cầu vợt gỗ - Cán điều khiển GV hệ thống học     ( Gv) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… 168 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang TUẦN 34 Ngày soạn: 07/5/2017 Ngày giảng: Thứ 3: 09/5/2017( Sáng T1.2A, T2.2D, T3.2C, T4.2B) (Chiều T2.2E) TIẾT 67: CHUYỀN CẦU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời ” Kỹ năng: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, dụng cụ cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung dạy I PHẦN MỞ ĐẦU: Ổn định tổ chức: Phổ biến nội dung yêu cầu học - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người Định lượng 6-8P 2-3P 169 Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc GV “ Khoẻ”    Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang - Ôn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” * Kiểm tra trang phục sức khoẻ học sinh 1P Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hơng, vai - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” - Tập thể dục phát triển chung 2–4p - HS tự chấn chỉnh trang phục - Đội hình khởi động             *.Kiểm tra cũ - Thực tâng cầu 1P II PHẦN CƠ BẢN: Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người  ( Gv) 18-22P - 10 P        ( Gv) - Gv nêu yêu cầu kiểm tra , gọi học sinh lên thực - Gv lớp quan sát nhận xét, đánh giá - GV phân tích làm mẫu động tác cách cầm cầu cầm bảng để tâng cầu, chuyền cầu - GV cho tổ 1+2 quay mặt vào tổ 3+4 quay mặt vào để tâng cầu - Giáo viên tổ quan sát dẫn uốn nắn em học sinh yếu * Chia tổ tập luyện                         (GV) * Thi chuyền cầu - Từng tổ thi để chọn đội giỏi nhất, sau 170 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang chọn đội vơ địch Chơi trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” - Mục đích : Nhằm rèn luyện sức nhanh kỹ bật nhảy - Cách chơi : HS đồng đọc vần điệu: “Con cóc cậu ơng trời, Bảo vệ cóc người nhớ ghi” - Sau tiếng ghi HS ngồi xổm bật nhảy phía trước lần đứng lên tập hợp cuối hàng, hết - 10 P - GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách chơi, luật chơi sau cho HS chơi thử GV nhận xét thêm GV ý nhắc nhở HS thực theo lệnh còi sau cho HS chơi thức GV quan sát nhận xét (GV)    III PHẦN KẾT THÚC Củng cố - GV HS hệ thống học Hồi tĩnh : - Cúi người thả lỏng Nhận xét học - Gv nhận xét học, giao tập nhà BTVN: Ôn chuyền cầu vợt gỗ 3-5P - Cán điều khiển GV hệ thống học     ( Gv) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… Ngày soạn: 09/5/2017 171 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang Ngày giảng: Thứ 5: 11/5/2017 (Sáng T1.2A, T2.2E, T3.2D, T4.2C) Ngày giảng: Thứ 6: 12/5/2017( Sáng T5.2B) TIẾT 68: CHUYỀN CẦU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ông trời ” Kỹ năng: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, dụng cụ cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung dạy I PHẦN MỞ ĐẦU: Ổn định tổ chức: Phổ biến nội dung yêu cầu học - Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” Định lượng 6-8P 2-3P * Kiểm tra trang phục sức khoẻ học sinh 1P Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” - Tập thể dục phát triển chung 2–4p Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc GV “ Khoẻ”     ( Gv) - HS tự chấn chỉnh trang phục - Đội hình khởi động   *.Kiểm tra cũ - Thực tâng cầu 1P 172                  ( Gv) - Gv nêu yêu cầu kiểm tra , gọi học Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang sinh lên thực - Gv lớp quan sát nhận xét, đánh giá II PHẦN CƠ BẢN: Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người 18-22P - 10 P - GV phân tích làm mẫu động tác cách cầm cầu cầm bảng để tâng cầu, chuyền cầu - GV cho tổ 1+2 quay mặt vào tổ 3+4 quay mặt vào để tâng cầu - Giáo viên tổ quan sát dẫn uốn nắn em học sinh yếu * Chia tổ tập luyện                         (GV) * Thi chuyền cầu - Từng tổ thi để chọn đội giỏi nhất, sau chọn đội vơ địch Chơi trò chơi “ Con cóc cậu ông trời” - Mục đích : Nhằm rèn luyện sức nhanh kỹ bật nhảy - Cách chơi : HS đồng đọc vần điệu: “Con cóc cậu ông trời, Bảo vệ cóc người nhớ ghi” - Sau tiếng ghi HS ngồi xổm bật nhảy phía trước lần đứng lên tập hợp cuối hàng, hết - 10 P - GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách chơi, luật chơi sau cho HS chơi thử GV nhận xét thêm GV ý nhắc nhở HS thực theo lệnh còi sau cho HS chơi thức GV quan sát nhận xét (GV)    173 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang III PHẦN KẾT THÚC Củng cố - GV HS hệ thống học Hồi tĩnh : - Cúi người thả lỏng Nhận xét học - Gv nhận xét học, giao tập nhà BTVN: Ôn chuyền cầu vợt gỗ 3-5P - Cán điều khiển GV hệ thống học     ( Gv) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… Ngày soạn: 13/5/2017 Ngày giảng: Thứ 2: 15/5/2017 (Sáng T1.2B, T2.2A, T4.2D) Ngày giảng: Thứ 5: 18/5/2017( Sáng T2.2E, T4.2C) TIẾT 69: CHUYỀN CẦU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời ” Kỹ năng: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, dụng cụ cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung dạy I PHẦN MỞ ĐẦU: Định lượng 6-8P 174 Phương pháp tổ chức - Cán tập hợp báo cáo sĩ số chúc Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang Ổn định tổ chức: Phổ biến nội dung yêu cầu học - Ơn chuyền cầu theo nhóm hai người - Ơn trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” 2-3P * Kiểm tra trang phục sức khoẻ học sinh 1P Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hơng, vai - Trò chơi“ Đứng ngồi theo lệnh ” - Tập thể dục phát triển chung 2–4p     ( Gv) - HS tự chấn chỉnh trang phục - Đội hình khởi động             *.Kiểm tra cũ - Thực tâng cầu 1P II PHẦN CƠ BẢN: Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người GV “ Khoẻ” 18-22P - 10 P        ( Gv) - Gv nêu yêu cầu kiểm tra , gọi học sinh lên thực - Gv lớp quan sát nhận xét, đánh giá - GV phân tích làm mẫu động tác cách cầm cầu cầm bảng để tâng cầu, chuyền cầu - GV cho tổ 1+2 quay mặt vào tổ 3+4 quay mặt vào để tâng cầu - Giáo viên tổ quan sát dẫn uốn nắn em học sinh yếu * Chia tổ tập luyện                  (GV)  175 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang       * Thi chuyền cầu - Từng tổ thi để chọn đội giỏi nhất, sau chọn đội vơ địch Chơi trò chơi “ Con cóc cậu ơng trời” - Mục đích : Nhằm rèn luyện sức nhanh kỹ bật nhảy - Cách chơi : HS đồng đọc vần điệu: “Con cóc cậu ơng trời, Bảo vệ cóc người nhớ ghi” - Sau tiếng ghi HS ngồi xổm bật nhảy phía trước lần đứng lên tập hợp cuối hàng, hết - 10 P - GV nêu tên trò chơi , hường dẫn cách chơi, luật chơi sau cho HS chơi thử GV nhận xét thêm GV ý nhắc nhở HS thực theo lệnh còi sau cho HS chơi thức GV quan sát nhận xét (GV)    III PHẦN KẾT THÚC Củng cố - GV HS hệ thống học Hồi tĩnh : - Cúi người thả lỏng Nhận xét học - Gv nhận xét học, giao tập nhà BTVN: Ôn chuyền cầu vợt gỗ 3-5P - Cán điều khiển GV hệ thống học     ( Gv) RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… 176 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang **************************************************** Ngày soạn: 16/5/2017 Ngày giảng: Thứ 5: 18/5/2017( Chiều T1 3C, T2 3A, T3.3B) Ngày giảng: Thứ 4: 24/5/2017( Chiều T1 3E, T2 3G, T3.3D) TIẾT: 70 :TỔNG KẾT NĂM HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tổng kết đánh giá kết học tập mơn thể dục - Ơn trò chơi“ Con cóc cậu ơng trời”Hoặc trò chơi HS ưa thích Kỹ năng: - Biết khái quát kiến thức, kĩ học kết học tập HS lớp Biết cách chơi chơi tương đối chủ động Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật , rèn luyện tư tác phong, nhanh nhẹn khéo léo II ĐIẠ ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Trên sân thể dục trường, dọn vệ sinh nơi tập Phương tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC: Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng I PHẦN MỞ ĐẦU - P - Cán tập hợp báo cáo sĩ số, chúc Nhận lớp: Phổ biến nội dung - P GV Khoẻ  yêu cầu học + Tổng kết đánh giá kết  học tập môn thẻ dục  - Ơn trò chơi“ Chuyển đồ vật” ( GV) * Kiểm tra trang phục sk học - P sinh - Cán điều khiển GV quan sát Khởi động: giúp đỡ uốn nắn - Chạy địa hình tự nhiên      - Xoay khớp cổ tay, cổ chân,      đầu gối,hông,vai      - Ôn động tác nghiêm nghỉ, quay phải, trái, điểm số  sở đội hình tập * Kiểm tra cũ - Không II PHẦN CƠ BẢN Tổng kết đánh giá kết 18- 22 P - GV HS tóm tắt kiến 12-15 P thức , kỹ học 177 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang học tập môn thẻ dục phần: Đội hình đội ngũ, Thể dục rèn kuyện tư kỹ vận động bản, Bài thể dục phát triển chung, Trò chơi vận động Sau phần GV gọi 1tổ lên trình diễn * Nhận xét , đánh giá kết học tập - GV nhân xét đánh giá kết học tập học sinh, ưu khuyết điểm năm học phần cần cố gắng năm học - GV công bố kết học tập HS - GV nêu gương HS có tinh thần tập luyện tốt, đạt kết cao, đồng thời nhắc nhở HS chưa hoàn thành cần cố gắng để hồn thành học * Cơng bố kết học tập * Biểu dương tinh thần học tập Ôn trò chơi“ Con cóc cậu ơng trời” - 10 P - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi Sau cho HS chơi thử chơi thức                  CB XP (GV) Trong trình chơi GV quan sát nhắc nhở HS thực luật trò chơi chủ động tham gia chơi Sau lần chơi GV nhắc nhở tuyên dương 178 Nguyễn Thị Lan Trường Tiểu học Nha Trang III PHẦN KẾT THÚC Hồi tĩnh - Chạy chậm thả lỏng - Đi theo vòng tròn hít thở sâu -GV HS hệ thống học 3-5P - GV hô lớp thả lỏng - Đội hình thả lỏng                    Củng cố, Nhận xét học BTVN: Tung bắt bong Xuống lớp: Lớp giải tán -HS ý lắng nghe - Đội hình kết thúc     ( Gv) RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …… 179 Nguyễn Thị Lan ... ****************************************** Ngày soạn: 08 /09 /20 18 Ngày giảng: Thứ 2: 10/09 /20 18 (Sáng:T1: 2G) Ngày giảng: Thứ 3: 11/09 /20 18 (Sáng:T2: 2D, T3 2C, T4 2B.) ( Chiều: T2 2E,T3 2G) TIẾT 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG,... Xuống lớp: Lớp giải tán - Học sinh hô “khỏe” Ngày soạn: 15/09 /20 18 Ngày giảng: Thứ 3: 18/09 /20 18(Chiều T3: 2G) Ngày giảng: Thứ 5: 20 /09 /20 18( Sáng T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E) (Chiều T3: 2A)... TUẦN Ngày soạn: 22 /09 /20 18 Ngày giảng: Thứ 2: 24 /09 /20 18( Sáng T1: 2A) Ngày giảng: Thứ 3: 25 /09 /20 18( Sáng T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B) (Chiều T2: 2E) TIẾT 7: TRÒ CHƠI “ KÉO CƯA LỪA XẺ” – ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án cả năm môn thể dục lớp 2, giáo án cả năm môn thể dục lớp 2, III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:, Ngày giảng: Thứ 5: 20/09/2018( Sáng. T1: 2B,T2: 2C, T3: 2D, T4: 2E), Ngày giảng: Thứ 3: 02/10/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B), II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN, III. Nội dung và phương pháp tổ chức, III. NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC, III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHÚC, III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHƯC, II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay