Ảnh hưởng của CNTT đến Chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2018, 19:34

Ảnh hưởng của CNTT đến Chức xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán GVHD: Th.S Nguyễn Bích Liên Nhóm học viên: Nhóm Các thành viên nhóm 7 Phan Minh Nguyệt Nguyễn Thị Kim Loan Trần Ngọc Lina Kiều Khánh Bình Lê Như Hoa Nguyễn Trung Du Nguyễn Thị Bích Phượng Trần Đức An Lê Minh Trung Nội dung trình bày Thơng tin, hệ thớng, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTTKT Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý thông tin của HTTTKT Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT Thông tin vs Thông tin kế toán Thông tin là ý nghĩa rút từ liệu thơng qua quá trình xử lý, phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng Thông tin = Dữ liệu + Xử lý Thơng tin vs Thơng tin kế toán •TT kế toán là các TT có từ các nghiệp vụ hạch toán kế toán hay là thông tin có hệ thớng kế toán xử lý và cung cấp •TT kế toán cho biết thu, chi, lỗ, lãi KD & DVTM Hệ thớng •Là tập hợp các phần cứng, phần mềm, mạng truyền thông xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức Hệ thống thông tin kế toán Là hệ thống bao gồm người, phương tiện, các sách, thủ tục, quyết định, KTTC Chính là HTTT có chức thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đạt các thông tin kế toán HTTT KẾ TỐN TRUYỀN THỐNG Qui trình xử lý nghiệp vụ Sự kiện kinh tế Chứng từ gớc Phân tích nghiệp vụ ảnh hưởng đến tình hình tài ntn? Sổ nhật ký Ghi chép để lưu trữ liệu đối tượng bị ảnh hưởng Sổ tài khoản Tổng hợp để tạo thông tin truyền đạt tới người sử dụng Báo cáo HTTT KẾ TOÁN XỬ LÝ BẰNG MÁY Tạo các DL và ghi ban đầu chứng từ Sự kiện kinh tế DL lưu trữ các tập tin liên quan Chứng từ gốc Người sử dụng lựa chọn hay tạo báo cáo thông tin yêu cầu Cơ sở liệu Báo cáo 10 Quy trình xử lý nghiệp vụ HTTT KT tự động 12 Các thành phần của HTTT KT 13 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý thông tin của HTTTKT 14 Chức xử lý thông tin của HTTT KT • Chức xử lý thơng tin của HTTT kế toán nhằm mục đích: cung cấp thơng tin hữu ích  Thơng tin tài cho đối tượng bên ngồi doanh nghiệp  Thơng tin cho việc lập kế hoạch  Thơng tin cho việc kiểm sốt, thực kế hoạch  Thông tin cho việc điều hành hoạt động hàng ngày 15 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý TTKT • So sánh kế toán thủ công và kế toán ứng dụng CNTT Thủ cơng Máy tính – Ghi chép nhiều lần – Ghi chép lần – Lưu trữ trùng lắp, có – Lưu trữ không trùng lắp, thể dẫn tới mâu thuẫn không dẫn tới mâu thuẫn liệu liệu – Không chia sẻ liệu – Chia sẻ liệu Khác phương pháp tổ chức tập tin sở liệu 16 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý TTKT • Ưu điểm:  Xử lý thơng tin nhanh chóng, tự động, giúp thực báo cáo theo yêu cầu người dùng  Việc ghi chép lần, chia sẻ liệu giúp giảm thiểu thời gian ghi chép, lưu trữ, nâng cao hiệu hoạt động phòng kế toán, tạo sở tinh giản máy nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 17 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý TTKT • Ưu điểm  Có khả lưu trữ liệu lớn, dễ lưu phục hồi gặp cố  Dữ liệu xử lý tự động để kết xuất báo cáo theo yêu cầu người sử dụng Từ đó, người kế tốn giảm thiểu thời gian công việc ghi chép lưu trữ 18 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý TTKT • Nhược điểm  Đòi hỏi người sử dụng công nghệ thông tin công tác kế tốn phải có trình độ định  Chi phí cao 19 Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý TTKT Nhìn chung hệ thống thơng tin kế tốn ngày phụ thuộc chặt chẽ vào vận hành máy tính Sự đời ứng dụng kê khai thuế online hay hóa đơn điện tử đời thời gian gần thay cho hóa đơn giấy giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian toán việc lập, gửi/nhận hoá đơn thực thông qua phương tiện điện tử Và nhiều nghiệp vụ kế tốn tin học hóa 20 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán 21 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán Vai trò kế tốn: - Cung cấp thơng tin để ban quản trị đề kế hoạch kinh doanh - Thiết lập quản lý hệ thống thông tin,thúc đẩy quy trình phát triển - Hạn chế tối thiểu rủi ro - Tăng cường mối quan hệ với ngân hàng nhà đầu tư 22 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán - Thu hút vốn thực nhiều hoạt động để thực hóa cho thành cơng tương lai doanh nghiệp - Góp phần hồn thiện gắn kết khâu quản lý DN Không phận DN lại không liên quan đến kế toán 23 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán Sự phát triển mạnh mẽ CNTT ứng dụng vào hoạt động doanh nghiệp (hệ thống ERP, E-commerce, B2B…) -> vai trò kế tốn có thay đổi: chuyển dần từ thu thập, ghi chép, xử lý liệu, cung cấp thông tin đơn sang việc hoạch định, điều hành quản lý doanh nghiệp cách hỗ trợ định chiến lược, phân tích, thiết kế, ứng dụng công nghệ thông tin doanh nghiệp 24 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán Yêu cầu người làm lĩnh vực kế toán nay: - Nắm vững kiến thức chuyên mơn, - Phải có kỹ phân tích, nhận định vấn đề, lựa chọn thông tin định, kỹ làm việc nhóm, giao tiếp… Tuy nhiên, CNTT đóng vai trò hỗ trợ cơng tác kế toán Người đào tạo kế toán giữ vai trò chủ đạo THE END! ... Thơng tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTTKT Ảnh hưởng của CNTT đến chức xử lý thông tin của HTTTKT Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế. .. kế toán Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT Thông tin vs Thông tin kế toán Thông tin là ý nghĩa rút từ liệu thơng qua quá trình xử lý, ... thực thông qua phương tiện điện tử Và nhiều nghiệp vụ kế tốn tin học hóa 20 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán 21 Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán Vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của CNTT đến Chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán, Ảnh hưởng của CNTT đến Chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán, Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT, Ảnh hưởng của CNTT đến chức năng xử lý thông tin của HTTTKT, Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay