NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN

67 105 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 23:04

Hệ tầng Đồng Ho gồm các trầm tích tuổi Đệ tam tướng lục địa chứa than và chứa bitum phân bố hạn chế ở khu vực Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh. Đá phiến chứa than và chứa bitum ở Đồng Ho đã được các nhà địa chất Pháp phát hiện từ những năm 20 của thế kỷ trước. Bề dày của hệ tầng Đồng Ho biến thiên khá nhiều dao động trong khoảng 140430m. Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được các nhà địa chất Việt Nam xác lập dọc theo suối Đồng Ho ở khu vực thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.Tầng đá sinh dầu của hệ tầng Đồng Ho thuộc khu vực Đồng Ho, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được các nhà nghiên cứu địa chất dầu khí đánh giá là tầng đá mẹ có tiềm năng dầu khí tương đối cao (Petersen và cộng sự, 2001, 2004, 2005). Các đá trầm tích tuổi Oligocen tướng đầm hồ, vũng vịnh giàu vật chất hữu cơ là loại đá mẹ phổ biến trong hầu hết các bể trầm tích dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam. Vì vậy, nếu làm sáng tỏ được điều kiện cổ khí hậu hình thành các đá trầm tích sinh dầu khí ở Đồng Ho không những có ý nghĩa về mặt khoa học (cung cấp thêm các bằng chứng về điều kiện cổ khí hậu trong thời kỳ Oligocen, là thời gian hình thành các đá mẹ của hầu hết các bể trầm tích dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam) mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng sinh dầu của các tầng đá tương tự ở Việt Nam, đinh hướng cho việc mở rộng khả năng thăm dò tìm kiếm dầu khí ở khu vực đông bắc bể Sông Hồng. Để góp phần giải quyết những vấn đề nêu trên,học viên đã lựa chọn đề tài của luận văn “Nghiên cứu đặc điểm đồng vị Carbon, Oxy, Nitơ trong trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bền”. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VŨ THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VŨ THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Văn Vượng PGS.TS Từ Bình Minh Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu học tập, học viên hoàn thành luận văn cao học với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm đồng vị C, O, N trầm tích khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh phương pháp đồng vị bền" hướng dẫn hai thầy PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, PGS.TS Từ Bình Minh thầy cơ, anh chị, bạn mơn Hóa phân tích Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Vượng PGS.TS Từ Bình Minh giao đề tài, tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn Để hoàn thành luận văn này, em nhận nhiều giúp đỡ thầy Bộ mơn Hóa phân tích, bạn học viên lớp cao học K25 tạo điều kiện, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người quan tâm giúp đỡ động viên, khuyến khích em suốt thời gian thực luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Học viên Vũ Thị Hương MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ EA : Phân tích ngun tố (Element Analysis) EMA – P1 : Element Micro Analysis Polymer GC : Sắc ký khí (Gas Chromatography) HT : Nhiệt độ cao (Hight temperature) IRMS : Khối phổ kế đồng vị bền (Isotope ratio mass spectrometry) SD : Độ lệch chuẩn (Standard deviation) RSD : Độ lệch chuẩn tương đôi (Relative standard deviation) USGS 26 : Amoni Sulfat ((NH4)2 SO4) USGS 40 : Axit L-glutamic USGS 41 : Axit L-glutamic USGS 32 : Kali nitrat (KNO3) USGS 34 : Kali nitrat (KNO3) MỞ ĐẦU Hệ tầng Đồng Ho gồm trầm tích tuổi Đệ tam tướng lục địa chứa than chứa bitum phân bố hạn chế khu vực Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh Đá phiến chứa than chứa bitum Đồng Ho nhà địa chất Pháp phát từ năm 20 kỷ trước Bề dày hệ tầng Đồng Ho biến thiên nhiều dao động khoảng 140-430m Mặt cắt chuẩn hệ tầng nhà địa chất Việt Nam xác lập dọc theo suối Đồng Ho khu vực thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Tầng đá sinh dầu hệ tầng Đồng Ho thuộc khu vực Đồng Ho, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh nhà nghiên cứu địa chất dầu khí đánh giá tầng đá mẹ có tiềm dầu khí tương đối cao (Petersen cộng sự, 2001, 2004, 2005) Các đá trầm tích tuổi Oligocen tướng đầm hồ, vũng vịnh giàu vật chất hữu loại đá mẹ phổ biến hầu hết bể trầm tích dầu khí thềm lục địa Việt Nam vậy, làm sáng tỏ điều kiện cổ khí hậu hình thành đá trầm tích sinh dầu khí Đồng Ho khơng có ý nghĩa mặt khoa học (cung cấp thêm chứng điều kiện cổ khí hậu thời kỳ Oligocen, thời gian hình thành đá mẹ hầu hết bể trầm tích dầu khí thềm lục địa Việt Nam) mà có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá tiềm sinh dầu tầng đá tương tự Việt Nam, đinh hướng cho việc mở rộng khả thăm dò tìm kiếm dầu khí khu vực đơng bắc bể Sơng Hồng Để góp phần giải vấn đề nêu trên,học viên lựa chọn đề tài luận văn “Nghiên cứu đặc điểm đồng vị Carbon, Oxy, Nitơ trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh phương pháp đồng vị bền” CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị trí địa lý Tầng đá chứa bitum hệ tầng Đồng Ho lộ khu vực thị trấn Trới đường QL279 cách thành phố Hạ Long khoảng 15 km phía Tây Bắc, thuộc huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh Các đá chứa bitum hệ tầng đươc đánh giá có tiềm sinh dầu khí tương đối cao (Petersen cộng sự, 2001; 2004, 2005) Nằm phía nam tỉnh Quảng Ninh, huyện Hồnh Bồ có ranh giới phía bắc tiếp giáp với huyện Ba Chẽ, phía tây bắc giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang), phía tây giáp Thành phố ng Bí, phía nam giáp thị xã Quảng n thành phố Hạ Long, phía đơng giáp Thành phố Cẩm Phả (Hình 1.1) Hình 1.1.Vị trí vùng nghiên cứu (hình chữ nhật trắng sơ đồ) 1.1.2 Đặc điểm địa hình Hồnh Bồ có địa hình đa dạng với kiểu địa hình: miền núi, trung du đồng ven biển, tạo nên đa dạng, thuận lợi cho phát triển kinh tế miền núi, kinh tế trung du kinh tế ven biển Toàn huyện Hoành Bồ nằm vùng núi thuộc cánh cung Đơng Triều chạy dài từ Tây sang Đơng Hồnh Bồ có dãy núi Thiên Sơn phía đơng với đỉnh Amvát cao 1.091m, nối với núi Mãi Gia núi rừng Khe Cát tạo nên hệ thống núi kiểu mái nhà, chia địa hình dốc hai phía bắc nam Sơng suối chia thành hệ thống: phía Bắc chảy huyện Ba Chẽ đổ sơng Ba Chẽ, phía Nam sơng suối chảy dồn vịnh Cửa Lục suối Míp chảy hồ Yên Lập để đổ vịnh Hạ Long Đặc điểm địa hình chủ yếu khu vực Hồnh Bồ chia thành loại sau: - Địa hình núi thấp: có độ cao tuyệt đối từ 500m đến 1.090m xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng chiếm khoảng 12% diện tích tự nhiên Vùng địa hình núi thấp có độ dốc >350, mức độ chia cắt ngang tương đối lớn từ 3,5-4,5 km/km nên trình xói mòn diễn mạnh - Địa hình đồi: có độ cao tuyệt đối từ 20m-500m,chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên Vùng địa hình đồi bao gồm đồi dạng bát úp cấu tạo đá lục nguyên hệ tầng Hòn Gai, hệ tầng Hà Cối, phân bố theo hướng Đông Tây, độ dốc từ 12 đến 35 độ, số khối đá vơi có cấu tạo dốc đứng, phân bổ rải rác khu vực đồi Địa hình đồi có mật độ chia cắt trung bình từ 3,2-4,5km/km2 Q trình phong hố xói mòn diễn mạnh địa hình đồi nên lớp phủ thổ nhưỡng thường có bề dày mỏng đến trung bình - Địa hình thung lũng: chiếm 8% diện tích, thường hẹp, dốc với cấu tạo chữ V, có hìnhU Do khả tận dụng để canh tác hạn chế - Địa hình đồng bằng: chiếm 10% diện tích, diện tích đất nơng nghiệp trồng lúa chủ yếu huyện - Các đồi sót cấu tạo đá vôi: chủ yếu tập trung xã Sơn Dương, Thống Nhất, Vũ Oai Các đồi sót có giá trị khai thác làm đá xây dựng nguyên liệu làm xi măng 1.1.3 Đặc điểm khí hậu Cũng huyện thị khác tỉnh Quảng Ninh, khu vực Hồnh Bồ có khí hậu nhiệt đới gió mùa Ngồi ra, huyện miền núi địa hình phức tap, nằm sát biển, chịu ảnh hưởng sâu sắc vùng khí hậu Đơng Bắc tạo nên cho Hồnh Bồ kiểu khí hậu độc đáo, đa dạng so với vùng lân cận với đặc trưng sau: - Nhiệt độ khơng khí trung bình năm từ 22-290C, cao 380C, thấp 50C Nhìn chung nhiệt độ phân bố đồng tháng, mùa hè nhiệt độ biến đổi từ 26-280C, mùa đơng 15-210C Nhìn chung, điều kiện nhiệt độ đủ cung cấp cho lương thực, màu công nghiệp - Lượng mưa trung bình năm lớn dao động khoảng 2.016mm, năm mưa cao 2.818mm, thấp 870mm Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, chiếm tới 89% tổng lượng mưa năm Mùa khô từ tháng từ tháng 11 đến tháng năm sau, tháng mưa tháng 12 - Độ ẩm không khí trung bình năm 82%, thấp 18%.Độ ẩm chênh lệch không lớn năm thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, song ảnh hưởng không tốt cho việc chế biến bảo quản thức ăn, gia súc, giống trồng - Gió: mùa đơng thịnh hành hướng gió Bắc Đơng Bắc với tốc độ trung bình 2,9-3,6m/s Mùa hè thịnh hành gió hướng Nam Đơng Nam với tốc độ trung bình 3,4-3,7m/s 1.1.4 Dân cư diện tích Về dân cư, Hồnh Bồ có dân số (1-4-1999) 55.069 người, gồm nhiều dân tộc (Kinh 71%, Dao 18,8%, Sán Dìu 5,4%, Tày 3,3%, Hoa 1,2%) Hồnh Bồ có diện tích tự nhiên 84.354,34 chiếm 13,65% diện tích tự nhiên tỉnh Quảng Ninh (Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh) 1.2 Đặc điểm địa chất khu vựckhu vực nghiên cứu lộ đá trầm tích hệ tầng Cát Bà, hệ tầng Bắc 10 với RSD% lặp lại (RSD% tính khơng lớn giá trị bảng hàm lượng chất tương ứng) • Độ lặp lại phương pháp Để đánh giá độ lặp lại phương pháp phân tích, tiến hành lặp lại thí nghiệm lần mẫu (mỗi lần cân đo đong mẫu) Kết thu bảng sau Bảng 3.9 Độ lặp phương pháp mẫu chuẩn δ13C TT Mẫu chuẩn USGS40 USGS41 Benzoic 602 USGS26 USGS34 USGS32 EMA-P SD 0,1790 0,5150 0,1240 δ18O RSD (%) 0,1300 0,0070 0,1010 SD 0,0700 0,2460 0,1820 δ15N RSD (%) 0,0740 0,0240 RSD (%) 0,0180 0,0005 0,0300 0,0006 SD 0,0013 0,0520 0,0170 Phần trăm độ lệch chuẩn độ lệch chuẩn tương đối RSD% phương pháp mẫu chuẩn có giá trị từ 0.0005 – 0.51 % nằm giới hạn cho phép AOAC phương pháp có độ lặp phù hợp với sác xuất thống kê 3.3 Phân tích mẫu thực - Các mẫu trầm tích xử lý theo quy trình hình 2.2.1 đo khối phổ kế đồng vị bền IRMS 3.3.1 Phân tích đồng vị Carbon mẫu trầm tích Tiến hành phân tích đồng vị Carbon mẫu trầm tích chứa dầu thu thập dọc suối Đồng Ho, Quảng Ninh Áp dụng phương trình đường tương quan đồng vị bền δ13C xây dựng mục 3.2.1: Y = 1,063X- 41,08 Trong Y giá trị thực đồng vị bền, X giá trị raw đo đồng vị 53 Học viên tiến hành tính tốn xử lý số liệu từ liệu đầu máy phân tích (giá trị raw đo đồng vị) để thu giá trị thực đồng vị bền δ13C Kết phân tích nêu bảng Bảng 3.10 Kết phân tích đồng vị C mẫu trầm tích Đồng Ho STT Tên mẫu Giá trị raw δ13C ‰ Giá trị thực δ13C ‰ DH01- DH01- 6B DH01- DH01- DH01- DH01- 14 DH01 - 38 DH01- 41 1163 12,38 12,35 12,11 15,63 12,32 15,41 16,16 -28,7 -27,9 -27,9 -28,2 -24,5 -28,0 -24,7 -23,9 Qua bảng kết 3.5, ta thấy giá trị δ13C dao động từ -28,7 đến -23,9‰ Giá trị δ13C tăng dần theo vị trí lấy mẫu từ bé đến lớn, δ 13C đạt giá trị nhỏ vị trí lấy mẫu DH01 – với δ 13C = -28,7 ‰, đạt giá trị lớn vị trí mẫu DH01-41 với δ13C = -23,9 ‰ 3.3.2 Phân tích đồng vị Oxy mẫu trầm tích Tiến hành phân tích đồng vị Oxy mẫu trầm tích chứa dầu thu thập dọc suối Đồng Ho, Quảng Ninh Áp dụng phương trình đường tương quan đồng vị bền δ18O xây dựng mục 3.2.1: Y = 1,129X + 32,07 Trong Y giá trị thực đồng vị bền, X giá trị raw đo đồng vị Học viên tiến hành tính tốn xử lý số liệu từ liệu đầu máy phân tích (giá trị raw đo đồng vị) để thu giá trị thực đồng vị bền δ18O Kết phân tích nêu bảng Bảng 3.11 Kết phân tích đồng vị O mẫu trầm tích Đồng Ho Tên mẫu Giá trị raw δ18O 54 Giá trị thực δ18O STT DH01- DH01- 6B DH01- DH01- DH01- DH01- 14 DH01 - 38 DH01- 41 ‰ -20.41 -21.07 -19.98 -18.93 -23,36 -20,60 -23,12 -14,73 ‰ 9,01 8,26 9,49 5,67 5,94 8,79 10,68 15,43 Từ bảng 3.6, ta thấy giá trị δ18O dao động từ 5,94 đến 15,43‰.Giá trị δ18O tăng theo vị trí lấy mẫu từ bé đến lớn, δ 18O đạt giá trị nhỏ vị trí mẫu DH01- với δ18O = 5,67 ‰, đạt giá trị lớn vị trí mẫu DH01-41 với δ18O = 15,43 ‰ 3.3.3 Phân tích đồng vị Nitơ mẫu trầm tích Tiến hành phân tích đồng vị Nitơ mẫu trầm tích chứa dầu thu thập dọc suối Đồng Ho, Quảng Ninh Áp dụng phương trình đường tương quan đồng vị bền δ15N xây dựng mục 3.2.1: Y = 1,014X – 0,250 Trong Y giá trị thực đồng vị bền, X giá trị raw đo đồng vị Học viên tiến hành tính tốn xử lý số liệu từ liệu đầu máy phân tích (giá trị raw đo đồng vị) để thu giá trị thực đồng vị bền δ15N Kết phân tích nêu bảng Bảng 3.12 Kết phân tích đồng vị N mẫu trầm tích Đồng Ho STT Tên mẫu DH01- DH01- 6B DH01- DH01- DH01- DH01- 14 DH01 - 38 Giá trị raw δ15N Giá trị thực δ15N ‰ -0,392 -1,967 -1,557 -1,333 1,794 1,739 1,548 ‰ -0,6 -2,2 -1,8 -1,6 1,6 1,5 1,3 55 DH01- 41 2,565 2,4 Từ bảng 3.7, ta thấy giá trị δ15N dao động từ -2,2 đến 2,4‰ Giá trị δ15N tăng theo vị trí lấy mẫu từ bé đến lớn, δ 15N đạt giá trị nhỏ vị trí mẫu DH01- 6B với δ15N = -2,2 ‰, đạt giá trị lớn vị trí mẫu DH01-41 với δ15N = 2,4 ‰ 3.3.4 Đánh giá kết phân tích Kết phân tích cho thấy biến thiên tỷ số đồng vị bền C, O, N trầm tích Đồng Ho có quy luật phản ánh thay đổi mơi trường trầm tích điều kiện cổ khí hậu Ta thấy δ18O đao động từ 5,94 đến 15,43‰ Các giá trị δ18O đạt đến đỉnh phần thấp địa tầng Từ đây, δ 18O có xu hướng giảm đến phần địa tầng trước tăng nhẹ lớp trầm tích bề mặt Sự thay đổi xu hướng δ18O cho thấy khí hậu khứ khu vực nghiên cứu nóng thời gian (Leng et al, 2006) Theo kết 14Cage, tuổi ước tính vào năm 1782 (Weide, 2012), cho thấy chế độ khí hậu kỷ 18 khơ mưa Mơ hình phù hợp với nghiên cứu trước đó, cho thấy tồn giai đoạn Little Ice Age từ 15 đến 17 kỷ Châu Á (Wang cộng sự, 2005) từ 13301820 AD đồng sông Hồng (Li cộng sự, 2006) Sau giai đoạn này, chế độ khí hậu lạnh có xu hướng giảm dần chuyển sang khí hậu nóng ẩm, cường độ tối đa từ 1950-1960 Giá trị δ13C dao động từ -28,7 đến -23,9 ‰, giá trị δ15N dao động từ -2,2 đến 2,4‰ Trong đó, giá trị δ13C δ15N có xu hướng giảm từ phần thấp địa tầng lên phần cao địa tầng Điều cho thấy nguồn chất hữu trầm tích chủ yếu từ thực vật lục địa vậy, biến đổi δ 13C δ15N trầm tích chứng minh có thay đổi việc tích tụ nguồn chất hữu khứ Sự gia tăng liên tục giá trị hữu δ 13C từ phần cao địa tầng xuống phần thấp địa tầng khối lượng chất hữu có nguồn gốc từ C3 có khuynh hướng giảm Những mơ hình cho thấy nước chảy từ khu vực xung quanh đến hồ có khuynh hướng giảm từ 1.700 năm trước 56 57 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu vị trí địa chất đặc điểm thạch học khoáng vật mẫu trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh, xây dựng quy trình phân tích mẫu trầm tích xác định thành phần đồng vị bền nguyên tố C, O, N khối phổ kế IRMS hãng NU Perpective (Anh quốc), luận văn thu kết sau: - Đã nghiên cứu vị trí địa chất đặc điểm thạch học khống vật mẫu trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh từ có đưa điều kiện xử lý mẫu trầm tích sau: mẫu trầm tích lọc sét phương pháp pipet sau sấy 60oC, nghiền mịn Đối với mẫu phân tích đồng vị C, O mẫu loại bỏ carbonat axit HCl 1N - Xây dựng đường tương quan đồng vị δ13C, δ18O δ15N mẫu chuẩn Tất phương trình tương quan cho giá trị RSD% nhỏ 2% nằm giới hạn cho phép Do đó, quy trình phân tích đáng tin cậy phù hợp để phân tích đồng vị C, O, N mẫu trầm tích chứa dầu có tướng hồ, đầm lầy khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh - Phân tích mẫu thực thu thập khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh Kết phân tích mẫu cho thấy đồng vị C, O, N trầm tích khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh có biến đổi có quy luật từ phần thấp địa tầng lên phần cao địa tầng, cho thấy trầm tích hệ tầng Đồng Ho thành tạo môi trường lục địa: nguồn hữu chủ yếu từ thực vật lục địa làm giàu mơi trường nóng ẩm Từ kết thu cho thấy phương pháp đồng vị bền có độ nhạy cao, thích hợp cho phân tích đồng vị C, O, N mẫu trầm tích với phương pháp xử lý mẫu đơn gian không gây ảnh hưởng đến mơi trường Quy trình phân tích thành phần tỷ số đồng vị bền nguyên tố C, O, N nêu áp dụng cho mẫu có đặc điểm tương tự Việt Nam Kết nghiên cứu bước đầu để tạo tiền đề cho nghiên cứu thành phần đồng vị mẫu trầm tích tướng hồ, đầm lầy vùng miền khác từ xác định nguồn gốc điều kiện cổ khí hậu thời gian q khứ hình thành trầm tích 58 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Đinh Văn Thuận, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn Trung Trí., Nguyễn Thùy Dương, (2003), “Thực vật ngập mặn với tiến hóa trầm tích cổ khí hậu Holocen vùng cửa sơng Hồng”, Tạp chí Khoa học Trái Đất, 25, 97-102 Tạ Thị Thảo, giáo trình mơn học, Thống kê hóa phân tích, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN Tống Duy Thanh, Vũ Khúc (2005), Đệ tam đất liền Các phân vị địa tầng Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội II Tài liệu tiếng anh Aksu, A.E., Yaşar, D., Mudie, P.J., Gillespie, H., (1995), “Late glacial- Holocene paleoclimatic and paleoceanographic evolution of the Aegean Sea: micropaleontological and stable isotopic evidence”, Marine Micropaleontology 25, 1-28 Boutton, T.W., (1996), “Stable Carbon Isotope Ratios of Soil Organic Matter and their Use as Indicators of Vegetation and Climate Change”, Marcel Dekker, New York 47–82 Brodie, C.R., Casford, J.S.L., Lloyd, J.M., Leng, M.J., Heaton, T.H.E., Kendrick, C.P., Yongqiang,Z., (2011), “Evidence for bias in C/N, δ 13Cand δ15N values of bulk organicmatter, and on environmental interpretation, froma lake sedimentary sequence by pre-analysis acid treatment methods”, Quat Sci Rev 30, 3076–3087 Chen Kezao, Bowler J M (1985), “Preliminary study on sedimentary characteristics and evolution of palaeoclimate of Qarhan Salt Lake in Qaidam Basin”, Scientia Sinica (Series B) Colman, S.M., Jones, G.A., Forester, R.M., Foster, D.S., (1990), “Holocene paleoclimatic evidence and sedimentation rates from a core in southwestern Lake Michigan”, J Paleolimnol 4, 269-284 David L Foxa., Daniel C Fisherb, Sergey Vartanyanc, Alexei N Tikhonovd, Dick Mole, Bernard Buiguesf (2007), “Paleoclimatic implications of oxygen isotopic variation in late Pleistocene and Holocene tusks of Mammuthus 60 primigenius from northern Eurasia”, Quaternary International Volumes 169–170, July 2007, Pages 154–165 10 De Groot, P.A., (2004), Handbook of stable isotope analytical techniques, Elsevier 11 Eastwood, W.J., Leng, M.J., Roberts, N., Davis, B., (2007), “Holocene climate change in the eastern Mediterranean region: a comparison of stable isotope and pollen data from Lake Gölhisar, southwest Turkey”, Journal of Quaternary Science 22, 327-341 12 Grassineau, N.V., (006), “High-precision EA-IRMS analysis of S and C isotopes in geological materials”, Applied Geochemistry, 21: 756-765 13 Horita, J and D J Wesolowski, (1994), “Liquid-vapor fractionation of oxygen and hydrogen isotopes of water from the freezing to the critical temperature”, Geochimica et Cosmochimica Acta 58:3425-3437 14 Horng-sheng Mii, G.R Shi, Chin-an Wang (2013), “Late Paleozoic middlelatitude Gondwana environment-stable isotope records from Western Australia”, Gondwana Research, Volume 24, Issue 1, 125–138 15 Jeffrey Alan W.A., (2007), “Application of stable isotope ratios in spilled oil identification”, Oil Spill Environmental Forensics, Fingerprinting And Source Identification, 207–227 16 Lamb, A L., Wilson, G P and Leng, M J., “A review of coastal palaeoclimate and relative sea-level reconstructions using δ 13C and C/N ratios in organic material”, Earth-Science Reviews, 2006 17 Leng, M.J., Lamb, A.L., Heaton, T.H., Marshall, J.D., Wolfe, B.B., Jones, M.D., Holmes, J.A., Arrowsmith, C., (2006), “Isotopes in lake sediments”, Springer 18 Leng, M.J., Marshall, J.D., (2004), “Palaeoclimate interpretation of stable isotope data from lake sediment archives”, Quaternary Science Reviews 23, 811-831 19 Richard Worden, Sadoon Morad (2003), “Clay Mineral Cements in Sandstone”, (Special Publication 34 of the IAS), Blackwell Publishing 61 20 Sharp, Z (2007), Principles of stable isotope geochemistry, Pearson Education Upper Saddle River, NJ 21 Sulzman, E W., R Michener, and K Lajtha, (2007), “Stable isotope chemistry and measurement: a primer”, Pages 1-21 Stable isotopes in ecology and environmental science 22 Tanabe, S., Saito, Y., Vu Quang Lan, Hanebuth, T.J.J., Ngo Quang Lan Ngo, Kitamura, A., (2006), “Holocene evolution of the Song Hong (Red River) delta system, northern Vietnam”, Sedimentary Geology 187, 29-61 23 Thuy Duong Nguyen, Manh Linh Duong, (2011), “Characteristics of pollen and spore in sediment of the Hanoi area in relation to climate and vegetation change in Holocene”, Vietnam Journal of Earth Sciences 33, 297-305 24 Thimdee, W., Deein, G., Sangrungruang, C and Matsunaga, K., (2004), “Analysis of primary food sources and trophic relationships of aquatic animals in a mangrove-fringed estuary, Khung Krabaen Bay (Thailand) using dual stable isotope techniques”, Wetlands Ecology and Management, 12: 135-144 25 Tue, N T., H Hamaoka, A Sogabe, T D Quy, M T Nhuan, and K Omori (2011), “The application of δ13C and C/N ratios as indicators of organic carbon sources and paleoenvironmental change of the mangrove ecosystem from Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam”, Environmental Earth Sciences 64:1475-1486 26 Wanner, H., Beer, J., Bütikofer, J., Crowley, T.J., Cubasch, U., Flückiger, J., Goosse, H., Grosjean, M., Joos, F., Kaplan, J.O., Küttel, M., Müller, S.A., Prentice, I.C., Solomina, O., Stocker, T.F., Tarasov, P., Wagner, M., Widmann, M., (2008), “Mid- to Late Holocene climate change: an overview”, Quaternary Science Reviews 27, 1791-1828 27 Weide, D.M., (2012), “Freshwater diatoms as a proxy for Late Holocene monsoon intensity in Lac Ba Be in the Karst Region of Northern Vietnam”, California State University, Long Beach 28 Xiugen Fu, Jian Wang, Yuhong Zeng, Zhongxiong Li, Zhengjiang Wang (2009), “Geochemical and palynological investigation of the Shengli River 62 marine oil shale(China): Implications for paleoenvironment and paleoclimate”, International Journal of Coal Geology, Volume 78, Issue 3, 217–224 29 Yang Wang, Elizabeth Kromhout, Chunfu Zhang, Yingfeng Xu, William Parker, Tao Deng, Zhuding Qiu (2008), “Stable isotopic variations in modern herbivore tooth enamel, plants and water on the Tibetan Plateau: Implications for paleoclimate and paleoelevation reconstructions”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 260, Issues 3– 4, 14., 389-404 63 MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẤY MẪU TẠI KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH 64 65 MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÂN TÍCH MẪU TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM TẠI CƠNG TY NU INSTRUMENT, VƯƠNG QUỐC ANH 66 67 ... - VŨ THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN Chun ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118... cứu đặc điểm đồng vị Carbon, Oxy, Nitơ trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh phương pháp đồng vị bền CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 1.1.1 Vị. .. Sau thời gian nghiên cứu học tập, học viên hồn thành luận văn cao học với đề tài Nghiên cứu đặc điểm đồng vị C, O, N trầm tích khu vực Đồng Ho, Quảng Ninh phương pháp đồng vị bền" hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ CARBON, OXY, NITƠ TRONG TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHU VỰC ĐỒNG HO, QUẢNG NINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG VỊ BỀN, Hệ tầng Tiêu Giao (N11-2tg), CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Một số lưu ý:, Độ lặp lại của phương pháp, 3 Phân tích mẫu thực, TÀI LIỆU THAM KHẢO, II. Tài liệu tiếng anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay