trắc nghiệm bài ngôi thế kiểu thế

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 17:04

KHUNG CHẬU, NGÔI THẾ, KIỂU THẾ Khi khám âm đạo, phân biệt “thóp trước” “thóp sau” dựa vào kích thước thóp (thóp trước lớn thóp sau) (Đ/S) Một mục đích thủ thuật Leopold xác định số lượng thai tử cung (Đ/S) Khám âm đạo KHÔNG THỂ xác định thai nhi (Đ/S) Khung chậu dạng thường gặp người phụ nữ (Đ/S) Kích thước khung chậu bình thường điều kiện cần đủ để sanh ngả âm đạo (Đ/S) Thủ thuật Leopold xác định kiểu thai nhi.(Đ/S) Siêu âm thai xác định kiểu thai nhi.(Đ/S) Hãy kể phương pháp xác định độ lọt thai Hãy nêu ưu điểm khuyết điểm phương pháp khám độ lọt “phương pháp ngón tay” “khám âm đạo” 10 Thường thai (ngôi chẩm) lọt theo đường kính “chéo trái” hay “chéo phải” khung chậu? 11 Hãy nêu cách xác định “mỏm nhô” để đo đường kính mỏm nhơ – hạ vệ khám khung chậu 12 Không thể đo khoảng cách gai hông lâm sàng (Đ/S) 13 Ngôi trán sanh ngả âm đạo thai sổ (Đ/S) 14 Mô tả cách khám lâm sàng “đo góc vòm vệ” 15 Ngơi chẩm, lưng bên bên 16 Phân loại “chồng thóp” 17 Ngơi mơng KHƠNG có độ lọt (Đ/S)
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm bài ngôi thế kiểu thế, trắc nghiệm bài ngôi thế kiểu thế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay