trắc nghiệm bài mổ lấy thai

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 17:04

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (MỔ LẤY THAI) ĐÁP ÁN Nói mổ lấy thai, phát biểu sau - Mổ lấy thai chủ động mổ lấy thai thai 37 tuần (Đ/S) Sai Mổ lấy thai chủ động mổ lấy thai chưa có chuyển - Nguy nhiễm trùng nội mạc tử cung mổ lấy thai chủ động thấp mổ lấy thai cấp cứu (Đ/S) Hiện chưa có chứng chứng minh phát biểu trên.Nếu có nhiễm trùng ối (mổ cấp cứu) nguy nhiễm trùng tăng - Thường dùng đường mổ dọc thân tử cung trường hợp mông thiếu kiểu chân (Đ/S) Sai Ngôi mông thiếu kiểu chân đoạn thường thành lập mổ ngang đoạn - Mổ dọc thân tử cung dễ tổn thương bàng quang mổ ngang đoạn (Đ/S) Sai Mổ ngang đoạn dễ tổn thương bàng quang - Động tác nhét gạc bên ổ bụng để bộc lộ bàng quang tốt (Đ/S) Sai Để làm giảm tình trạng trào ngược máu dịch vào ổ bụng - Mổ ngang đoạn dễ tổn thương động mạch hạ vị mổ dọc thân tử cung (Đ/S) Sai Tổn thương động mạch tử cung - Chuyển kéo dài định mổ lấy thai (Đ/S) Sai Chuyển ngưng tiến triển định Nguyên nhân gây chuyển kéo dài co tử cung không phù hợp giai đoạn chuyển (có thể tăng co) - Nguy nhiễm trùng vết mổ mổ dọc thân tử cung cao mổ ngang đoạn tử cung (Đ/S) Đúng - Đường mổ dọc thân tử cung dễ bị dính lên thành bụng đượng mổ ngang đoạn (Đ/S) Đúng - Chỉ khâu tử cung tốt tan 2.0 (Đ/S) Sai Chỉ tan 1.0 - Nhau cài lược biến chứng mổ lấy thai đường dọc thân tử cung (Đ/S) Sai Mổ dọc thân tử cung hay ngang đoạn có nguy bị cài lược - Song thai (đủ tháng) buồng ối định mổ lấy thai (Đ/S) Đúng - Sát trùng âm đạo trước mổ lấy thai làm giảm nguy nhiễm trùng nội mạc tử cung giai đoạn hậu phẫu (Đ/S) Đúng - Chỉ định mổ lấy thai “Con so – Thai 32 tuần (SA tháng đầu) – Nhau tiền đạo trung tâm” (Đ/S) Sai Nhau tiền đạo trung tâm huyết nhiều - Chỉ định mổ lấy thai “Con lần – Thai 40 tuần (SA tháng đầu) – Ngôi đầu – Nhân xơ tử cung” (Đ/S) Sai Nhân xơ tử cung định mổ lấy thai - Nhau bong non thể nặng có định mổ lấy thai dù thai chết (Đ/S) Đúng - Tất trường hợp sa dây rốn có định mổ lấy thai (Đ/S) Sai Khi thai chết sanh ngả âm đạo cân nhắc việc mổ lấy thai - Thuyên tắc ối biến chứng mổ lấy thai (Đ/S) Đúng - Thai bám sẹo mổ biến chứng thường gặp thai phụ có thai lại sớm (Đ/S) Sai Chưa có nghiên cứu mối liên quan thời gian mổ lấy thai nguy thai bám sẹo mổ - Mổ lấy thai yếu tố làm giảm nguy lây truyền HIV từ mẹ sang (Đ/S) Đúng - Chỉ định mổ lấy thai “Con lần – Thai 40 tuần (SA tháng đầu) – Ngôi đầu – Thai to” (Đ/S) Sai Thai to định mổ - Chỉ định mổ lấy thai “Con so – Thai 40 tuần (SA tháng đầu) – Đau vết mổ lấy thai” (Đ/S) Sai Con rạ so - Chỉ lấy máu âm đạo mổ lấy thai chủ động (Đ/S) Sai Trong tất trường hợp - Trong mổ lấy thai, PTV thuận tay phải nên đứng bên phải thai phụ (Đ/S) Sai Có thể đứng bên trái bên phải - Thuốc tăng co đầu tay nên dùng mổ lấy thai Duratocin (Đ/S) Sai Oxytocin - Không nên kẹp dây rốn muộn trường hợp mổ lấy thai suy thai (Đ/S) Sai Nếu số Apgar (> 7) tốt "kẹp dây rốn muộn" - Sau mổ lấy thai mẹ không nên cho bé bú sớm (Đ/S) Sai Nên cho bé bú sớm - Nhức đầu biến chứng thường gặp gây tê màng cứng mổ lấy thai (Đ/S) Đúng ... chứng mổ lấy thai (Đ/S) Đúng - Thai bám sẹo mổ biến chứng thường gặp thai phụ có thai lại sớm (Đ/S) Sai Chưa có nghiên cứu mối liên quan thời gian mổ lấy thai nguy thai bám sẹo mổ - Mổ lấy thai. .. Chỉ định mổ lấy thai “Con lần – Thai 40 tuần (SA tháng đầu) – Ngôi đầu – Thai to” (Đ/S) Sai Thai to định mổ - Chỉ định mổ lấy thai “Con so – Thai 40 tuần (SA tháng đầu) – Đau vết mổ lấy thai (Đ/S)... tay nên dùng mổ lấy thai Duratocin (Đ/S) Sai Oxytocin - Không nên kẹp dây rốn muộn trường hợp mổ lấy thai suy thai (Đ/S) Sai Nếu số Apgar (> 7) tốt "kẹp dây rốn muộn" - Sau mổ lấy thai mẹ không
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm bài mổ lấy thai, trắc nghiệm bài mổ lấy thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay