trắc nghiệm sản cơ bản

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 17:04

CƠ BẢN CHỌN CÂU ĐÚNG Một trường hợp thai 37 tuần ngày (SA lúc tuần) gọi là: A Thai đủ tháng B Thai non tháng C Thai ngày D Thai già tháng Một trường hợp thai 40 tuần ngày (SA lúc tuần) gọi là: A Thai đủ tháng B Thai non tháng C Thai ngày D Thai già tháng Một trường hợp thai 42 tuần ngày (SA lúc tuần) gọi là: A Thai đủ tháng B Thai non tháng C Thai ngày D Thai già tháng Một sản phụ tiền có nạo hút thai lần (10 tuần) Thì lần mang thai gọi là: A Con so B Con rạ Một sản phụ tiền lần chấm dứt thai kỳ lúc thai 26 tuần (thai dị dạng) Thì lần mang thai gọi là: A Con so B Con rạ Một trường hợp thai 35 tuần ngày (SA lúc tuần), nhập viện ối vỡ gọi là: A Ối vỡ non B Ối vỡ sớm Một trường hợp thai 39 tuần ngày (SA lúc tuần), nhập viện ối vỡ gọi là: A Ối vỡ non B Ối vỡ sớm Một trường hợp thai 41 tuần ngày (SA lúc tuần), nhập viện ối vỡ gọi là: A Ối vỡ non B Ối vỡ sớm Một sản phụ có tiền sanh thai chết lưu (thai 40 tuần), lần mang thai PARA bà ta là: A 0.0.1.0 B 1.0.0.0 10 Một sản phụ có tiền sanh thai chết lưu (song thai, thai 32 tuần), lần mang thai PARA bà ta là: A 0.0.1.0 B 0.1.0.0 C 0.2.0.0 SẢN ĐỒ CHỌN CÂU ĐÚNG 1.1 Sản đồ sử dụng đề xuất năm 1993: A Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) B Hiệp hội sản phụ khoa Hoàng gia Anh (RCOG) C Tổ chức y tế giới (WHO) D Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế (FIGO) 1.2 Mục đích sản đồ là: A Phát sớm thai kỳ nguy cao B Phát sớm suy thai C Phát sớm chuyển kéo dài D Phát sớm co cường tính 1.3 Những trường hợp sau không làm sản đồ: (chọn nhiều câu) A Ngôi mông B Sanh nhiều lần C Ối vỡ non D Vết mổ lấy thai 1.4 Không làm sản đồ trường hợp “song thai” do: A Đa số phải mổ lấy thai B Đa số bị ối vỡ sớm C Đa số phải nội xoay đại kéo thai sanh thai thứ D Tất sai 1.5 Trong pha hoạt động để cho diễn tiến bình thường cổ tử cung phải mở trung bình: A < cm/ B Con so > 1,2 cm/ ; Con rạ > 1,5 cm/ C ≥ cm/ D Con so > 1,5 cm/ ; Con rạ > 1,2 cm/ 1.6 Khi độ mở cổ tử cung nằm bên phải đường báo động thì: A Phải tăng co oxytocin B Phải mổ lấy thai C Phải bấm ối (nếu ối chưa vỡ) D Tất sai 1.8 Trong sản đồ, pha tiềm thời kéo dài khoảng A B C 10 D 12 1.9 Chỉ làm sản đồ có co/ 10 phút co kéo dài giây: A – 40 B – 20 C – 40 D – 20 CHỌN CÂU ĐÚNG/SAI 2.1 Chỉ thực sản đồ trường hợp mông đủ (Đ/S) 2.2 Sản đồ giúp đưa hướng xử trí trường hợp chuyển kéo dài (Đ/S) 2.3 Nếu độ mở cổ tử cung nằm bên phải đường báo động chứng tỏ chuyển có nguy trở thành bất thường (Đ/S) 2.4 Nếu độ lọt thai nằm bên phải đường báo động chứng tỏ chuyển có nguy trở thành bất thường (Đ/S) Chọn A MĐ đúng, MĐ có liên hệ nhân Chọn B MĐ đúng, MĐ KHƠNG có liên hệ nhân Chọn C MĐ đúng, MĐ sai Chọn D MĐ sai, MĐ Chọn E MĐ sai, MĐ sai MĐ 1: Mục đích sản đồ phát sớm chuyển kéo dài MĐ 2: Không nên làm sản đồ trọng lượng thai > 3500 g MĐ 1: Thiểu ối làm tăng nguy thai suy chuyển MĐ 2: Những trường hợp thiểu ối chống định làm sản đồ THUỐC TĂNG CO TRONG SẢN KHOA CHỌN CÂU ĐÚNG 1.1 Những thuốc sau thuốc tăng co tử cung: (chọn nhiều câu đúng) A Oxytocin UI B Ergotmetrin 0.2 mg C Duratocin 100 mcg D Carboprost 250 mcg 1.2 Thời gian bán hủy trung bình oxytocin là: A phút B 10 phút C 15 phút D 20 phút 1.3 Sự nhạy cảm oxytocin tử cung xuất từ tuần lễ thứ thai kỳ: A 10 B 20 C 30 D 40 1.4 Tốc độ truyền oxytocin “khởi phát chuyển dạ” thường A mUI/ phút B mUI/ phút C mUI/ phút D mUI/ phút 1.5 Tốc độ truyền oxytocin “tăng co” thường A – mUI/ phút B – mUI/ phút C – mUI/ phút D – mUI/ phút 1.6 Chỉ dùng oxytocin sau ngưng dùng Misoprostol A B C D 1.7 Khi dùng oxytocin tăng co liều 10 mUI/ phút, xuất co cường tính chưa thay đổi nhịp tim thai hướng xử trí là, CHỌN CÂU SAI: (có thể có nhiều câu) A Giảm liều 5mUI/ phút, đánh giá lại co sau 30 phút B Giảm liều 2.5 mUI/ phút, đánh giá lại co sau 30 phút C Ngưng truyền, cho thuốc giảm co D Ngưng truyền mổ lấy thai 1.8 Nói Ergomerine, CHỌN CÂU SAI: A Là loại thuốc làm tăng co tử cung B Chỉ dùng điều trị, khơng dùng phòng ngừa băng huyết sau sanh đờ tử cung C Liều tối đa mg/ 24 D Có câu sai 1.9 Nói Ergometrine, CHỌN CÂU ĐÚNG A Có thể tiêm bắp tiêm tĩnh mạch chậm B Thuốc ưu tiên chọn để “sanh huy” C Chống định mẹ cao huyết áp D Không dùng để “khởi phát chuyển dạ” CHỌN CÂU ĐÚNG/SAI Nói Misoprostol, CHỌN ĐÚNG/ SAI: A Đây loại thuốc thuộc nhóm PGE1 (Đ/S) B Thuốc dùng điều trị loét dày (Đ/S) C Liều phòng ngừa băng huyết sau sanh thường 400 mcg nhét âm đạo (Đ/S) D So với oxytocin Misoprostol làm chín muồi cổ tử cung tốt (Đ/S) A Có thể dùng để khởi phát chuyển (Đ/S) B Có thể dùng để tăng co (Đ/S) C Có thể dùng để phòng ngừa băng huyết sau sanh (Đ/S) D Có thể dùng để điều trị băng huyết sau sanh (Đ/S) A Chỉ dùng khởi phát chuyển thai ngày (Đ/S) B Chống định trường hợp tử cung có sẹo mổ khơng tạo co tử cung tốt (Đ/S) C Có thể dùng để phá thai nội khoa (Đ/S) D Dùng đường uống hiệu ngậm lưỡi (Đ/S) Chọn A MĐ đúng, MĐ có liên hệ nhân Chọn B MĐ đúng, MĐ KHƠNG có liên hệ nhân Chọn C MĐ đúng, MĐ sai Chọn D MĐ sai, MĐ Chọn E MĐ sai, MĐ sai MĐ 1: Ergometrine dùng để phòng ngừa băng huyết sanh MĐ 2: Ergometrine dùng để khởi phát chuyển MĐ 1: Thời gian bán hủy Ergometrine dài Oxytocin MĐ 2: Ergometrine thuốc đầu tay dùng điều trị băng huyết sau sanh MĐ 1: Oxytocin thuốc tăng co tử cung MĐ 2: Oxytocin cho hút thai để làm giảm nguy thủng tử cung MĐ 1: Ergometrine gây co cứng tử cung MĐ 2: Ergometrine dùng buồng tử cung trống MĐ 1: Ergometrine gây co cứng tử cung MĐ 2: Ergometrine chống định trường hợp mẹ bị cao huyết áp MĐ 1: Ergometrine chống định trường hợp mẹ bị cao huyết áp MĐ 2: Ergometrine không dùng để tăng co MĐ 1: Ergometrine gây co cứng tử cung MĐ 2: Ergometrine dùng tăng co có chống định dùng oxytocin Khi khám trường hợp hậu phẫu kiện sau NÊN biết: (chọn nhiều câu) a Chẩn đoán trước sau mổ b Phương pháp phẫu thuật c Thời điểm bắt đầu mổ d Mô tả biên phẫu thuật Hậu phẫu mổ lấy thai ngày thứ 2, điều sau bình thường: (chọn nhiều câu) a Tử cung co hồi vệ 12 cm, b Mẹ đau bụng nhiều cho bé bú c Bé bị vàng da d Mẹ chưa cầu Khi bệnh nhân than đau lúc đi, anh (chị) sẽ: (chọn nhiều câu) a Cho thuốc giảm đau khuyên bệnh nhân tiếp tục b Yêu cầu bệnh nhân nằm yên, hết đau c Khuyên bệnh nhân tiếp tục (có thể giảm cường độ), đau giảm dần d Chỉ cho bệnh nhân lại sau trung tiện Những trường hợp sau đây, tình trạng huyết âm đạo vào ngày hậu phẫu dấu hiệu nguy hiểm: (chọn nhiều câu) a Mổ cắt vòi trứng trái thai tử cung b Mổ lấy thai suy thai c Mổ cắt tử cung toàn phần d Mổ bóc u buồng trứng (P) Khám hậu sản ngày thứ điều sau cần đánh giá: (chọn nhiều câu) a Tử cung co hồi vệ cm b Bé tiêu phân su hay chưa? c Mẹ có trung tiện hay khơng? d Mẹ có lên sữa hay chưa? Khi bé bị vàng da vào ngày hậu phẫu thứ 4, dấu hiệu sau giúp anh (chị) nghĩ vàng da bệnh lý: (chọn nhiều câu) a Rốn chưa khô b Bé chưa cầu phân su c Bé bị ọc sữa sau bú d Bé bị co giật Trường hợp mổ lấy thai sau đây, nguy tổn thương cho bé nhiều: (chọn nhiều câu) a Ngôi mông – Ối vỡ sớm b Ngôi ngang – Thiểu ối c Tiền sản giật nặng không đáp ứng với điều trị nội khoa d Chuyển ngưng tiến triển Hậu phẫu ngày mổ lấy thai tiền sản giật nặng, biểu sau bình thường: (chọn nhiều câu) a Bề cao tử cung vệ 11 cm b Tiểu cầu: 150.000/ mm3 c Bệnh nhân đau bụng cho bé bú d Bệnh nhân nhức đầu ngồi Nói chăm sóc vết mổ ngang vệ: (chọn nhiều câu) a Thường cắt vào ngày hậu phẫu thứ – b Vết mổ phải rửa hàng ngày c Nếu vết mổ cũ nên cắt bỏ mối d Sau cắt nên băng vết mổ thêm vài ngày 10 Biểu vết mổ thành bụng BẤT THƯỜNG: (chọn nhiều câu) a Ngày hậu phẫu thứ ấn vết mổ đau nhiều b Ngày hậu phẫu thứ vết mổ chảy nhiều dịch c Ngày hậu phẫu thứ có nhiều mảng bầm xung quanh vết mổ d Ngày hậu phẫu thứ có nhiều máu chảy từ vết mổ 11 Yếu tố sau làm vết mổ chậm lành : (chọn nhiều câu) a Bệnh nhân thiếu máu b Bệnh nhân bị tiểu đường c Bệnh nhân bị cao huyết áp d Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng 12 Biến chứng thường gặp gây tê tủy sống : a Nhiễm trùng nơi chích b Tụ máu nơi chích c Nhức đầu d Mờ mắt 13 Biểu lâm sàng nhức đầu gây tê tủy sống là: a Nhức vùng trán, xảy nằm ngữa b Nhức vùng chẩm sau gáy, xảy nằm ngữa c Nhức vùng trán, xảy ngồi d Nhức vùng chẩm sau gáy, xảy ngồi 14 Hậu phẫu ngày thứ 2, tử cung co hồi vệ khoảng cm: a 19 b 16 c 13 d 10 15 Sau mổ lấy thai, khuyên sản phụ tập sớm vào ngày: a Hậu phẫu b Hậu phẫu c Hậu phẫu d Hậu phẫu 16 Ưu điểm cho bú mẹ: (chọn nhiều câu) a Có thể ngừa thai b Giảm nguy ung thư buồng trứng c Giảm nguy thuyên tắc mạch d Giảm nguy bí tiểu sau sanh 17 Khuyên bà mẹ nên cho bú tư thế: a Nằm b Ngồi dựa lưng vào tường c Ngồi chồm người trước d Đứng 18 Trong ngày hậu phẫu mổ lấy thai đầu tiên, biểu sau tốt: (chọn nhiều câu) a Không thấy sản dịch b Bé khơng cầu phân su c Tử cung co hồi vệ 10 d Vú căng sữa 19 Sau mổ lấy thai, sản phụ NÊN tập khi: (chọn nhiều câu) a Vừa hết thuốc tê b Sau hết đau vết mổ c Sau ngày hậu phẫu d Sau hết đau vết mổ CHUYỂN DẠ Chuyển chia làm giai đoạn: a b c d Thời gian chuyển người so thường so với người rạ: a Ngắn b Dài c Tương đương Pha tiềm thời: (chọn nhiều câu) a Bắt đầu có co đặn tới cổ tử cung mở cm b Thuộc giai đoạn chuyển c Thường có co / 10 phút d Ở người so kéo dài khoảng 16 Độ mở cổ tử cung: (chọn nhiều câu) a Được đánh giá thông qua việc khám âm đạo b Được tính mm c Có mối tương qua độ mở cổ tử cung độ lọt thai d Tốc độ mở cổ tử cung người so chậm người rạ Khi ghi nhận co tử cung: (chọn nhiều câu) a Bàn tay thầy thuốc để vùng đáy tử cung b Phải đếm số lượng co tử cung 10 phút c Số lượng co tử cung/ 10 phút nhiều tiên lượng tốt d Khó xác định xác thời gian co thời gian nghỉ co tử cung 6 Nói tượng xóa cổ tử cung: (chọn nhiều câu) a Cơn co tử cung yếu tố gây xóa cổ tử cung b Cổ tử cung mềm tượng xóa dễ xảy c Chỉ khám độ xóa cổ tử cung mở cm d Ở người so cổ tử cung xóa trước mở sau Thời gian sổ thai trung bình người so là: a 20 phút b 30 phút c 40 phút d 50 phút Trong giai đoạn sổ thai yếu tố sau thuận lợi cho sanh ngả âm đạo: (chọn nhiều câu) a Có co tử cung 10 phút b Đầu lọt c Kiểu chẩm vệ d Có dấu hiệu chồng xương Trước cho sản phụ rặn sanh cần phải: (chọn nhiều câu) a Đánh giá co tử cung b Thông tiểu c Xác định kiểu thai d Xác định độ lọt thai 10 So với sản phụ sanh rạ, sản phụ sanh so: (chọn nhiều câu) a Số lượng co tử cung 10 phút b Thời gian sổ thai lâu c Dễ bị băng huyết sau sanh d Tỷ lệ cắt tầng sinh môn cao 11 Trong pha hoạt động giai đoạn chuyển dạ: (chọn nhiều câu) a Tốc độ mở cổ tử cung người so nhanh người rạ b Cơn co tử cung phải 10 phút c Thường dễ dàng xác định kiểu d Nếu ối vỡ thời điểm gọi ối vỡ non ...1.1 Sản đồ sử dụng đề xuất năm 1993: A Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) B Hiệp hội sản phụ khoa Hoàng gia Anh (RCOG) C Tổ chức y tế giới (WHO) D Liên đoàn sản phụ khoa quốc... 1.8 Trong sản đồ, pha tiềm thời kéo dài khoảng A B C 10 D 12 1.9 Chỉ làm sản đồ có co/ 10 phút co kéo dài giây: A – 40 B – 20 C – 40 D – 20 CHỌN CÂU ĐÚNG/SAI 2.1 Chỉ thực sản đồ trường... Mục đích sản đồ phát sớm chuyển kéo dài MĐ 2: Không nên làm sản đồ trọng lượng thai > 3500 g MĐ 1: Thiểu ối làm tăng nguy thai suy chuyển MĐ 2: Những trường hợp thiểu ối chống định làm sản đồ THUỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm sản cơ bản, trắc nghiệm sản cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay