Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng

95 86 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2018, 15:39

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG THỊ HÀ TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ TÚ SƠN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG) Ngành: Xã hội học Mã số: 8.31.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ NGỌC VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng” hồn tồn tơi thực Các trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn xác phạm vi nghiên cứu hiểu biết Tác giả luận văn Đặng Thị Hà Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Xã hội học – Học viện khoa học xã hội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành chương trình học cao học Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành PGS.TS Lê Ngọc Văn dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp xúc với người dân để điều tra khảo sát sử dụng liệu để viết luận văn Nhân đây, xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người giúp đỡ bên cạnh suốt thời gian qua, để tơi hồn thành tốt luận văn Mặc dù tơi cố gắng để hồn thiện luận văn nhiệt tình lực Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp q báu q thầy Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 24 1.1 Cơ sở lý luận 24 1.2 Cở sở thực tiễn 31 Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CỦA CHA MẸ VÀ CON CÁI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY 33 2.1 Tần suất sử dụng điện thoại thông minh cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 34 2.2 Tần suất giao tiếp cha mẹ trước sau sử dụng điện thoại thông minh 38 2.3 Thái độ giao tiếp cha mẹ trước sau sử dụng điện thoại thông minh 43 2.4 Những yếu tố tác động đến giao tiếp cha mẹ 46 Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN GIAO TIẾP GIỮA CHA MẸ VỚI CON CÁI VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY 52 3.1 Tác động tích cực việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 54 3.2 Tác động tiêu cực việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn 64 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1:Tần suất sử dụng điện thoại cha mẹ trẻ vị thành niên ngày 34 Biểu đồ 2.1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh cha mẹ trẻ vị thành niên ngày 35 Bảng 2.2: Tần suất mục đích cha mẹ sử dụng tiện ích điện thoại thơng minh 36 Bảng 2.3: Tần suất mục đích trẻ vị thành niên sử dụng tiện ích 37 điện thoại thông minh 37 Bảng 2.4: Tần suất cha mẹ trò chuyện với 39 Bảng 2.5: Tần suất cha mẹ chia sẻ với lĩnh vực 41 Bảng 2.7: Thái độ cha mẹ chia sẻ lĩnh vực 43 Bảng 2.8 Mối liên hệ thu nhập cha mẹ tháng với tần suất cha mẹ trò truyện với 46 Bảng 2.9 Mối liên hệ trình độ học vấn cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyện với 48 Bảng 13: Mối liên hệ nghề nghiệp cha mẹ với tần suất cha mẹ trò truyện với 49 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết việc sử dụng điện thoại thông minh 52 giao tiếp cha mẹ với 52 Bảng 3.2 Mức độ ảnh hưởng việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ với 55 Bảng 3.3 Mối quan hệ mức độ ảnh hưởng điện thoại thông minh với tần suất cha mẹ liên hệ với số lĩnh vực 57 Bảng 3.4 Nơi trẻ vị thành niên tìm kiếm trợ giúp gặp số vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, học tập, vui chơi giải trí 60 Bảng 3.5 Mối liên hệ tần suất mức độ cần thiết trò chuyện với cha mẹ số vấn đề thông qua điện thoại thông minh 61 Bảng 3.6 Sử dụng điện thoại thông minh lấy thời gian giao tiếp cha mẹ 64 Bảng 3.7 Sử dụng điện thoại thơng minh làm rạn nứt tình cảm với cha mẹ 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giao tiếp trình truyền đạt, tiếp nhận trao đổi thông tin nhằm thiết lập mối liên hệ người với người Một cách phân loại giao tiếp giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp (qua người khác qua phương tiện kỹ thuật đó) Hiện nay, vấn đề giao tiếp thông qua điện thoại thông minh quan tâm có ý kiến khác vấn đề Richard Ling (2014) cho điện thoại thông minh làm thay đổi cách người giao tiếp [34] Marilyn Campbell (2005) cho biết niên sử dụng điện thoại thông minh để tạo xã hội động có mạng lưới chặt chẽ, cho phép thành viên liên lạc với thành viên khác nhóm [32] Kerry Devitt, Debi Roker (2009) cho việc sử dụng điện thoại thông minh khiến cho số người trẻ thu vào giới xã hội họ, có cảm giác an tồn giả [31]… Như vậy, xuất điện thoại thơng minh có ảnh hưởng đến việc giao tiếp sử dụng thiết bị kỹ thuật số Chính vậy, ảnh hưởng điện thoại thông minh đến vấn đề giao tiếp đáng quan tâm nghiên cứu Mối quan hệ cha mẹ mối quan hệ có ảnh hưởng quan trọng có ý nghĩa sống cá nhân Tuy nhiên, độ tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi tâm sinh lý đòi hỏi cha mẹ cần có quan tâm đặc biệt đến độ tuổi Chính thay đổi này, em tò mò nhiều thể thân, nên nhu cầu tìm kiếm thơng tin thân đặt Liệu trẻ vị thành niên có giao tiếp với cha mẹ để tìm hiểu thơng tin thân, giới tính, tâm tư tình cảm tuổi lớn? Ngoài ra, lứa tuổi việc học tập vui chơi giả trí cần quan tâm sát Việc giao tiếp cha mẹ không giúp cha mẹ thực chức xã hội hóa mà thực chức gắn kết tình cảm thành viên gia đình Dưới xuất sử dụng rộng rãi điện thoại thơng minh có tác động đến giao tiếp cha mẹ nào? Liệu việc sử dụng điện thoại thông minh có làm rạn nứt mối quan hệ cha mẹ với cái, làm phá vỡ chức gia đình hay khơng? Đây vấn đề không thuộc lĩnh vực quan tâm xã hội học gia đình mà quan tâm nghiên cứu xã hội học truyền thông Hiện nay, vấn đề số nhà khoa học giới tìm hiểu nghiên cứu, nhiên Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu liên quan vấn đề mà chủ yếu báo, viết chưa nghiên cứu sâu cụ thể Ở Việt Nam có nghiên cứu liên quan vấn đề ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ cái, vài nghiên cứu có đề cập đến vấn đề chủ yếu nghiên cứu mơ tả chưa sâu nói lên chất tượng xã hội Sự xuất du nhập thiết bị công nghệ đại – điện thoại thông minh khiến người ta nghĩ đến khu vực thị, nơi tiếp nhận nhanh chóng tiến khoa học kỹ thuật Chính vậy, có nghiên cứu tìm hiểu nghiên cứu ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp người dân thị mà chưa có nghiên cứu vấn đề người dân nông thôn Theo báo cáo Hành vi người dùng điện thoại thông minh Nielsen Việt Nam (2017), điện thoại thông minh khơng tượng lạ thị trường Việt Nam, điều thấy rõ thông qua tỉ lệ sở hữu thiết bị di động thông minh tăng lên rõ rệt khắp đất nước suốt năm qua Cụ thể, tỉ lệ người sử dụng điện thoại thông minh so với số lượng người sử dụng điện thoại thông thường chiếm 84% vào năm 2017, tăng 10% so với năm trước (78%) Ở thành phố thứ cấp, 71% người dân sử dụng điện thoại thông minh số 93% người sử dụng điện thoại di động Đáng ý hơn, khu vực nông thôn, 89% dân số sử dụng điện thoại di động, có 68% số sở hữu điện thoại thông minh [35] Như cho thấy, không người dân đô thị sử dụng điện thoại thông minh mà tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng điện thoại thông minh cao Khu vực nông thơn Việt Nam diễn q trình thị hóa nhanh dẫn đến thay đổi lối sống, văn hóa, người dân nơng thơn Đề tài lựa chọn địa bàn nghiên cứu xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng xã đáp ứng yêu cầu chọn mẫu nghiên cứu đề tài: Thứ nhất, xã q trình thị hóa chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội rõ ràng Thứ hai, xã đáp ứng mẫu thực nghiệm mục tiêu nghiên cứu đề tài Chính lý trên, học viên chọn đề tài nghiên cứu : Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tổng quan phân tích, đánh giá cơng trình nghiên cứu, viết liên quan đến đề tài “Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nơng thơn nay” cơng bố ngồi nước, đóng góp tác giả trước mà luận văn cần tiếp thu kế thừa, hạn chế khoảng trống mà luận văn cần sâu nghiên cứu Từ đó, xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu điện thoại thông minh Cùng với phát triển khoa học, đời sống người ngày nâng cao, nhu cầu đảm bảo sức khỏe quan tâm không sức khỏe thể chất mà sức khỏe tinh thần Trong điều kiện đó, nhiều nghiên cứu thực nhằm tìm hiểu xem điện thoại thông minh tác động Website 36 Điện thoại thông minh tiếp tục đà phát triển khu vực thành thị nông thôn, Nielsen 2017 37 (http://www.nielsen.com/vn/vi/insights/2017/nielsen-smartphoneinsights-2017.html), ngày 20/6/2018 74 PHỤ LỤC BẢNG HỎI 1.1 BẢNG HỎI DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH ƠNG THƠN A THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI A1 Địa A2 Giới tính A3 Năm sinh/Tuổi Phường/ Xã: …………………… Nam Nữ ………………… Tiểu học, tiểu học A4 Trình độ học vấn Trung học sở, Trung học phổ thông 3.Trung cấp 4.Cao đẳng/ Đại học, sau đại học Nông dân A5 Nghề nghiệp người trả lời Công Nhân Thủ công nghiệp, dịch vụ Nội trợ Khác (ghi rõ)…………… Dưới triệu A6 Thu nhập bình quân Từ đến 10 triệu tháng người trả lời Trên 10 đến 15 triệu Trên 15 triệu B THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Câu B1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh anh/ chị ngày nào? A Dưới B Từ đến D Từ đến C Từ đến E Trên Câu B2: Anh/ chị thường sử dụng điện thoại thông minh để làm việc đây? Trao đổi công việc Tìm kiếm thơng tin Liên hệ với Tham gia trang mạng xã hội: zalo, facebook, viber,… Gải trí: chơi game, xem phim, nghe nhạc… Chụp ảnh, quay video Mua sắm online Khác:……………(Ghi rõ) Thường Thỉnh xuyên thoảng Hiếm Không Câu B3: Tần suất anh/chị chia sẻ với số vấn đề? Tần suất Thường xuyên Vấn đề Giới tính (Thay đổi thể, tâm lý, tình cảm….) Sức khỏe sinh sản (Quan hệ tình dục an tồn, Các biện pháp tránh thai,…) Vấn đề học tập (kết học tập, khó khăn việc học, ) Vui chơi, giải trí (chơi game, nghe nhạc, xem phim…) Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện Chia sẻ trực tiếp thoại thông chia sẻ qua điện minh thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện Chia sẻ trực tiếp thoại thông chia sẻ qua điện minh thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện Chia sẻ trực tiếp thoại Chia sẻ qua điện thông thoại thông minh minh Thỉnh thoảng Hiếm Không Câu B 4: Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ cần thiết vệc sử dụng điện thoại giao tiếp với nay? Lĩnh vực Rất cần thiết Cần thiết Bình Khơng thường cần thiết Giới tính Sức khỏe sinh sản Học tập Vui chơi giải trí Câu B5: Tần suất anh/ chị nói chuyện với nào? Trước dùng Tần suất Khi dùng điện thoại thơng minh điện thoại thơng minh Nói chuyện trực Nói chuyện tiếp Qua điện thoại Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Câu B6: Theo anh (chị), mức độ ảnh hưởng việc sử dụng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ với nào? Lĩnh vực Giới tính Sức khỏe sính sản Học tập Vui chơi giải trí Rất tích cực Tích cực Bình thường Tiêu cực Rất tiêu cực Câu B7: Thái độ anh/ chị cha mẹ chia sẻ với lĩnh vực sau? Thái độ Vấn Ý đề Vui vẻ Khó Cáu Ngại Khơng chịu gắt ngùng để ý kiến khác Khi không sử dụng điện Giới thoại thơng minh tính Khi sử dụng điện thoại thơng minh Sức Khi không sử dụng điện khỏe thoại thông minh sinh Khi sử dụng điện thoại sản thông minh Khi không sử dụng điện Học thoại thông minh tập Khi sử dụng điện thoại thông minh Khi không sử dụng điện Vui thoại thông minh chơi Khi sử dụng điện thoại thông minh Câu B8: Tần suất trò chuyện với anh/chị? Tần suất Vấn đề Thường xuyên Khi chưa sử dụng điện thoại thơng minh Giới tính Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Sức khỏe sinh sản Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng Vấn đề học điện thoại thông minh tập Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Vui chơi, sử dụng giải trí điện thoại thơng minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Thỉnh Hiếm thoảng Khơng Câu B9: Anh (chị) có muốn sử dụng điện thoại thơng minh khơng? Tại sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu B10: Theo anh/ chị sử dụng điện thoại thơng minh có lấy khoảng thời gian giao tiếp anh chị khơng? A Có B Khơng Câu B11: Theo anh/ chị sử dụng điện thọai thơng minh có làm rạn nứt tình cảm anh chị khơng? A Có B Khơng 1.2 BẢNG HỎI DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH NƠNG THƠN HIỆN NAY A THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI A1 Địa A2 Giới tính A3 Năm sinh/Tuổi Phường/ Xã: …………………… Nam Nữ ………………… Mù chữ A4 Trình độ học vấn Tiểu học Trung học sở 4.Trung học phổ thông B.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Câu B1: Tần suất sử dụng điện thoại thông minh bạn ngày nào? A.Dưới B.Từ đến D Từ đến C Từ đến E Trên Câu B2: Bạn thường sử dụng điện thoại thông minh để làm việc đây? Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Trao đổi công việc Tìm kiếm thơng tin Liên hệ với cha mẹ Tham gia trang mạng xã hội: zalo, facebook, viber,… Gải trí: chơi game, xem phim, nghe nhạc… Chụp ảnh, quay video Mua sắm online Khác:……………(Ghi rõ) Câu B3: Tần suất bạn nói chuyện với cha/mẹ nào? Trước dùng Tần suất điện thoại thông minh Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Khi dùng điện thoại thơng minh Nói chuyện trực tiếp Nói chuyện qua điện thoại Câu B4: Tần suất bạn chia sẻ với cha/mẹ số vấn đề? Tần suất Vấn đề Thường xuyên Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Giới tính (Thay đổi thể, tâm lý, tình cảm….) Sức khỏe sinh sản (Quan hệ tình dục an tồn, Các biện pháp tránh thai,…) Vấn đề học tập (kết học tập, khó khăn việc học, ) Vui chơi, giải trí (chơi game, nghe nhạc, xem phim…) Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Thỉnh thoảng Hiếm Không Câu B5 Thái độ bạn cha/mẹ chia sẻ lĩnh vực sau? Thái độ Vấn đề Vui vẻ Khi không sử dụng Giới điện thoại thơng minh tính Khi sử dụng điện thoại thông minh Sức Khi không sử dụng khỏe điện thoại thông minh sinh Khi sử dụng điện thoại sản thông minh Khi không sử dụng Học điện thoại thông minh tập Khi sử dụng điện thoại thông minh Khi không sử dụng Vui điện thoại thông minh chơi Khi sử dụng điện thoại thơng minh Khó chịu Cáu gắt Ngại ngùng Không để ý Ý kiến khác Câu B6 Tần suất cha/mẹ trò chuyện với bạn? Tần suất Vấn đề Thường xuyên Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Giới tính Khi sử dụng điện thoại thơng minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Sức khỏe sinh sản Khi sử dụng điện thoại thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Vấn Khi sử dụng đề học điện thoại tập thông minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Khi chưa sử dụng điện thoại thông minh Vui chơi, Khi sử dụng giải trí điện thoại thơng minh Chia sẻ trực tiếp Chia sẻ qua điện thoại thông minh Thỉnh Hiếm thoảng Không Câu B7: Bạn vui lòng cho biết mức độ cần thiết việc sử dụng điện thoại giao tiếp với cha mẹ nay? Lĩnh vực Rất cần thiết Cần thiết Bình Khơng thường cần thiết Giới tính Sức khỏe sinh sản Học tập Vui chơi giải trí B8: Khi gặp rắc rối hay thắc mắc vấn đề đó, bạn thường: A Tìm đến bố, mẹ để tâm B Sử dụng điện thoại để tìm lời giải đáp C Hỏi bạn bè D Cách khác (Ghi rõ…………………… ) Câu B9: Theo bạn sử dụng điện thoại thông minh có lấy khoảng thời gian giao tiếp bạn với cha/mẹ khơng? C Có D Khơng Câu B10: Theo bạn sử dụng điện thọai thơng minh có làm rạn nứt tình cảm bạn với cha/mẹ khơng? B Có C Khơng Câu B11: Bạn có muốn cha mẹ sử dụng điện thoại thơng minh khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………………… CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 2.1 CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CHA MẸ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Câu 1: Theo anh/ chị, điện thoại thông minh ảnh hưởng tích cực đến giao tiếp anh chị với nào? Tại sao? Câu 2: Theo anh/ chị, điện thoại thông minh ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp anh chị với nào? Tại sao? Câu 3: Anh chị vui lòng cho biết thái độ giao tiếp với cha mẹ sử dụng điện thoại thông minh nào? Tại sao? Câu 4: Anh chị so sánh thái độ giao tiếp với anh chị trước sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại thông minh? 2.2 CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Câu 1: Theo bạn, điện thoại thông minh ảnh hưởng tích cực đến giao tiếp bạn với cha mẹ nào? Tại sao? Câu 2: Theo bạn, điện thoại thông minh ảnh hưởng tiêu cực đến giao tiếp bạn với cha mẹ nào? Tại sao? Câu 3: Bạn vui lòng cho biết thái độ cha mẹ với sử dụng điện thoại thông minh nào? Tại sao? Câu 4: Bạn so sánh thái độ cha mẹ giao tiếp với bạn trước sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại thông minh? ... cam đoan luận văn Ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên gia đình nông thôn – nghiên cứu trường hợp xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng hồn tồn tơi... tài ảnh hưởng điện thoại thông minh đến tần suất giao tiếp, hình thức thái độ giao tiếp cha mẹ vị thành niên gia đình nơng thơn Để làm rõ ảnh hưởng điện thoại thông minh đến giao tiếp cha mẹ đề... là: Giao tiếp cha mẹ trẻ vị thành niên vấn đề giới tính; Giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên vấn đề sức khỏe sinh sản; Giao tiếp cha mẹ tuổi vị thành niên vấn đề học tập; Giao tiếp cha mẹ tuổi vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng , Ảnh hưởng của điện thoại thông minh đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên trong gia đình nông thôn hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại xã tú sơn, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn