Môn giáo dục và truyền thông môi trường: Xây dựng khung chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em từ 35 tuổi về chủ đề giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước

16 39 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2018, 23:01

Môn giáo dục truyền thông môi trường Chủ đề: Xây dựng khung chương trình giáo dục mơi trường cho trẻ em từ 3-5 tuổi chủ đề giữ gìn vệ sinh cá nhân tiết kiệm nước Nhóm GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH HẢO Các thành viên nhóm: Vũ Thị Quế Lâm Bùi Chí Cơng Nơng Thị Minh Huệ Nguyễn Phương Mai Ngần Văn Nhì Ngơ Ngọc Tân Kiều Thanh Thủy Đỗ Danh Tùng • Kết luận tài liệu tham khảo • Thiết kế giảng • Tìm hiểu vấn đề-phân tích đối tượng Nội Dung • Đặt vấn đề I.đặt vấn đề  Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Trong nghiệp giáo dục Mầm non, việc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh có ý nghĩa quan trọng, cung cấp cho trẻ vốn tri thức xã hội, người thiên nhiên nguồn gốc để hình thành trẻ tâm hồn tình cảm người Nó dẫn dắt trẻ vào sống, cộng đồng, văn hoá cụ thể, giới khác Đặc biệt tạo điều kiện cho trẻ gần gũi với môi trường xung quanh trẻ  Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo hệ trẻ trường học quan tâm từ bậc học đầu tiên: Giáo dục Mầm non Trên thực tế, trẻ em có khoẻ mạnh hay khơng tác động mơi trường Mơi trường có tốt, có lành sức khoẻ trẻ đảm bảo Vì vậy, từ nhỏ, trẻ phải có ý thức bảo vệ mơi trường xã hội môi trường cho thân =>Dạy cho trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân tiết kiệm nước II Tìm hiểu vấn đề-phân tích đối tượng kiến thức  Cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu mơi trường sống người  Trẻ có kiến thức thể, cách chăm sóc giữ gìn vệ sinh cá nhân sức khoẻ cho thân, trẻ có kiến thức ban đầu mối quan hệ thiên nhiên với người  Biết bảo vệ nguồn nước sử dụng tiết kiệm nước, tắt khơng sử dụng  Chăm sóc bảo vệ cối, bảo vệ vật quanh nơi  => Là nguồn gốc để hình thành trẻ tâm hồn sáng, thể khỏe mạnh, lối sống tiết kiệm từ bé để sau cháu lớn nên góp sức nhỏ bé vào bảo vệ mơi trường thân u , văn hoá xã hội sáng văn minh đại 2 kỹ vệ sinh cá nhân tiết kiệm nước 3.Thái độ  Có tinh thần trách nhiệm trước vấn đề môi trường, biết tiết kiệm bảo vệ nguồn nước  Dạy cho trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, gọn gàng 4 lựa chọn  Thí nghiệm thực nhỏ: • Tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản thí nghiệm trồng cần nước ánh sáng so sánh với có nước để thấy quan trọng nước => phải tiết kiệm nước  Tổ chức cho trẻ tham quan danh lam thắng cảnh nơi trẻ sống, sở sản xuất, nguồn nước, trang trại, vườn cây… nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm trẻ mơi trường hình thành trẻ thái độ môi trường Tổ chức thi cho trẻ thi người vệ sinh nhanh Cho trẻ xem video không vệ sinh mắc số bệnh Rào cản   Đa số trẻ chưa thực tốt nội dung giáo dục BVMT Nhiều trẻ sử dụng nước lãng phí, đồ dung, đồ chơi chưa cất gọn gàng ngăn nắp, trẻ ham chơi nghịch ngợm    Nhận thức cách giáo dục phụ huynh chưa đồng kiến thức, ý thức BVMT Cơ sở vật chất: dụng cụ, đồ dùng thiếu thốn Phòng vệ sinh chật hẹp Chưa khai thác hết sâu vào nội dung giáo dục cho trẻ ... giữ gìn vệ sinh cá nhân tiết kiệm nước II Tìm hiểu vấn đề- phân tích đối tượng kiến thức  Cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường sống người  Trẻ có kiến thức thể, cách chăm sóc giữ gìn vệ. .. trẻ em có khoẻ mạnh hay không tác động môi trường Mơi trường có tốt, có lành sức khoẻ trẻ đảm bảo Vì vậy, từ nhỏ, trẻ phải có ý thức bảo vệ môi trường xã hội môi trường cho thân =>Dạy cho trẻ giữ. .. với môi trường xung quanh trẻ  Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo hệ trẻ trường học quan tâm từ bậc học đầu tiên: Giáo dục Mầm non Trên thực tế, trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn giáo dục và truyền thông môi trường: Xây dựng khung chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em từ 35 tuổi về chủ đề giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước, Môn giáo dục và truyền thông môi trường: Xây dựng khung chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em từ 35 tuổi về chủ đề giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước, kỹ năng về vệ sinh cá nhân và tiết kiệm nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay