Giáo án Mỹ thuật lớp 1

2 933 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2013, 13:10

Trường tiểu học Phú Túc °Thiết kế bài giảng lớp 1 Tuần :2 Ngày dạy : 25-8-07 Tiết :2 Bài 2 nhung I.Mục tiêu Giúp HS • Nhận biết được các loại nét thẳng . • Biết cách vẽ nét thẳng . • Biết vẽ phối hợp các nét thẳng tạo thành bài vẽ đơn giản và vẽ màu theo ý thích II.Chuẩn bò: Giáo viên • Một số hình vẽ có các nét thẳng . • Một số bài vẽ của HS năm trước . Học sinh • SGK- vở thực hành • Bút màu III. Các hoạt động dạy học chủ ỵếu TG Hoạt động thầy Hoạt động trò 1 1 3 1.Ôån dònh 2.Kiểm tra dụng cụ học vẽ Nhận xét 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài _Trực tiếp Hoạt động 1:Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : GV cho HS xem hình vẽ trong vở tập vẽ 1,GV vẽ các nét lên bảng . + Nét thẳng dọc + Nét thẳng ngang + Nét thẳng nghiêng ( xiên) + Nét gấp khúc - GV chỉ vào cạnh bàn hỏi HS; + Nét nào là nét thẳng ngang? thẳng dọc ? - GV cho HS tìm thêm ví dụ ở quyển sách, cửa sổ ,… ï Hoạt động 2:Hướng dẫn HS cách vẽ: -GV dùng hình hướng dẫn cách vẽ ở BĐ DH kết hợp vẽ minh họa Vẽ nét ngang vẽ từ trái sang phải . + Vẽ nét dọc vẽ từ trên xuống . + Nét gấp khúc, vẽ liền nét từ trên xuống và từ dưới lên. GV tóm tắt : GV vẽ một số hình ảnh có Hát đầu giờ Nhóm trưởng báo cáo . HS trao đổi nhóm Dọc Nghiêng Ngang Nét gấp khúc HS quan sát Người soạn: Đặng Thò Thanh Phượng Trường tiểu học Phú Túc °Thiết kế bài giảng lớp 1 20) 5 dùng nét thẳng đứng, ngang, nghiêng có thể vẽ được nhiều hình . Hoạt động 3:HS thực hành GV gợi ý vẽ nhà hàng rào cây xanh hoa vẽ màu kín tranh . Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá _Treo bài theo nhóm _ GV nhận xét chung và chi tiết cho từng bài, phân loại bài tập theo các mức độ . _Nhắc HS chuẩn bò bài sau . *Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. HS vẽ bài cá nhân ,vẽ một tranh theo ý thích . Các nhóm nhận xét lẫn nhau.Tìm bài vẽ đẹp. Người soạn: Đặng Thò Thanh Phượng . động thầy Hoạt động trò 1 1 3 1. Ôån dònh 2.Kiểm tra dụng cụ học vẽ Nhận xét 3.Giảng bài mới : Giới thiệu bài _Trực tiếp Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát. Trường tiểu học Phú Túc °Thiết kế bài giảng lớp 1 Tuần :2 Ngày dạy : 25-8-07 Tiết :2 Bài 2 nhung I.Mục tiêu Giúp HS • Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mỹ thuật lớp 1, Giáo án Mỹ thuật lớp 1, Giáo án Mỹ thuật lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay