ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH phan 2 DDKD va cac triet ly dao duc ban chuan

42 21 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2018, 11:15

Phần 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CÁC TRIẾT ĐẠO ĐỨC 2.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.2 Mâu thuẫn nguồn gốc vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.3 Nhận diện vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.4 Một số công cụ phương pháp giải vấn đề đạo đức kinh doanh 2.2 Các triết đạo đức KD 2.2.1 Triết đạo đức 2.2.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu 2.2.3 Cách thức lựa chọn xây dựng triết đạo đức cho tổ chức, doanh nghiệp •   2.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Khái niệm Đạo đứcĐạo đức tiếng Anh ethics, tiếng Hy Lạp ethiko ethos, nghĩa phong tục tập quán • Đạo đức liên quan tới cam kết luân lý, trách nhiệm công xã hội Đạo đức nguyên tắc cư xử để phân biệt Tốt Xấu, Đúng Sai Chuẩn mực đạo đức nguyên tắc, quy tắc đạo đức người thừa nhận trở thành mực thước, khuôn mẫu để xem xét đánh giá điều chỉnh hành vi người xã hội * Đạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương * Nội dung chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể * Điều chỉnh hành vi người theo chuẩn mực quy tắc đạo đức xã hội: Độ lượng, khoan dung, khiêm tốn, dũng cảm, trung thực, tín, thiện… “ 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Lịch sử đạo đức kinh doanh Trước kỷ XX: phương Tây, đạo đức kinh doanh xuất phát từ tín điều Tơn giáo Thế kỷ XX: -Thập kỷ 60: Mức lương công bằng, quyền người công nhân, đến mức sinh sống họ, ô nhiễm, chất độc hại, quyền bảo vệ người tiêu dùng -Những năm 70: hối lộ, quảng cáo lừa gạt, an tồn sản phẩm, thơng đồng câu kết với để đặt giá -Những năm 80: Trung tâm nghiên cứu ĐĐkd; Uỷ ban đạo đức Chính sách xã hội để giải vấn đề đạo đức cơng ty -Những năm 90: Thể chế hố vấn đề đạo đức kinh doanh thành Luật -Từ năm 2000 đến nay: Được tiếp cận, xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Từ luật pháp, triết học khoa học xã hội khác 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Khái niệm đạo đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh • Những chuẩn mực, ngun tắc có tác dụng hướng dẫn hành vi người hữu quan sử dụng để phán xét hành động cụ thể đúng-sai, phù hợp hay không phù hợp nhận thức xã hội (những người hữu quan) hành vi tương tự  Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp, có tính đặc thù hoạt động kinh doanh \ \TƯ LIỆUTẮC CHƯƠNG Đạo kinh CÁC NGUYEN CHUẨN MỰCđức CỦA ĐẠOdoanh\Độc ĐỨC KINH quyền vàDOANH giá phải trả.doc Tính trung thực Tơn trọng người Gắn lợi ích DN với lợi ích khách hàng xã hội Coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội Bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Tầng lớp doanh nhân làm nghề KD Khách hàng PHẠM VI ÁP DỤNG Người làm công Khách hàng 10 Chính phủ 11 Cổ đơng 12 Nhà cung ứng 13 Cơng đồn 14 Thể chế trị xã hội Vai trò đạo đức kinh doanh Góc vuông xác định tính chất đạo đức pháp hµnh vi Phi Hợp pháp Pháp I II Hợp đạo Phản đạo Hợp đạo Phản đạo III IV Phi pháp Hợp pháp 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Vai trò đao đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh: 1- Góp phần điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh 2- Góp phần vào chất lượng doanh nghiệp 3- Góp phần vào cam kết tận tâm nhân viên 4- Góp phần làm hài lòng khách hàng 5- Góp phần tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp 6- Góp phần vào vững mạnh kinh tế quốc gia 2.1.1.2 Vấn đề đạo đức kinh doanh Vấn đề đạo đức gì? • Trường hợp, hồn cảnh phải lựa chọn nhiều cách hành động khác để chọn cách hành động tốt sở quan niệm đúng-sai phổ biến xã hội (chuẩn mực đạo xã hội) • Tình khó xử có nhiều cách hành động trái ngược buộc người phải lựa chọn cách cách khác 2.1.2 Mâu thuẫn nguồn gốc vấn đề đạo đức kinh doanh • Nguồn gốc vấn đề đạo đức Là mâu thuẫn nảy sinh lĩnh vực, cá nhõn, th, Các vấn đề đạo đức nảy sinh: Giữa đối tợng hữu quan Trong lĩnh vực hot ng chuyên môn (marketing, kỹ thuật, nhân sự, tài chính, qnản lý) Do xung đột quan đểm, quyền lực, phối hợp, lợi ích - Các câu hỏi Đối tợng hữu quan: Những ngời có liên quan Ai? Lĩnh vực: Vấn đề họ phải đơng đầu định gì? Nguyên nhân: Tại lại khó khăn định? Bản chất: Mâu thuẫn họ cách giải vấn đề gì? >>> NV phải đối mặt với vấn đề ĐĐ họ buộc phải tiến hành nhiệm vụ mà họ biết vơ ĐĐ * Các khía cạnh mâu thuẫn • • • • • • • • • Mâu thuẫn triết lí Mâu thuẫn quyền lực Mâu thuẫn phối hợp Mâu thuẫn lợi ích * Các lĩnh vực có mâu thuẫn Marketing Phương tiện kỹ thuật Nhân lực Kế tốn, tài Quản Mục tiêu Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược DN Mục tiêu tổng quát - động lục thúc đẩy: Mong muốn cuối cần đạt tới Động cơ, quan điểm,triết ĐĐ người định Mục tiêu cụ thể: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, công nghệ, việc làm… Biện pháp • Biện pháp cơng cụ, cách thức để đạt mục tiêu • Biện pháp gồm hai yếu tố: Phương pháp Cơng cụ • Khi lựa chọn biện pháp, cần trả lời câu hỏi : Các đối tượng có tán thành biện pháp khơng? Các biện pháp có phù hợp với mục tiêu khơng? Động • Động sức mạnh nội thúc hướng hành vi người tới mục tiêu (nhu cầu) • Động trả lời cho câu hỏi: “Tại sao? Vì gì?” • Động yếu tố khó lần manh mối • Nó bắt rễ từ giáo dục, văn hố tơn giáo • Khi xác định động cơ, cần trả lời câu hỏi : DN che đậy hay cơng khai động mình? Động DN vị kỷ hay vị tha? Định hướng giá trị DN gì? Hậu • Tiên đốn hậu bước quan trọng algorithm • Khi tiên đốn hậu quả, cần trả lời câu hỏi sau: Hậu xảy ngắn hạn hay dài hạn? Hậu ảnh hưởng đến đối tượng quan tâm? Có thể có yếu tố bất ngờ khơng? Khái quát nhân tố cấu thành Algorithm đạo đức Mặt kinh doanh Mục tiêu kiếm lời? Nhiều mục tiêu hài hồ Của Cổ đơng? Đ/tượng q/tâm ưu tiên Của Ban quản trị? Biện pháp Có tán thành Tán thành sao? Phù hợp /Cần thiết / Hy sinh doanh lợi? Tương đối quan trọng chọn biện pháp nào? Động Che đậy bộc lộ Người khác có biết ? Vị kỷ hay chia sẻ Chỉ ban quan trị? Định hướng giá trị? Không khoan nhượng? Hậu dài hạn/ ngắn hạn ? Quí sau? Với đ/ tượng quan tâm? Ảhưởng đến họ sao? Các yếu tố bất ngờ? Ko lường trước Mặt đạo đức Mục tiêu ĐĐ? có hài hồ khơng? Khách hàng?Cơng nhân? Tán thành sao? Xem nhẹ ĐĐ? Ý đồ nào? Công bố cho người? đối tượng quan tâm? Yếu lòng? Thập niên sau? Mọi người hài lòng? Khơng tiên đoán ? VD: Dùng algorithm định bí mật thương mại Mục tiêu:  Ngăn NV tiết lộ / sử dụng bí mật  Thu hồi chi phí nghiên cứu  Sử dụng vũ khí cạnh trạnh Biện pháp: Quyền sở hữu, sử dụng tài sản Cạnh tranh trung thực Những quy định hạn chế NV  Động cơ: Lợi ích kinh tế, an tồn Tồn Phát triển  Bảo vệ Bí mật thương mại tốt: CEO: thu nhập, thăng tiến DN: Lãi, thu hút đầu tư NV: CV ổn định, tăng TN Ko Bảo vệ Bí mật thương mại : CEO: giảm TN, ko thăng tiến DN: lỗ, đầu tư NV: CV ko ổn định, giảm TN Bài tập Hãy sử dụng cơng cụ Algorithm đạo đức để phân tích hành vi định tình nan giải hoạt động kinh doanh 2.2 Các triết đạo đức KD 2.2.1 Khái niệm Triết đạo đức 2.2.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu • Triết đạo đức theo quan điểm vị lợi • Triết đạo đức theo quan điểm pháp Triết đạo đức nhân cách 2.2.3 Cách thức lựa chọn xây dựng triết đạo đức cho tổ chức, doanh nghiệp • Xác định đối tượng tham chiếu • Xác định giá trị tham chiếu 2.2.1 Triết đạo đức 2.2.1.1 Khái niệm • Triết đạo đức hay o lớ : L nhng nguyên tắc, quy tắc để xác định đúng-sai, để hớng dẫn cách thức giải mâu thuẫn xử vấn đề đạo đức nảy sinh Mang đặc trng riêng kinh tế, văn hoá, lịch sử, xã hội Các triết đạo đức ch yu (1) Cỏc trit dựa quan điểm vị lợi (2) Các triết dựa quan điểm pháp (3) Các triết dựa quan điểm đạo đức 2.2.1.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu C¸ch tiÕp cËn Quan điểm vị lợi Triết T tởng chủ đạo Egoism (chủ nghĩa vị kỷ) Hành vi đợc coi đắn hay chấp nhận đợc chúng mang lại lợi ích cho cá nhân, ngời, đối tợng cụ thể đợc mong muốn Hành vi đợc coi đắn hay chấp nhận đợc chúng mang lại nhiều lợi ích, nhiều điều tốt cho nhiều ngời, nhiều đối tợng Chú trọng đến việc bảo vệ quyền cá nhân quan tâm đến việc xét hành vi cụ thể cách thức chúng đợc tiến hành, không trọng vào kết Bởi kết tốt hệ tất yếu hành vi đắn Coi trọng việc đánh giá tính chất đạo đức cđa hµnh vi dùa vµo kinh nghiƯm chđ quan cđa ngời hay nhóm ngời Hành vi đợc coi phù hợp chúng đợc ngời đại biểu coi đắn Đánh giá tính chất đạo đức sở công bằng: chia sẻ, có trật tự tơng thân t ơng Hành vi đợc coi đắn tất ngời coi đắn Cho đạo đức hoàn cảnh không thoả mãn yêu cầu đạo đức phổ biến, mà đợc định hành vi thể nhân cách (t cách đạo đức tốt) Utilitarism (chủ nghĩa vị lợi) Deontology (thuyết đạo đức hành vi) Quan điểm pháp Relativist (chủ nghĩa đạo đức tơng đối) Justice (thuyết đạo đức - công lý) Quan điểm đạo đứC Virtue ethics (thuyết đạo đức - nhân cách) Cỏc trit lớ theo quan im v li Tổng quan: Thuyết mục đích (teleology) • • Tập trung vào kết hành vi Quản lý: MBO Chủ nghĩa vị kỷ (egoism) Hành động cho có lợi cho thân, Có lợi t tởng chủ đạo Chủ nghĩa vị kỷ sáng: u tiên lợi ích riêng, không phạm pháp Thực tiễn: Kinh tế thị trờng Kinh tế Vi mô Chủ nghĩa vị lợi (utilitarialism) Hành động để mang lại lợi ích nhiều cho ngời Hiệu = (lợi ích) - (thiệt hại) max Phúc lợi khái niệm trung tâm Thực tiễn: Kinh tế thị trờng Kinh tế Vĩ mô MBO, Phân tích hiệu Các triết lí theo quan điểm pháp lí • Thut đạo đức hành vi (deontology) Mối quan hệ nhân quả: Hành vi đắn dẫn đến kết tốt Coi trọng quyền ngời, nghĩa vụ cá nh©n Tập trung vào cách thức thực hành vi Có điều người khơng nên làm, lợi ích đạt lớn • Thut đạo đức tơng đối (relativism) Kinh nghiệm chủ quan ngời, nhóm ngời, thông lệ Quy tắc đồng thuận, thông lệ Thực tiễn: Tiền lệ, khuôn mẫu điển hình, tru Hnh vi o c định nghĩa dựa kinh nghiệm chủ quan ngi hay nhúm ngiyền thống Thuyết đạo đức công (justice) Đánh giá sở công bình đẳng Nghĩa vụ xã hội, hệ thống pháp luật CL phân phèi: “lµm nhiỊu, hëng nhiỊu” CL quan hƯ: “mäi chuyện phải rõ công khai, minh bạch (thông tin) Quan tâm đến mà người cho họ có nghĩa vụ phải thực hiện, vào quyền hạn người kết thực quyền hạn nghĩa vụ họ Triết lí theo quan điểm đạo (thuyết đạo đức nhân cách) ThuyÕt đạo đức nhân cách (virtue ethics) T cách = phong cách riêng suy nghĩ, tình cảm, hành động T cách đạo đức = phong cách riêng hµnh vi mèi quan hƯ víi mäi ng êi Nhân cách = lòng tự tôn, nhu cầu tự hoàn thiện Nhân cách = t cách đạo đức đại diện cho giá trị đạo đức điển hình Nhân cách ẩn dấu số trí tuệ siêu nhiên đợc chuyển hoá vào phơng trình đạo đức Quy tắc đạo đức yêu cầu tối thiểu đề hình thành nhân cách Đạo đức nhân cách: làm mà ngời có nhân cách tốt cho cần phải làm Nhân cách then chốt = ngời có o Triết đạo đức đợc chấp nhận chung tổ chức o Quyền lực định thực thi định Tính cách cần thiết: lòng tin, kiềm chế, cảm thông, công bình, trung thực Thực tiễn: Đạo nhân, Chđ nghÜa Marx Đạo đức hồn cảnh cụ thể không quy tắc đạo đức hay đạo phổ thông xã hội chấp nhận mà mà người có tư cách đạo đức tốt (nhân cách) coi đắn • Câu hỏi ơn tập ...2 .1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2 .1. 1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2 .1. 1 .1 Khái niệm 2 .1. 1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2 .1. 1 .1 Khái niệm đạo đức kinh... môi quan hệ tổ chức 2 .1. 4 Một số công cụ phương pháp giải vấn đề đạo đức kinh doanh 2 .1. 4 .1 Phân tích nguyên nhân - giải pháp 2 .1. 4.2 Khung logic 2 .1. 4.3 Algorithm đạo đức 2 .1. 4.3 Algorithm đạo... theo chiều hướng định - Chủ sở hữu - Người lao động - Khách hàng - Ngành - Cộng đồng - Chính phủ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY sinh Gi÷a đối tợng hữu quan Đối tợng hữu quan - - - Bên Chủ sở hữu Hoài
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH phan 2 DDKD va cac triet ly dao duc ban chuan , ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH phan 2 DDKD va cac triet ly dao duc ban chuan , Phần 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ CÁC TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC, 1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh, CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG, Các nhân tố cơ bản của Algorithm đạo đức, VD: Dùng algorithm ra quyết định về bí mật thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay