Giáo án lớp 3 Tuần 2 theo dhptnl

22 48 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2018, 22:11

giáo án tuần 2 lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , chuẩn kiến thức kĩ năng , giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh . Năm học : 2018 2019.Gi áo án lớp 3 tuần 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, CKTKN, BVMT, GDKNS Tuần Tiết : Tiết : Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 CHÀO CỜ Sinh ho ạt d ưới c =========================== Toán TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ LẦN) (7) I Mục tiêu: - Biết cách thực phép trừ số có chữ số (có nhớ lần hàng chục hàng trăm) - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép trừ) * BT cần làm: 1(cột 1, 2, 3) ; (cột 1, 2, 3) ; HS có khiếu làm tồn BT * Hình thành phát triển lực : : NL tư lập luận tốn học, NL mơ hình hố tốn học, NL giải vấn đề toán học, NL giao tiếp toán h ọc, NL s dụng công cụ phương tiện toán học II Chuẩn bị: Giáo viên :SGK, phiếu học tập Học sinh : Bảng con, phấn, sgk III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động :-Hát -Thực phép tính sau : 367 + 125 = 492 33 + 58 = 91 Hình thành kiến thức: a)Giới thiệu phép trừ : - Đưa phép tính: 432-215=? 627 - 143 = ? -YCHS làm việc nhóm 2: đặt tính tính phép tính -Đại diện nhóm trình bày cách làm, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv nhận xét chốt lại cách đặt tính tính phép tr : 432-215 627 143 -Hai phép tính có giống khác nhau? 3.Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : 1,2 (Cá nhân), 3(nhóm 2), (hs h ọc t ốt làm thêm).Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành tập theo Phiếu học tập, trao đổi chia sẻ với bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm, trình bày kết làm mình, nhận xét làm bạn) Bài 1: -1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết làm mình, HS khác nh ận xét -Gọi 2hs nêu cách tính phép tính đầu - Giáo viên nhận xét đánh giá -Các phép tính có giống nhau?( Đều phép tr số có ch ữ s ố có nh lần hàng đơn vị) Bài : -1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết làm mình, HS khác nh ận xét -Gọi 2hs nêu cách tính phép tính đầu - Giáo viên nhận xét đánh giá -Các phép tính có giống nhau?( Đều phép tr số có ch ữ s ố có nh lần hàng chục) Bài 3: -Đại diện nhóm lên bảng trình bày làm Bài giải Bạn Hòa sưu tầm số tem là: 335 – 128 = 207(tem) Đáp số: 207 tem - Gọi nhóm học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh Bài 4: Dành cho HS có khiếu -HS lên bảng trình bày làm nêu cách làm - Gọi học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh Ứng dụng: - Theo em đặt tính tính trừ số có chữ số có nhớ lần em cần ý điều gì? Sáng tạo - Viết thêm tập luyện tập trừ số có chữ số(có nh lần) Về nhà: Thực tập VBT ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ============================== Tiết 3+4 Tập đọc – Kể chuyện AI CÓ LỖI (12) I Mục tiêu Tập đọc: - Biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, d ấu ph ẩy gi ữa c ụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân v ật - Hiểu ý nghĩa: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng c ảm nhận lỗi trót cư xử khơng tốt với bạn (trả lời CH SGK) KĨ chun - Kể lại đợc đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh ho¹ *KNS: Giao tiếp ứng xử văn hóa :Thể cảm thơng, kiểm sốt cảm xúc * Hình thành phát triển lực: Năng lực ngơn ngữ, NL văn học II Chuẩn bị: Giáo viên : Bảng viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc, s ách giáo khoa, tranh phóng to câu chuyện Học sinh : Sách giáo khoa, đọc trơn văn đọc, từ điển Tiếng Việt III Tổ chức hoạt động dạy học: TẬP ĐỌC Hoạt động khởi động : - Hát hát: Lớp - Giới thiệu ghi tên Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Luyện đọc trơn * GV đọc toàn (Gợi ý cách đọc) * GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc nối tiếp câu nhóm + GV hướng dẫn em đọc từ: Cô – rét-ti, En – ri-cô - Đọc đoạn + Trong theo dõi HS đọc, GV kết hợp nhắc nh HS đọc ng ngh ỉ h giải nghĩa số từ HS chưa hiểu (HS tự tra t điển) - Đọc đoạn nhóm + HS đọc đoạn nối tiếp nhóm, sửa lỗi phát âm, l ỗi ngắt h câu cho (GV hỗ trợ HS đọc yếu) * Thi đọc nhóm Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu -Làm việc cá nhân: HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi sgk -Làm việc nhóm: thảo luận để chọn câu trả lời thuyết phục nh ất câu h ỏi phiếu -Làm việc chung lớp: HS hỏi- đáp trước lớp bạn h ỏi m ời b ạn lớp trả lời; lớp nhận xét: + Hai bạn nhỏ truyện tên gì?( En-ri-cơ Cơ-rét-ti) + Vì hai bạn nhỏ giận nhau? (Cô-rét-ti vô ý ch ạm khuỷu tay vào En-ri-cơ ) + Vì En-ri-cơ hối hận muốn xin lỗi Cô-rét-ti? (Sau c ơn gi ận En-ri-cô bình tĩnh lại, nghĩ bạn khơng cố ý ) + Hai bạn làm lành với sao? (Tan h ọc th Cơ-rét-ti theo En-ri-cơ nghĩ bạn định đánh ) + Em đốn Cơ-rét-ti nghĩ chủ động làm lành với bạn? Hãy nói m ột, hai câu có ý nghĩ Cơ-rét-ti? - Bố trách mắng En-ri-cô nào? (Bố mắng En-ri-cơ người có lỗi.) - Theo em bạn có điểm đáng khen? -GV hỏi thêm : + Câu chuyện khuyên điều gì?( Dự kiến: Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng cảm nhận lỗi trót cư xử khơng tốt v ới bạn) - Nhiều HS trả lời ý kiến theo suy nghĩ cá nhân - Nghe GV nhận xét bạn nhận xét chung lớp Thực hành kĩ : Luyện đọc diễn cảm - 1-2 HS đọc toàn với giọng diễn cảm - HS luyện đọc lại toàn (đọc nhẩm), cố gắng thể di ễn c ảm giọng đọc (phân biệt giọng đọc người kể giọng nhân vật) KỂ CHUYỆN 1- GV nêu nhiệm vụ 2- HS kể đoạn:HS kể theo nhóm - HS quan sát tranh minh họa nhẩm kể chuyện tiếp nối (mỗi hs k ể tranh) -YCHS kể theo nhóm đơi -GV mời HS nối tiếp kể đoạn câu chuy ện d ựa vào tranh minh hoạ + Nếu có HS khơng đạt u cầu, GV mời HS khác kể lại đoạn - YC HS cần nhận xét, đánh giá lời kể bạn - GV nhận xét sau lần HS kể - GV động viên khen ngợi ưu điểm - Khuyến khích HS nhà kể lại Ứng dụng - Qua học em rút điều cho thân ? Sáng tạo: - Chọn nhiệm vụ sau: - Đọc lại câu chuyện theo vai nhân vật câu chuy ện - Viết thêm đoạn kết cho câu chuyện - Vẽ minh hoạ câu chuyện ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tiết ========================== Đạo đức KÍNH YÊU BÁC HỒ (tiết 2) I Mục tiêu: - Biết công lao to lớn Bác Hồ đất n ước, dân tộc - Biết tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi tình cảm thiếu nhi v ới Bác Hồ - Thực theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng * Biết nhắc nhở bạn bè thực theo năm điều Bác Hồ dạy * Hình thành phát triển lực :NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề, NL tư phản biện, NL tự điều chỉnh hành vi II Chuẩn bị: Giáo viên : Một số tình chủ đề học Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, thơ, hát truyện, tranh ảnh Bác Hồ, tập Đạo đức III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Hát tập thể hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh thiếu niên nhi đồng” -Trả lời câu hỏi: +Nội dung hát nói điều gì? +Vì bạn nhỏ lại kính yêu Bác Hồ? -Giới thiệu Thực hành kĩ *Hoạt động : Hs tự liên hệ - Bạn thực điều điều Bác H dạy ? - Bạn dự định làm thời gian tới ? *Hoạt động 2: Giới thiệu tư liệu Bác - HS thảo luận theo nhóm kết sưu tầm được, sau trình bày tr ước lớp.(hát, kể chuyện, đọc thơ, ) -GV khen ngợi HS sưu tầm tư liệu tốt *Hoạt động : Trò chơi phóng viên : - bạn làm phóng viên hỏi bạn : Xin bạn vui lòng cho bi ết Bác H có tên gọi nào? - GV chốt: Bác Hồ có nhiều tên gọi khác : Nguyễn Sinh Cung , Nguy ễn T ất Thành , Anh Ba , Nguyễn Ái Quốc , Hồ Chí Minh Ứng dụng - Theo em Kính yêu biết ơn Bác Hồ, thiếu nhi phải làm gì? - GV nhắc nhở HS thực hành vi, việc làm th ể s ự kính yêu làm theo điều dạy thiếu niên nhi đồng Sáng tạo -Viết đoạn văn nói tình cảm kính u đối v ới Bác H ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ******************************************************************** Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 Tiết Chính t ả (Nghe-vi ết) AI CÓ LỖI ? (14) I Mục tiêu: - Nghe - viết tả -Trình bày hình thức văn xi, tìm viết đ ược từ ng ữ ch ứa ti ếng có vần uếch/ uyu (BT2) Làm BT (a) * Hình thành phát triển lực : Năng lực ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ II Chuẩn bị: Giáo viên : SGK, phấn màu Học sinh : VBT TV3-tập III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Hát : Lớp đồn kết Hình thành kiến thức - Giáo viên đọc đoạn văn -Đoạn văn nói điều ? ( En-ri-cơ thấy hối hận hành động bạn ) - Tìm tên riêng tả : ( Cô- rét- ti) + Luyện viết tiếng , từ khó :( giận , lắng xuống , Cơ- ret -ti, khuỷu tay ) - Đọc cho HS viết +Nhắc nhở tư ngồi, cách cầm bút, -Đọc lại cho HS soát lỗi sửa lỗi -Thu chấm 5-7 bài, nhận xét đánh giá Thực hành kĩ : Làm tập: *Bài 2a: - Nêu yêu cầu tập 2a -Yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm từ chứa tiếng có vần uếch -Gọi đại diện nhóm lên thi xem nhóm tìm đ ược nhi ều t nhanh -Giáo viên lớp theo dõi nhận xét, chốt lại : nguệch ngoạc , rỗng tu ếch, tuệch toạc, Ứng dụng - Theo em viết tả cần ý điều gì? ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ========================== Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP (8) I Mục tiêu : - Biết thực phép cộng, phép trừ số có chữ số (có nh l ần hàng chục hàng trăm) - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép tr ừ) * BT cần làm: 1, (a), (cột 1, 2, 3) , HS có khiếu làm tồn BT * Hình thành phát triển lực : NL tư lập luận tốn học, NL mơ hình hố tốn học, NL giải vấn đề tốn học, NL giao tiếp toán h ọc, NL s dụng cơng cụ phương tiện tốn học II Chuẩn bị: Giáo viên :SGK, phiếu học tập Học sinh : Bảng con, phấn, sgk III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : - Hát : Đếm -Giới thiệu Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : 1,2 (Cá nhân), 3(nhóm 2), (nhóm 3), : HS h ọc tốt làm thêm Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ với bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS giải thích cách làm, trình bày kết làm c mình, nhận xét làm bạn) Bài 1: -1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết làm mình, HS khác nh ận xét -Gọi 2hs nêu cách tính phép tính đầu phép tính cuối -2 phép tính có khác nhau?( phép trừ khơng nh phép tr có nh ) Bài : -1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết làm mình, HS khác nh ận xét -Gọi 2hs nêu cách tính phép tính đầu câu a b -Các phép tính có giống khác nhau? - Bài 3: -Đại diện nhóm lên bảng trình bày làm - Gọi nhóm học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh -Muốn tìm SBT, ST ta làm nào? Bài 4: -Đại diện nhóm lên bảng trình bày làm - Gọi nhóm học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh Bài 5: Dành cho HS có khiếu -HS lên bảng trình bày làm nêu cách làm - Gọi học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh Ứng dụng - Yêu cầu HS nêu cách trừ số có chữ số Sáng tạo Viết thêm tập luyện tập cộng, trừ số có ch ữ số giải tập Ví dụ : Có 620 gam đường, ăn hết 120 gam đường Hỏi l ại gam đường ? Về nhà: Thực tập VBT ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================= Tiết 3+4: Kĩ sống ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… (GV chuyên trách dạy soạn) ******************************************************************* Th ứ t ngày 12 tháng năm 2018 Tiết Tập đọc CƠ GIÁO TÍ HON (17) I Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy gi ữa cụm t - Hiểu nội dung: Tả trò chơi lớp học ngộ nghĩnh bạn nh ỏ, b ộc l ộ tình cảm u q giáo mơ ước trở thành cô giáo (Trả lời CH SGK) * Hình thành phát triển lực: Năng lực ngôn ngữ, NL văn học II Chuẩn bị: Giáo viên : Bảng viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc, s ách giáo khoa, tranh sgk Học sinh : Sách giáo khoa, đọc trơn văn đọc, từ điển Tiếng Việt III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Các bạn chời trò chơi Lớp học chưa? Các bạn có thích ch khơng? -Giới thiệu Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Luyện đọc trơn * GV đọc toàn (Gợi ý cách đọc) * GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc nối tiếp câu nhóm + GV hướng dẫn em đọc từ khó dễ lần đọc - Đọc đoạn + Trong theo dõi HS đọc, GV kết hợp nhắc nh HS đọc ng ngh ỉ h giải nghĩa số từ HS chưa hiểu (HS tự tra t điển) - Đọc đoạn nhóm + HS đọc đoạn nối tiếp nhóm, sửa lỗi phát âm, l ỗi ngắt h câu cho (GV hỗ trợ HS đọc yếu) * Thi đọc nhóm Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu -Làm việc cá nhân: HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi sgk -Làm việc nhóm: thảo luận để chọn câu trả lời thuyết phục nh ất câu h ỏi phiếu -Làm việc chung lớp: HS hỏi- đáp trước lớp bạn h ỏi m ời b ạn lớp trả lời; lớp nhận xét: - Câu (sgk)? ( Truyện có nhân vật Bé đứa em Hiển Thanh ) - Câu (sgk) ?( Cử giáo làm em thích thú : làm v ẻ ng ười l ớn , k ẹp lại tóc , thả ống quần xuống , lấy nón má đội lên đầu ) - Câu (sgk) ? (Những hình ảnh ngộ nghĩnh , đáng yêu : làm nh h ọc trò th ật , đứng dậy khúc khích cười chào cơ, ríu rít đánh v ần , th ằng Hi ển ng ọng líu , Anh hai má núng nính , Thanh mắt mở to nhìn bảng -GV hỏi thêm : + Câu chuyện cho em thấy điều ? - Nhiều HS trả lời ý kiến theo suy nghĩ cá nhân - Nghe GV nhận xét bạn nhận xét chung lớp Thực hành kĩ : Luyện đọc diễn cảm - 1-2 HS đọc toàn với giọng diễn cảm - HS luyện đọc lại toàn (đọc nhẩm), cố gắng thể di ễn c ảm giọng đọc (phân biệt giọng đọc người kể giọng nhân vật) Ứng dụng - Theo em câu văn có sử dụng biện pháp so sánh? - Gv nhấn mạnh ý Sáng tạo: - Tìm hát nói thầy giáo ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tiết 2: ========================== Tốn ƠN TẬP CÁC BẢNG NHÂN (tr.9) I Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 2, 3, ,5 - Biết nhân nhẩm với số tròn trăm tính giá trị bi ểu th ức - Vận dụng vào tính chu vi hình tam giác,và giải tốn có l ời văn(có phép nhân) * BT cần làm : 1; 2(a, c); 3; HS có khiếu làm tồn HDĐC:Bài tập khơng u cầu viết phép tính, u cầu trả lời * Hình thành phát triển lực : NL tư lập luận tốn học, NL mơ hình hố tốn học, NL giải vấn đề toán học, NL giao tiếp tốn h ọc, NL s dụng cơng cụ phương tiện toán học II Chuẩn bị: Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn 2 Học sinh : Bảng con, phấn, sgk III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động :-Hát -Hát bài: Lớp -Giới thiệu Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : (Cá nhân), 2, 3(nhóm 2), (HS h ọc t ốt làm thêm) Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ với bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm, trình bày kết làm mình, nhận xét làm bạn): Bài 1: -HS nối tiếp nêu kết quả, hs khác nhận xét -Khi nhân nhẩm số tròn trăm với số có chữ số em làm th ế ? Bài : - u cầu nhóm lên bảng trình bày làm - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá -Khi tính biểu thức có dấu phép tính :+, x em làm th ế nào? -Khi tính biểu thức có dấu x em làm nào? Bài 3: - u cầu nhóm lên bảng trình bày làm - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài : - Yêu cầu HS lên bảng trình bày làm - Gọi học sinh khác nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, chốt lại Ứng dụng - Gọi HS đọc bảng nhân học ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ============================ Tiết 3: Luyện từ câu TỪ NGỮ VỀ THIẾU NHI ÔN TẬP CÂU “ AI LÀ GÌ ?” (16) I Mục tiêu : - Tìm vài từ ngữ trẻ em theo yêu cầu BT1 - Tìm phận trả lời CH : Ai(cái gì, gì) ? Là ? (BT 2) - Đặt CH cho phận câu in đậm (BT 3) * Hình thành phát triển lực: Năng lực ngôn ngữ, NL văn học II Chuẩn bị: Giáo viên : Bảng lớp viết sẵn BT 1,2,3 Học sinh : VBT, SGK III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : (nhóm 2), 2(cá nhân), (nhóm 2) Nh ắc HS ho ạt động cá nhân hoàn thành tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ v ới bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm, trình bày kết làm mình, nhận xét làm bạn): Bài tập 1: - Cho nhóm lên bảng thi tìm từ, nhóm tìm đ ược nhanh nhi ều t nhóm thắng - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải : a, Chỉ trẻ em : thiếu nhi , thiếu niên , nhi đồng , trẻ nhỏ , trẻ , tr ẻ em b, Chỉ tình nết trẻ em : ngoan ngỗn , lễ phép , lễ phép ngây th , hiền lành , thật c, Chỉ tình cảm chăm sóc người lớn với trẻ em : thương yêu , quí mến quan tâm , nâng đỡ , nâng niu, chăm sóc , chăm bẵm, lo l ắng Bài tập 2: - Mời đại diện nhóm lên bảng gạch chân phận TLCH: Ai (cái , ) ? - Nhóm khác nhận xét - Chốt lại lời giải : Ai(cái gì, gì)? Thiếu nhi Chúng em Chích bơng Là gì? măng non đất nước học sinh tiểu học bạn trẻ em -Các câu văn viết theo mẫu câu gì? -Để tìm phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái , ) ? nên làm gì? Bài tập 3: - Mời đại diện nhóm đặt câu hỏi, nhóm khác nh ận xét - Chốt lại lời giải : a, Cái hình ảnh quen thuộc làng quê Việt Nam ? b, Ai chủ nhân tương lai đất nước ? c, Đội Thiếu Niên Tiền Phong ? -Để đặt câu hỏi cho phận in đậm cần phải xác định điều gì? Ứng dụng - Gọi 1HS đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai gì? Và mời bạn khác trả lời câu h ỏi ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ============================ Tiết 4: Tự nhiên Xã hội BÀI 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HƠ HẤP LN KHỎE M ẠNH? (TI ẾT1) (Dạy theo chương trình mới) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ========================= Tiết 5: Th ể d ục ƠN ĐI ĐỀU TRỊ CHƠI : “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I Mục tiêu: - Bước đầu biết cách – hàng dọc theo nhịp (nh ịp b ước chân trái, nh ịp bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng Biết cách ch tham gia trò chơi * Hình thành phát triển lực : NL Làm việc nhóm II Chuẩn bị: Giáo viên :Sân bãi kẻ sẵn, còi, sân trường sẽ, đảm bảo an tồn luyện tập 2.Học sinh: Trang phục gọn gàng III Nội dung phương pháp: Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng 1- Khởi động: 5-7’ * Ổn định: Hát vui báo cáo sĩ số - GV nghe HS báo  - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm  cáo phổ biến em ôn lại kĩ thuật theo  nhiệm vụ giáo án nhịp -> hàng dọc; Chơi trò  cho HS biết chơi: “Tìm người huy” 6->8 lần * Khởi động: Cho em tập động GV - Cho HS khởi tác khởi động: xoay cổ tay, cổ chân động nhanh, gọn xoay gối, chỗ chạy bước trật tự nhỏ, nâng cao đùi… 1->2 lần * Kiểm tra cũ: - GV nhận xét,  Gọi vài HS tập lại kĩ thuật đứng  ghi mức hoàn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, thành động tác  dàn hàng, dồn hàng cách xin  cho HS phép GV 2- Thực hành kĩ 25-27’ * Ôn luyện theo nhịp -> hàng dọc * GV làm mẫu, giảng giải động tác: - Hiệu lệnh “giậm chân chỗ ”: chân trái nâng lên để chuẩn bị, tay đánh ngược chiều chân bước (tay này, chân kia) Sau bắt đầu cho hs -Khi đếm“1” chân trái xuống đất, lúc chân phải nâng lên tay đánh nghịch chiều chân (tay phải trước, tay trái sau) “2” chân phải giậm xuống đất, chân trái nâng lên, tay đánh ngược lại (tay trái trước, tay phải sau) - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập kĩ thuật động tác theo nhóm - Gọi vài HS tập lại kĩ thuật động tác 3.Hình thành kiến thức: Trò chơi: “Tìm người huy” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 4.Ứng dụng: Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng thể duỗi tay, chân, chạy nhẹ nhàng hít thở sâu Củng cố: Hôm em vừa ôn luyện nội dung gì? (đi đều, kiễng gót hai tay chống hơng (dang ngang) Nhận xét dặn dò Nhận xét tiết học nhắc nhở em tập lại học 15-18’ lần - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem cho HS tập theo kĩ thuật - GV uốn nắn sửa sai cho HS HS tập sai kĩ thuật động tác 4->5 lần 3->4 lần     GV     GV 1->2 lần lần - GV hướng dẫn cách thức qui luật cho HS nắm biết cách chơi 3-5’ -> 8lần - Thả lỏng nhẹ nhàng nghỉ ngơi   nhiều - Cho học sinh  -> 3lần  nhắc lại nội dung vừa học GV ôn luyện - Nhận xét giao cho HS tập nhà ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ******************************************************************* Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 Tiết 1+2: Tiếng anh (GV chuyên trách dạy soạn) ======================== Tiết 3: Chính tả( Nghe – viết) CƠ GIÁO TÍ HON (18) I Mục tiêu: - Nghe – viết CT, trình bày hình thức văn xuôi - Làm BT (a) * Hình thành phát triển lực : Năng lực ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ II Chuẩn bị: Giáo viên : SGK, bảng lớp viết sẵn tập 2a Học sinh : VBT TV3-tập III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Hát : Cô giáo Hình thành kiến thức - Giáo viên đọc mẫu lần tả - Yêu cầu học sinh đọc lại - Đoạn văn nói điều ? - Đoạn văn có câu? (5 câu) - Những chữ phải viết hoa? *Luyện viết chữ khó dễ bị nhầm lẫn viết (treo nón, nhánh trâm bầu, ríu rít) - Đọc cho HS viết +Nhắc nhở tư ngồi, cách cầm bút, - Giáo viên đọc lại để học sinh tự bắt lỗi ch ữa lỗi xuống cu ối - Giáo viên thu HS chấm nhận xét Thực hành kĩ : Làm tập: *Bài : - Nêu yêu cầu tập ->HS suy nghĩ sau trao đổi v ới bạn bàn r ồi ghi vào VBT - Treo bảng phụ chép sẵn tập lên - Yêu cầu hai học sinh đại diện hai nhóm lên điền nhanh - Gọi hai học sinh nhận xét chéo nhóm - Giáo viên nhận xét, đánh giá chốt lại : + xét-sét xét: xét xử , xem xét, xét ệt, xét h ỏi sét:sấm sét, đất sét +xào /sào xào: xào rau, xào nấu sào: sào phơi, sào nứa - Gọi HS đặt câu với từ vừa tìm BT2a Ứng dụng Nhắc lại ND ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================= Tiết 4: Toán ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA (10) I Mục tiêu: - Thuộc bảng chia (chia cho 2, 3, 4, 5) - Biết tính nhẩm thương số tròn trăm chia cho 2, 3, (phép chia hết) * BT cần làm: 1, 2, HS có khiếu làm tồn BT * Hình thành phát triển lực : NL tư lập luận tốn học, NL mơ hình hố tốn học, NL giải vấn đề toán học, NL giao tiếp toán h ọc, NL s dụng công cụ phương tiện toán học II Chuẩn bị: Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn tập Học sinh : Bảng con, phấn, sgk III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Cho 1hs hỏi -1 hs đáp( lượt) phép tính nhân bảng nhân h ọc -Giới thiệu Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : 1,2 (Cá nhân), 3(nhóm 2), (HS h ọc t ốt làm thêm) Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ với bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm, trình bày kết làm mình, nhận xét làm bạn): Bài 1: -HS nối tiếp nêu kết quả, hs khác nhận xét -Em có nhận xét phép tính kết pheps tính c ột? Bài : -HS nối tiếp nêu kết quả, hs khác nhận xét -Khi chia số tròn trăm với số có chữ số em làm th ế ? Bài 3: - Yêu cầu nhóm lên bảng trình bày làm - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài :HS học tốt làm thêm - Cho hs lên bảng thi, bạn nối nhanh nh ất người th ắng cu ộc - Gọi học sinh nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét tuyên dương Ứng dụng - Gọi HS đọc bảng chia học ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ****************************************************************** Th ứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 Tiết T ập vi ết ÔN CHỮ HOA Ă, Â (17) I Mục tiêu: - Viết chữ hoa Ă (1dòng), Â, L (1 dòng); viết tên riêng Âu L ạc (1 dòng) câu ứng dụng: Ăn mà trồng (1 lần) ch ữ c ỡ nh ỏ * Hình thành phát triển lực : NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ II Chuẩn bị: Giáo viên : Mẫu chữ hoa Ă , Â , L, phấn Học sinh : Vở tập viết, bảng con, phấn III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : - Gọi học sinh nhắc lại từ câu ứng dụng viếtở trước - Cho học sinh viết vào bảng : Vừ A Dính - Nhận xét - GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết nói tập viết em củng cố chữ viết hoa Ă, Â, củng cố cách viết số chữ viết hoa có tên riêng câu ứng dụng : L Thực hành kĩ năng: Hoạt động : Hướng dẫn viết bảng *Luyện viết chữ hoa - Cho HS quan sát tên riêng : Âu Lạc hỏi: + Tìm nêu chữ hoa có tên riêng ? - GV gắn chữ Â bảng cho học sinh quan sát nh ận xét + Chữ Â viết nét ? - Giáo viên viết chữ Â hoa cỡ nhỏ dòng kẻ li bảng lớp cho học sinh quan sát, vừa viết vừa nhắc học sinh lưu ý : chữ Â hoa cỡ nhỏ có độ cao hai li rưỡi - Giáo viên : tập viết hôm nay, em luy ện viết c ủng c ố thêm ch ữ hoa L Hãy theo dõi cô viết bảng nhớ lại cách viết - Giáo viên viết chữ hoa cỡ nhỏ dòng kẻ li b ảng l ớp, k ết h ợp lưu ý cách viết - Giáo viên cho HS viết vào bảng ch ữ hoa : • Chữ Ă, Â hoa cỡ nhỏ : lần • Chữ L hoa cỡ nhỏ : lần - Giáo viên nhận xét *Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng ) - GV cho học sinh đọc tên riêng : Âu Lạc - Giáo viên giới thiệu : Âu Lạc tên nước ta thời cổ, có vua An Dương Vương, đóng Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ) - Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn tên riêng cho h ọc sinh quan sát nh ận xét chữ cần lưu ý viết + Những chữ viết hai li rưỡi ? + Chữ viết li ? + Đọc lại từ ứng dụng - GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ dòng kẻ li bảng l ớp, l ưu ý cách nối chữ - Giáo viên cho HS viết vào bảng - Giáo viên nhận xét, uốn nắn cách viết *Luyện viết câu ứng dụng - GV cho học sinh đọc câu ứng dụng : - - - - Ăn nhớ kẻ trồng Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng Giáo viên : Câu tục ngữ nói phải biết nhớ ơn người giúp đ ỡ mình, người làm thứ cho th ừa hưởng Treo bảng phụ viết sẵn câu tục ngữ cho học sinh quan sát nh ận xét ch ữ cần lưu ý viết + Câu ca dao có chữ viết hoa? Yêu cầu học sinh Luyện viết bảng Giáo viên nhận xét, uốn nắn Hoạt động : Hướng dẫn HS viết vào Tập viết Giáo viên nêu yêu cầu : + Viết chữ Ă : dòng cỡ nhỏ + Viết chữ Â, L : dòng cỡ nhỏ + Viết tên Âu Lạc : dòng cỡ nhỏ + Viết câu tục ngữ : lần Gọi HS nhắc lại tư ngồi viết Cho học sinh viết vào GV quan sát, nhắc nhở HS ngồi chưa tư cầm bút sai, ý h ướng dẫn em viết nét, độ cao khoảng cách ch ữ, trình bày câu t ục ngữ theo mẫu Hoạt động : Chấm, chữa Giáo viên thu chấm nhanh khoảng – Nêu nhận xét chấm để rút kinh nghiệm chung Ứng dụng: -GV nhắc hs cách viết chữ hoa Ă, Â, L Sáng tạo: -Từ chữ hoa Ă, Â, L em vừa học em viết chữ hoa sáng tạo khác ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================== Tiết2 T ự nhiên Xã h ội BÀI 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE M ẠNH? (TI ẾT2) (Dạy theo chương trình phát triển lực học sinh) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================== Tiết 3: Âm nhạc (GV chuyên trách dạy soạn) ======================== Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP (10) I Mục tiêu: - Biết tính giá trị biểu thức có phép nhân, phép chia - Vận dụng vào giải tốn có lời văn (có phép nhân) * BT cần làm: 1, 2, HS có khiếu làm tồn BT * Hình thành phát triển lực : NL tư lập luận tốn học, NL mơ hình hố tốn học, NL giải vấn đề toán học, NL giao tiếp toán h ọc, NL s dụng công cụ phương tiện toán học II Chuẩn bị: Giáo viên :SGK, hình tam giác, giấy A4 Học sinh : Bảng con, phấn, sgk,4 hình tam giác III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động :-Hát Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : (cá nhân), 2, 3(nhóm 2), (nhóm 4) Nhắc HS hoạt động cá nhân hồn thành tập theo Phiếu học tập, trao đ ổi chia sẻ với bạn cách làm -HS thực yêu cầu -GV tổ chức cho HS chữa (Lưu ý khuyến khích cho HS gi ải thích cách làm, trình bày kết làm mình, nhận xét làm bạn): Bài 1: - Yêu cầu HS lên bảng trình bày làm nêu cách tính - Gọi học sinh khác nhận xét bạn -GV nhận xét Bài : - Yêu cầu đại diện nhóm nêu đáp án nêu lí em ch ọn câu - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét - Giáo viên nhận xét, giải thích hs giải thích chưa rõ: - Đã khoanh vào ¼ số vịt hình A - Hình B có hàng khoanh vào hàng khoanh vào 1/3 số v ịt Bài 3: - Yêu cầu nhóm lên bảng trình bày làm nhóm - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài : - nhóm lên thi ghép nhanh - Gọi nhóm học sinh khác nhận xét nhóm bạn - Giáo viên nhận xét, chốt lại Ứng dụng: - GV nêu lại nội dung hôm ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ============================= Tit 5: sinh hoạt SAO I Yêu cầu cần đạt - HS tham gia sinh hoạt sôi - Giáo dục em có ý thức sinh hoạt, đồn kết ln có tinh thần giúp đỡ bn II.Tiến hành sinh hoạt: 1.Sinh hoạt văn nghệ 2.Nội dung sinh ho¹t - Lớp trưởng nhận xét - GV nhận xét đánh giá chung * Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………… * Nhợc điểm: Phơng hớng tuần - Phỏt huy u im khắc phục khuyết điểm - Thực nội quy trường lớp - Hát đầu giờ, cuối Vệ sinh trường lớp,vệ sinh cá nhân - Trong lớp chăm nghe giảng, hăng say phát biểu - Ở nhà luyện đọc thật nhiều, viết bài, làm đầy đủ nhà ****************************************************************** Th ứ b ảy ngày 15 tháng năm 2018 Tiết 1: Tập làm văn VIẾT ĐƠN (18) I Mục tiêu: - Bước đầu viết đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh d ựa theo m ẫu đơn Đơn xin vào Đội (SGK tr.9) * Hình thành phát triển lực :NL ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm mĩ II Chuẩn bị: Giáo viên : Mẫu đơn xin vào Đội VBT Học sinh : Mẫu đơn xin vào Đội VBT III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Hát hát: Đội ca -Bài hát nói điều ?Giới thiệu hơm Hình thành kiến thức : Bài 1: -YCHS suy nghĩ cá nhân, sau thảo luận nhóm để biết hình th ức m ẫu đơn xin vào Đội TNTPHCM dựa vào mẫu đơn học -YC đại diện nhóm trả lời: Lá đơn cần trình bày nh th ế nào? + Mở đầu phải ghi tên Đội + Địa điểm, ngày tháng năm +Tên đơn +Tên người, tổ chức nhận đơn +Họ tên, ngày tháng năm sinh người viết đ ơn +Lí viết đơn +Lời hứa đạt nguyện vọng +Chữ kí, họ tên người viết đơn *Thực hành viết đơn: - Gv quan sát giúp đỡ hs - Gọi hs đọc đơn xin vào Đội TNTPHCM - Gv nhận xét biểu dương hs làm tốt Ứng dụng -Yêu cầu 1HS nêu lại hình thức mẫu đơn xin vào Đội TNTPHCM - Khi viết đơn em cần ý điều gì? ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================= Tiết 2: Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 2) I Mục tiêu: - Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói - Gấp tàu thuỷ hai ống khói Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Tàu thuỷ tương đối cân đối * Với HS khéo tay: Gấp tàu thuỷ hai ống khói Các nếp gấp thẳng, phẳng Tàu thuỷ cân đối * Hình thành phát triển lực : NL sáng tạo, tự chủ; NL làm việc nhóm II Chuẩn bị: Giáo viên : Một tàu thủy gấp giấy khổ lớn đủ để HS quan sát 2.Học sinh: Giấy thủ cơng Bút chì, kéo III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động : -Hát Em chơi thuyền -Giới thiệu 2.Thực hành kĩ năng: a.Hướng dẫn thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói -Em nêu lại bước làm tàu thủy hai ống khói -GV nhận xét chốt lại: Bước1: Gấp cắt tờ giấy hình vng Lấy điểm đường dấu hình vng Bước : Gấp thành tàu thuỷ ống khói b.Thực hành gấp tàu thuỷ ống khói -Cho hs gấp tàu thủy ống khói - GV quan sát HD hs lúng túng c Trưng bày sản phẩm -HS trưng bày sản phẩm - Nhận xét tuyên dương em làm tốt, nhắc nhở nh ững em ch ậm Ứng dụng: - Các em vừa học gì? - Gọi HS nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói - Theo em gấp em cần ý điều gì? 4.Sáng tạo: -Hãy trang trí cho tàu thủy ống khói đẹp h ơn ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ======================== Tiết Kĩ sống ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… (Giáo án riêng) ======================== Tiết Thể dục ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG C Ơ BẢN TRÒ CHƠI “ NHÓM BA NHÓM BẢY” I Mục tiêu: - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang ch ạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia trò chơi *Hình thành phát triển lực : NL hợp tác, NL giải vấn đề NL sáng tạo II Chuẩn bị: Giáo viên :Sân trường mát.Còi 2.Học sinh: Trang phục gọn gàng, III Tổ chức hoạt động dạy học: Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng 1- Khởi động: 5-7’ - Nghe HS báo cáo * Ổn định: -báo cáo sĩ số  phổ biến - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo  nhiệm vụ giáo án án: Hôm em ôn lại kỹ thuật  theo vạch kẻ thẳng, nhanh  chuyển sang chạy; chơi trò chơi:“Nhóm ba nhóm bảy” GV * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, -> - Cho HS khởi cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, lần động nhanh   chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao gọn trật tự  đùi  * Kiểm tra cũ: Gọi vài em tập lại động tác theo -> GV lần nhịp 1-> hàng dọc 2- Thực hành kĩ 25-27’  * Ôn luyện kỹ thuật theo vạch 15-18’  kẻ thẳng  - Giảng giải làm mẫu - GV giảng giải  + Kỹ thuật theo vạch kẻ thẳng làm mẫu cho GV HS xem tập theo kĩ thuật  động tác    GV - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật theo vạch kẻ thẳng - Từng hàng tập luyện kĩ thuật - Gọi vài em tập cá nhân *- Ôn luyện Đi nhanh chuyển sang chạy - GV giảng giải làm mẫu cho HS xem kĩ thuật chạy 4->5 lần -> lần -> lần - GV quan sát trực tiếp sửa sai cho HS để HS tập chuẩn kĩ thuật động tác lần -GV giảng giải làm mẫu cho HS xem; Đồng thời giúp HS sửa sai tập   nhanh chuyển sangchạy 3->4 *** -Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động lần GV 2->3 tác -Từng hàng tập kĩ thuật theo lần 1->2 nhóm lần - HS luyện tập cá nhân kĩ thuật 3.Hình thành kiến thức:Trò 7-9’ - GV hướng dẫn chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” cách thức chơi lần để HS nắm Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử biết cách chơi Tiến hành trò chơi 4.Ứng dụng: 3-5’ -Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng lần - GV cho HS thả thể, để thể mau hồi phục -> lỏng nghỉ ngơi  -Củng cố : Hôm em vừa lần tích cực  ơn nội dung gì? (Rèn luyện Cho hs nhắc lại nội  tư kĩ vận động -> dung vừa ôn  lần bản) luyện - Nhận xét tiết học nhắc nhở -Nhận xét, giao GV em cần tập lại kĩ thuật cho HS tập học thật nhiều lần luyện nhà ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Kí duyệt Ngày …… tháng…… năm 2018 ... 3: -Đại diện nhóm lên bảng trình bày làm Bài giải Bạn Hòa sưu tầm số tem là: 335 – 128 = 20 7(tem) Đáp số: 20 7 tem - Gọi nhóm học sinh khác nhận xét + Giáo viên nhận xét chung làm học sinh Bài... -Gọi 2hs nêu cách tính phép tính đầu phép tính cuối -2 phép tính có khác nhau?( phép trừ khơng nh phép tr có nh ) Bài : -1 HS lên bảng dán phiếu ghi kết làm mình, HS khác nh ận xét -Gọi 2hs nêu... lớp viết sẵn 2 Học sinh : Bảng con, phấn, sgk III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động khởi động :-Hát -Hát bài: Lớp -Giới thiệu Thực hành kĩ : -Giao nhiệm vụ : (Cá nhân), 2, 3(nhóm 2) , (HS h ọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 Tuần 2 theo dhptnl, Giáo án lớp 3 Tuần 2 theo dhptnl, Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3., III. Nội dung và phương pháp:, Giáo viên :SGK, bảng lớp viết sẵn bài tập 4., I. Yªu cÇu cÇn ®¹t

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay